Tektorial Zar


Tektorial Zar

 Kulağın kohleasında bulunan korti organının çatı zarıdır.
ÖR: korti organında tektorial zar bulunur.