Taksonomi


Taksonomi

Taksonomi

 Canlı Sınıflandırma birimi.canlıların sınıflandırılmasında, alemden alt türe kadar bir hiyerarşi içinde düzenlenmiş tüm birimlerin ortak adıdır.