121.Hücre Mekanizması ve Hücre Bilimi, Hücre Teorisinin Kabuğu İçindeki Oyuncak Bilim Olmadığı Gibi;Asırlar Önce Matbaa Dine aykırıdır Çekişmelerine-Boğuşmalarına Malzeme Edilenlerin ve Olanların; Bu Gün;Evrim Mekanizmasını ve Evrim Bilim’inin Gerçeklerini, Evrim Teorisinin Kabuğu İçine Gizleyip yada Baraj Yapıp; İnsanları-Kavimleri Oyuncak Bebekler ve Hayvanlar Misali Boğuşturmaya Hakları Yoktur. Önermeler İçin Yürütülen Mantığı; Ya Çürütünüz, Ya Destekleyiniz veya Alternatifler Öneriniz.

C 121.Evrim teorisine inanmıyorum. Bu dünyada tek bir hücre değil tek bir atom bile kendiliğinden meydana gelmemiştir. Bilime göre elle tutulan, gözle görülen her şeye inanılır. Ben bilim adamına desem;”her şeyi yaradan yüce bir güç var”. Hani nerde görmüyorum görmediğim şeye inanmam der. Özden CALP

C 121:İlim öğrenmek dinin Emirelerinden biridir. Berna AYIN

C 121:Din ve ilim iç içedir. Kamuran BALYEN

C 121.Bazen bilimden de rant sağlayan insanlar çıkabilir.Evrim biliminin başlı başına bir umman olduğunu bildikleri halde bu bilimin sadece belli konularını gündeme getirerek insanları yanlış bilgilendiriyorlar.Hatta bazı insanlar o kadar abartıyor ki evrim bilimini araştıranları dinsizlikle suçluyorlar. Yudum GÜRER

C.121:Hücre mekanizmasın var olduğu bile insanlara belli bir zaman geçtikten sonra aşılanabilmiştir. Matbaanın açılacak olması din sahibi insanların yaygınlaşacak olan dinlerinin gerçeklikten uzaklaşacağı korkusu içinde olmalarıdır diye düşünüyorum. Caner ÖZDEMİR

C 121. İnsanları gerçeklerle yüzleştirmek gerekir. Yakup EKİNCİ

C 121.  Önceki dönemlerde insanların matbaanın doğruluğunu kabul edilmiştir ama uygulama sonucu bazı değerlerinin bozulacağı korkusu ile kabul edilmemiştir. Ama evrimin doğruluğu hiçbir ülke ve millet tarafından kabul edilmemiştir. Gerçeklik payı hiç yoktur. Bu teoriyi savunan insanların ilerleyen zamanda eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklemek yerine eskinin dar kalıbında kalmışlardır. Buradan yola çıkarak ben şunu anlıyorum bu teorinin doğruluğuna daha kendileri inanmamıştırlar. MUHARREM POLAT

C 121.Evrim teorisi veya Yaratılış teorisi adı üzerinde birer teoridir. Bunların; bilimsel temellere dayandırarak kanunlaştırmadan dayatmak insanları kutuplaşmaya iter ve boğuşmalarına neden olur. Bu iki teoriye ve çalışanlarına insanlığın ihtiyacı vardır. Bunları birbirine baskın kılmaya çalışmak ve insanları farklı kutuplarda boğuşturmaya çalışmaya kimsenin hakkı yoktur. Süleyman SENEM

C 121. Evrim bilimi bir gerçektir. Ama bazı kimseler bunu evrim teorisi içerisinde gizleyip bütünüyle dayatmaya çalışmaktadır. Bu da insanların boğuşmasına neden olmaktadır. . Ferhat ÇENBER

C 121. Destekliyorum. Hala da ineklere tapanlar var. Atamız maymunlardır diyen aptallar sayılamayacak kadar çoktur.  Mizbah KARATAŞ 

C 121. Bazı bilim adamları evrim mekanizmasını ve evrim biliminin gerçeklerini evrim teorisinin kabuğu içine gizlemektedir. Oysa evrim vardır ve işlemektedir. Evrim teorisi evrim mekanizmasını eksik açıklamaktadır. Emine YARBA

 C 121.Belli bir çoğunluğun çıkarı için bilimden faydalanmamak toplum ve insanlık için büyük bir yıkımdır. Bilimin ve teknolojinin faydalarını toplum için kullanmak gereklidir. Osmanlı devletinde küçük bir hattat gurubunun çıkarı için matbaanın geç gelmesi toplumun geri kalmasına sebep olmuştur. Selçuk İNCE

C 121.Aslında doğru bir önerme insanları boğuşturarak kendi menfaatlerini gerçekleştiriyorlar farkında bile değiliz… Ayşegül CAN

C 121 destekliyorum… Bazı terimleri birbirine karıştırtıp zihinsel bulanıklığa yol açıyorlar. Hatice KAPLAN 

C 121. Düşünceye katılıyorum. Evrim teorisi çürütüldüğü halde hala nasıl onu savunan insanlar oluyor. Bize körü körüne hiçbir şeye bağlanmamızı anlatan bazı insanlar nasıl oluyor da körü körüne insanın illaki başka bir hayvandan evrimleştiğini savunuyor ve bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Kübra Sivri

C 121. Matbaanın Osmanlı devletinde dine aykırıdır diye kabul edilmemesi Osmanlıya 400 yıla mal olmuştur. Günümüzde onların destekçileri de evrimi dine karşı göstererek bizim bu ilimden yaralanmamızı, araştırma yapmamızı engelliyor. Bunlar bize bu tuzakları kurarak bizim bilimin kara deliklerinde yok olmamızı istiyorlar. Erdoğan AKÇİÇEK                                                                                                                                                                                                                   C. 121.  Önceki dönemlerde insanların matbaanın doğruluğunu kabul edilmiştir ama uygulama sonucu bazı değerlerinin bozulacağı korkusu ile kabul edilmemiştir. Ama evrimin doğruluğu hiçbir ülke ve millet tarafından kabul edilmemiştir. Gerçeklik payı hiç yoktur. Bu teoriyi savunan insanların ilerleyen zamanda eski bilgilerin üzerine yeni bilgiler eklemek yerine eskinin dar kalıbında kalmışlardır. Buradan yola çıkarak ben şunu anlıyorum bu teorinin doğruluğuna daha kendileri inanmamıştırlar. İHSAN YILDIZ

C-121)destekliyorum. çünkü hala maymun olduklarını savunanlar var. Ramazan BORAN

C 121.Evrim biliminin çekilmek istediği kısır döngüyü belirler nitelikte bir mantık olduğu için destekliyorum. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 121. Din insanları çağı yakalamaya ve gelişmeye teşvik eder. M. Akif TİRYAKİOĞLU