TextBox [Branches.cdl] 
            "Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı" isimli projemizin son aşamasına gelmiş durumdayız. Projenin uluslararası seviyede verimli olması ve duyurulması için eleştiri ve yardımlarınıza gereksinimimiz vardır bunun nedeni projenin amaç ve öneminde belirtilmiştir. Görüş ve eleştirilerinizi  
Araş.Gör. Rıdvan Elmas
relmas@metu.edu.tr  adresine yazarsanız seviniriz.
OÖFMAE Bölümü Kimya Eğitimi ABD  Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA
webpage counters
webpage counters