107. A-Algıda değişmezlik, Algıda değişirlik, Algıda çeşitlilik nedir? B-Farkındalık Nedir? C-İçiçelik Nedir?

C 107.A-Algıda değişmezlik=Hep aynı tarzda hareket etmek

Algıda değişirlik=Farklı tarzlarda hareket edebilmek.

Algıda çeşitlilik=Değişik tarzlarda hareket etmek.

B-Farkındalık=Var olan her şeyin görebilme(gözlemleyebilme).

C-İç içelik=Çok samimi bir hal geliştirme, haşır-neşir olma. Özden CALP

C 107:A)Bilmiyorum.

           B)Verilen bilginin farkında olmak. Berna AYIN

C 107.A.Algıda değişmezlik:Dünya değişir,insanlar değişir,duygular değişir fakat buna rağmen olaylara bakış açısı değişmeyen hep aynı algılayan,statik olan düşünce.

Algıda değişirlik:Olaylara farklı bakış açılarından bakabilen ,sadece kendi açısından değil herkesin açışından düşüne bilen kişi veya dinamik olan düşünce.

Algıda çeşitlilik: Bir olayı çeşitli yönleriyle algılayabilen.

B.Farkındalık: Etrafında olup bitenlerin farkında olmak.

C.İç içelik: Olayların birbiri ile bağlantılı olduğunu düşünen.İç içe olduğunu düşünen. Yudum GÜRER

C 107.Yaşadığı çevre insanların kültürünü, yaşama bakışını, zekasını etkiliyor. Bunlara bağlı olarak insanların algılamaları da değişkenlik gösteriyor. Süleyman SENEM

C 107. Algıda değişmezlik: Önceden tam olarak algıladığımız bir nesneyi değişik durumlarda da aynı nesne olarak algılamamızdır. Örneğin havadaki uçağı minicik olarak görsekte normal boyutlarında algılarız. Algıda seçicilik, insanın algı sürecinde aktif bir rol oynadığı görüşü çerçevesinde ortaya atılmış bir kavramdır. Farkındalık: Bir şeylerin farkına varmak. Yakup EKİNCİ

C 107. Düşünce zenginliğinden doğan bir güzelliktir. MUHARREM POLAT

C.107:Herkesin kendine göre bildiği doğruların değişmemesi.kendisi dışında var olan farklılık ve çeşitliliklere açık olması halinde algıda değişiklik olur

B.Herhangi bir şeyin algılanılmasında kişide uyaranların oluşturulmasını sağlayan veya algılamanın gerçekleştiğini bildirir.

C.İçiçelik algıların birbiri içerisinde ayırt edilememesi durumu veya biribiri ile bağlantılarının var olduğunu bildirir.Caner ÖZDEMİR

C 107:Aynı şeyi algılamak, farklı şeyleri algılamak, bir şeyin farkında olmak, birbirinin içine geçmiş. Kamuran BALYEN

C 107.  A) Algıda değişmezlik: Kararlılık.

            Algıda değişirlik: Kararsızlık.

            Algıda çeşitlilik: Çok yüzlülük.  

           B)Farkındalık: Bilinirlik 

           C)İçiçelik: Birbirine bağlı olma, birliktelik. Mizbah KARATAŞ

C 107.A.Her şeyi aynı derecede yorumlamadır. B.Yorumlama yeteneğinin çok ve bazı şeyleri birbirinden ayırma olarak tanımlanabilir. C. Bazı kavramları kesin sınırlar çizerek birbirinden ayırmadır. Ferhat ÇENBER

C 107. A:Her şeye aynı bakış açısıyla bakmaktır.

B:her şeyi birbirinden ayıra bilmektir.

C:kavramları farklı yönleriyle göre bilmektir.

D: kavramları ilişkilendirebilmektir. Emine YARBA

C 107.A.Bir nesneyi koşullar değişmesine rağmen aynı obje olarak görmemize algıda değişmezlik denir.Değişen duruma göre algılamamızda değişiklik olmaktadır.Şişman olan birinin çizgili elbise giymesi sonucu zayıf görünmesi.Algılamamızda çeşitli durumda farklı duyumlar alırız.(görme,duyma,tanıma..)

B.Duruma göre bize farklı görünmesine rağmen o şeyin aslında önceden zihnimizde olan şey olduğunu bilmemizdir. Selçuk İNCE

 

C 107.A-Algıda değişmezlik,ne öğrenirse öğrensin kişide hiçbir değişikliğin olmaması.

 Algıda değişirlik,algıda değişmezliğin tam tersi.

Algıda çeşitlilik ise kendi bildiklerinin dışında diğer bilgilere açık olmak ve onları da zihinde biriktirmek.

B-Bence her şeyin farkında olmaktır.

C-Birden fazla kişiliğe sahip olmak ve bunların iç içe bulunması ortamına göre davranması kişinin bence. Ayşegül CAN

C 107 Algıda Değişmezlik: Dış fikirlere açık olmamadır.

Algıda Değişirlik: Dış fikirlere açık olma halidir.

Algıda Çeşitlilik: Sadece kendi düşüncesinin doğru olmadığının farkında olup ve farklı düşüncelere de açık olma durumudur.

Farkındalık: bir şeyi ya da bir şeylerin bilincinde olma halidir.

İçiçelik kavramı hakkında hiçbir fikrim yok… Hatice KAPLAN

C 107. A) Algıda değişmezlik= Algısı sabit, hep aynı düşünceye sahip. Algıda değişirlik= Algısı, anlayışı bir öyle, bir böyle. Algıda çeşitlilik= Doğruya yönelebilirlik. B) Farkındalık= Dikkatinin hazır bulunması.C) İç içelik= Soğan kabuğu prensibi, bir düşüncenin içinden diğerinin çıkması. Kübra Sivri

C 107. A. Algıda Değişmezlik: Bilinç altına alınan bir nesnenin veya ir olayın değişmezliği

                 Algıda Değişirlik: Bilinçaltına alınan bir nesne veya olayın değişebilirliği

                 Algıda Çeşitlilik: Birden fazla konu üzerine dikkati yönelterek, bunların bilincine varma.

          B. Farkındalık: Bir şey hakkında haberdar olma, uyanık olma, bilinçli olma

          C. içiçelik: Birbirinin içinde olma, karışık bir durumda olma. Erdoğan AKÇİÇEK

C. 107. Düşünce zenginliğinden doğan bir güzelliktir. İHSAN YILDIZ

C-107)A-kararlılık, kararsızlık, çok yönlü B-bilinirlik C-birliktelik. Ramazan BORAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 C 107.Algıda değişmezlik nesneleri içinde bulundukları değişik koşullarda yine aynı algılama eğilimidir .Örneğin suyun rengi her koşulda herkes tarafından aynıdır..Algıda değişirlik ise çoklu ve çeşitli görünüşlülük yani düzlemsel görünüşlülüktür.Farkındalık ise sezgi ve gözlem yeteneğidir.İçiçelik hem ruhsal hem de bedensel bütünlük olarak özetlenebilir. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 107. İnsanın algıladığı şeyleri doğru algılamasıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU