Stele


Stele

Gövde, kökün merkez silindiridir.Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar.
Ör: Yeşil yapraklı bitkilerde stele bulunur.