Termostabil


Termostabil

Sıcaklık değişimlerine dirençli, termotolerant. Yersinia enterocolitica 0 – 44 C gibi geniş bir sıcaklık sınırında gelişebilir.
Ayrıca bakınız ; psikrofil, mezofil, termofil, ekstrem termofil, termolabil, psikrotrof, termodurik