Stapes


Stapes

Stapes

Üzengi kemiği.Ortakulak destek kemiği.Orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengiye benzer küçük kemik