Statosist


Statosist

Statosist

Denge taşlı kesecik.İçerisinde denge taşı bulunan keseciktir.
Hücresel kese.Bir ya da daha çok tanecik içeren hücresel kesedir. Bazı hayvanlarda yerçekimi yönünü ayarlar.