Meteryal Geliştirme

                                                                           Zihinsel ve El Becerilerini Geliştirme Mantığına Örnek Bir Çalışma

     Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı” adlı projemize, yardımcı araştırıcı olarak önerilen; Eğitim Fakültesi,Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Göüntü-Is Anabilim Dalı Öğretim görevlilerinden; Özdemir KARABAY’İN kendi çalışmaları ve öğrencilerine çeşitli malzemelerden materyal geliştirmeye, örnek teşkil eden görüntüleri aşağıda sunulmuştur.
     Bu çalışmalar; "Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı" adlı projemizin amaçlarından: öğrencilerimizin, el ve zihinsel becerilerini geliştirmesine, örnek teşkil etmesi bakımından önem taşımaktadır. Bu mantıkla hareket ederek: Materyal Geliştirme Derslerinde: her branştaki öğrencilerimizin;artık, atık ve diğer materyallerden (doğal ve yapay materyallerden); sanal ve gerçek ders materyali üretme alışkanlığını geliştirmek, sevdirmek ve ödevler vermek önemli yer tutmaktadır.
Özdemir Kab.

Görüntü-02

Özdemir Kab.

Görüntü-04

Görüntü-05

Görüntü-06

Görüntü-07

Görüntü-08

Görüntü-09

Görüntü-10

Görüntü-11

Görüntü-12

Görüntü-13

Görüntü-14

Görüntü-15

Görüntü-16

Görüntü-17

Görüntü-18

Görüntü-19

Görüntü-20

Görüntü-21

Görüntü-22

Görüntü-23

Görüntü-24

Görüntü-25

Görüntü-26

Görüntü-27

Görüntü-28

Görüntü-29

Görüntü-30

Görüntü-31

Görüntü-32

Görüntü-33

Görüntü-34

Görüntü-35

Görüntü-36

Görüntü-37

Görüntü-38

Görüntü-39

Görüntü-40

Görüntü-41

Görüntü-42

Görüntü-43

Görüntü-44

Görüntü-45

Görüntü-46

Görüntü-47

Görüntü-48

Görüntü-49

Görüntü-50

Görüntü-51

Görüntü-52

Görüntü-53

Görüntü-54

Görüntü-55

Görüntü-56

Görüntü-57

Görüntü-58

Görüntü-59

Görüntü-60

Görüntü-61

Görüntü-62

Görüntü-63

Görüntü-64

Görüntü-65

Görüntü-66

Görüntü-67

Görüntü-68

Görüntü-69

Görüntü-70

Görüntü-71

Görüntü-72

Görüntü-73

Görüntü-74

Görüntü-75

Görüntü-76

Görüntü-77

Görüntü-78

Görüntü-79

Görüntü-80

Görüntü-81

Görüntü-82

Görüntü-83

Görüntü-84

Görüntü-85