Tetani


Tetani

Tetani

Gerilme,hormonal burkulma.Diz ve dirsek eklemlerinin ani burkulması. Kas seğirmeleri, krampları ve sarsılmalarıyla beliren ve paratiroid salgısının azlığından ileri gelen bir çeşit hormonal tetanozdur.
ÖR: Tetani'nin nedeni, kandaki kalsiyum azlığıdır. Bu ise, paratiroid bezlerinin yeterli çalışmamasından, ya da kalsiyumun yeterli emilime uğrayamamasından ortaya çıkar. Ayrıca, mide ülseri tedavisi abartılığından, fazla alkali alınınca, ya da histerik nöbette, aşırı solunulduğundan, kanda alkaloz oluşunca, yine tetani görülür.