Vankomisin


Vankomisin

 Hücre duvar engelleyicisi.Hücre duvarının sentezini engelleyen bir antibiyotik.