Yersinia Enterocolitica


Yersinia Enterocolitica

Yersinyosis hastalığına neden olan bakteridir.