Triticus


Triticus

 Karadenizde yaşayan bir bitki türü.