Tallofitler


Tallofitler

 Yeşil bitki sürgünü.Embriyo ve iletim demetlerinden yoksun ilkel bitkiler.