Ozmotik basınç


Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç

Ozmotik basınç : Düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesi sırasında meydana gelen basınç.Belirli bir yoğunluğu olan her çözeltinin saf suyla ilişkiye girmesi halinde, ilişkiye geçtiği saf suyu emebilmesi için aktif olan bir değeri vardır. Bu değere o çözeltinin "osmotik değeri" denir. Ozmoz olayları sırasında bizzat iş gören osmotik değere "osmotik basınç" denir. Hücrenin sahip olduğu sitoplazma yoğunluğundan kaynaklanan emme kuvvetidir.