Transgenik Canlı


Transgenik Canlı

Yerleştirici canlı,taşıyıcı canlı.Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği canlı.