Transduksiyon


Transduksiyon

Transduksiyon

Gen taşınması. Bir genetik parçanın bir hücreden bir başkasına taşınması. Örneğin bir parçanın bir virüs tarafından bir bakteriden diğerine taşınması.