Templat


Templat

 Küçük tomurcuk. Bir duplikatın oluşmasına yol gösteren kalıp ya da örnek.