1.Big-bangin (büyük patlamanın) tam tersi bir yığışım veya  antipatlama=büyük göçümün olması (büyük yığışım) mümkün mü nasıl?
İpucu;Ak ve kara deliklerle ilişkilendirmeye çalışın 1

C 1.Bence olamaz. Ak delikte hayat vardır, kara delikte yoktur. Özden CALP

C 1:kara delikleri bar girdaba benzetirsek bu deliklerin uzayda ki yıldızları içine çekerek sıkıştırması mümkündür. Kamuran BALYEN

C 1.Evren bir nokta halini alır. Yudum GÜRER

C 1: Olamazdı çünkü ısınan parça enerjisini patlamalarla dışarıysa saçmıştır. Berna AYIN

C 1.Tümevarım yönteminden yola çıkarak; döllenmiş yumurta(zigot)dan  bölünmelerle insan oluşur.
Tümdengelimle yani insandan zigot oluşursa Big-bengin tersi bir yığışım söz konusu olur.Selçuk İNCE

C 1.Olamaz olursa hayat olmaz. Caner ÖZDEMİR

C 1. Öncelikle ak ve kara delik nedir? Kara delik, en basit ifadesiyle, yakınındaki nesnelerin kendi çekim alanından kaçıp kurtulmasına izin vermeyecek kadar büyük bir kütlenin yoğunlaştığı uzay bölgesidir. Aslında kara deliklerin nesneleri emip yutması gibi ak delikler de nesneleri kusup tükürür. Ak delikler GR denklemlerinin tamamen geçerli matematiksel çözümüdür, fakat bu onların doğada gerçekten mevcut oldukları anlamına gelmez. Bu tanımlara göre anti patlamanın olması mümkün değil. Yakup EKİNCİ

C 1. Bu olay hem din ile bağdaşıyor şöyle ki din açısından baktığımızda kıyamet olayında bir yığışma olacak. Bilimsel olarak ta kuyruklu yıldızların çarpma ihtimalleri de bir yığışmaya neden olabilir.  Muharrem Polat

C 1.Bir anti patlama şeklinde yığışım olur mu bilinmez ama ben inanıyorum ki dünyamız gelişimini tamamlamış ve artık yok olmaya doğru gidiyor. Fosil kaynaklarının kullanılmasıyla oluşan küresel ısınma, çeşitli nedenlerle oluşan ozon tabakasının delinmesi gibi nedenlere bağlı olarak dünya yok olmaya gidiyor. Ayrıca su kaynakları ve petrol gibi kaynaklarının yetersizliği nedeniyle dünyayı “Yeni Dünya Savaşları” bekliyor. Süleyman SENEM

C 1.Böyle bir şeyin olması bence mümkün değil. Ferhat ÇENBER

C 1. Mümkündür. Allah(c.c) bir şeyi istedi mi ona sadece ol der ve hemen oluverir. O her şeye muktedirdir. Bilimsel bir açıklamasını bilmiyorum. Mizbah KARATAŞ

C 1.Dünya şu an bir anti patlama durumu yaşamaktadır. Yaşanan depremler ve patlamalar bunu göstermektedir.Emine YARBA

C 1 Big crunch(Büyük Yığışım) mümkün olabilir. Zaten verilen ipucunda kara delik evreni yutabilecek bir gerçekliktir. Ayrıca Kur’an-ı Kerim deki bir takım ayetler bunu kanıtlar niteliktedir. Hatice KAPLAN

 C 1. Big Bang adlı patlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini tam olarak bilmiyoruz, sadece bilim adamlarının savunduğu bir teori... Yığışım veya daha değişik olaylarda gerçekleşmiş olabilir. Kübra Sivri

C 1.Coğrafya bilgim pek iyi değil ama bu olay sonucu yaşanacak hiçbir yerin olmayacağı kanaatindeyim.Nasıl ki ak ve kara deliklerde yaşam yok.Ayşegül CAN

C 1. Mümkündür. Çünkü yoktan var eden Allah c.c. vardan da yok edebilir. Bu bize kıyamet olayını izah eder. Erdoğan AKÇİÇEK

C-1mumkun değildir. ancak bir arada bulunan maddeler etkileşerek patlar. Ramazan BORAN

C.1. Bence mülkün Big Bang ile parçacıklar nasıl etrafa dağılmışsa tam tersi bir patlama ile bir yığışım olabilir.İHSAN YILDIZ

C 1.Büyük patlamanın tersi düşünceye göre, evrenin genişledikçe maddenin azalmasının engellenmesi için sürekli oluşum (başlangıcı ve sonu olmayan bir oluşum) düşüncesi öngörülmekteydi, fakat dünyanın büyük bir enerji patlaması sonucu oluştuğuna dair fikirler ve bu hızla gelişen bir dünyada  maddelerin gittikçe tükenerek insanlığı yok edecek boyuta ulaşacağına dair kanıtlar bu fikri geçersiz kılmaktadır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 1. Bence olmazdı; Çünkü Big bang in tersi olsaydı. Yoğunluk çok fazla olurdu ve dünyada yürümek mümkün olmazdı. Ayrıca şu anda nasıl insan nüfusunda fazlalaşma varsa Kâinatta da bir genişleme var. Diğer türlü olsaydı bu gerçekleşmezdi. M. Akif TİRYAKİOĞLU