Transkripsiyon


Transkripsiyon

Transkripsiyon

Yazılma.DNA ipliklerinin birinden genetik bilgilerin yeni sentezlenen mRNA'ya aktarımı.