Atık Şişelerin Vitray Boyama Yönüyle Değerlendirilmesi
    Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN'İN Sergisi'nde; Atık şişelerin vitray boyama yönüyle değerlendirilmesi bölümü; 2003- YRT-003 nolu "Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı" adlı projemizi yakinen ilgilendirmektedir. 
     Prof. Dr. ÖRÇEN;Yüzüncü Yıl Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim akültesi'nin İlgili bölümlerinde bu tip uygulamaların yapılması için bir konferans verebileceğinden söz etti.Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN  

Yrd.Doç.Dr Muzaffer ŞENOL  
Görüntü-01

Görüntü-02

Görüntü-03
GörüGörüntü-04
Görüntü-05

Görüntü-06

Görüntü-07

Görüntü-08

Görüntü-09

Görüntü-10

Görüntü-11

Görüntü-12

Görüntü-13

Görüntü-14

Görüntü-15

Görüntü-16

Görüntü-17

Görüntü-18

Görüntü-19

Görüntü-20

Görüntü-21

Görüntü-22

Görüntü-23

Görüntü-24

Görüntü-25

Görüntü-26

Görüntü-27

Görüntü-28

Görüntü-29

Görüntü-30

Görüntü-31

Görüntü-32

Görüntü-33

Görüntü-34

Görüntü-35

Görüntü-36

Görüntü-37

Görüntü-38

Görüntü-39

Görüntü-40