Stimulus


Stimulus

Uyartıdır. Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da harekettir.
Ör:Dışardan gelen 5 duyuyu etkileyen uyartılar olabilir yada insanda sinir sistemini etkileyen uyartılar örnek verilebilir.