Tigmotropizma


Tigmotropizma

Tigmotropizma

Dokunma duyarlı,Dokunma tepkisidir. Bir organizmanın dokunma uyartısına tepki olarak durum değiştirme hareketdir.
ÖR: bitkilerin ışığa yönelmeleri.