Transgenik Hucre


Transgenik Hucre

 Taşıyıcı hücre.Rekombinant DNA teknolojisiyle yabancı bir genin yerleştirildiği hücre