Stilopodik


Stilopodik

Disk şekilli.Stilus kaidesinin disk şeklinde olmasıdır. Umbelliferae familyasında olduğu gibi.