Triplet Kod


Triplet Kod

Üçlü şifredir. Bir peptid zincirinde bulunan amino asitlerin sırasını belirleyen ve DNA‘daki genetik bilgi birimleri olan kodonların (şifre) üç nükleotid sırasıdır.