3. Ferdin, nefsini-bedenini ve zekasını, aklının-ruhunun kontrolüne koyması gerekir. Bu çıkarsamadan hareketle;toplumlar, kavimler, devletler ve milletlerde;nefsine ve zekasına tabii insanlarını, akıllı-evrensel insanlarının güdümüne ve yönetimine koydurtacak; eğitim, seçim, sınav, yönetim…vb sistemleri geliştirmeleri gerekir.
Bu günkü dünya sistemlerinde hangi konum hakim? Neden?1
İpucu;İpler
puştların elinde

C 3. Bugünkü dünya da her şey para! Paran varsa güçlüsün ve her şey senin hizmetindedir. Örneğin; ABD.Özden CALP

 C 3:Bu günkü hakim sistemin kapitalizim olduğunu düşünürsek nefsin ve zekanın hakim konum olduğunu söyleyebiliriz. Kamuran BALYEN

C 3.Bu gün dünyada kendi çıkarına çalışan, nefsine uyan ve aynı zamanda maalesef zeki insanlar çoğunlukta. Maalesef dedim çünkü sınırı olmayan bencillik ve sürekli nefsini dinlemek çok kötü sonuçlar doğurabilir. Hele birde bu kişi bu özelliklerin yanında birde zeki bir insansa işte böyle insanlardan korkmak gerek. Şuan dünyanın büyük ve gelişmiş devletlerin başında bu özelliklere uyan insanlar var. Bunlar bilimi teknolojiyi hep kendi çıkarlarına kötü yönde kullanmışlardır. Bir avuç toprak için ya da petrol için hala insanlar ölüyor. Şuan dünyadaki bu sistem yeni yeni deccallar doğuruyor. Yudum GÜRER

C 3:Hakim konum,hiçbir şey aklın kontrolünde değildir aklın kullanıldığı bir dünyada çirkinlikler bu kadar çok olmazdı. Berna AYIN

-C 3. Zeki insanlar diğer insanların zekâ seviyesinden üstün değildir. Fakat seçim ve sınav gibi eleme sistemleri vasıtasıyla diğer insanlardan üst seviyeye yetişmektedir .Örneğin;milletvekilleri diğer
insanlardan çok akıllı ve üstün değillerdir.Ancak seçim sistemine katılmakla diğer insanlardan üst
seviyeye yetişmektedir.Selçuk İNCE

C.3:Nefis zekâ ve beden, aklın ve ruhun içerisinde kalabilse her şey mükemmel olur zaten ki bu düzenek insanlarda mevcut yalnız her gelen bize ait değerleri bitarafa çektiğinden bir türlü doğrulamıyoruz ve bunun içinde kendi paranla rezil olmak gibi bir şey bizim toplumda ise yönetilen hep biz olduğundan bizler ne akıllı nede evrensel yasamayı veya düşünmeyi de başaramıyoruz  Caner ÖZDEMİR

C 3. Bugün dünya sistemlerinde egoist sitemler mevcut. Yakup EKİNCİ

C 3. Eğitim sistemi bütün insanlara yöneliktir sadece akılı ve erdemli kişileri gözetemez. Bu sistemde akıllı ve güzel ahlak sahibi insanlarda maksimum faydalanmalı kendilerini geri plana koymaması gerekir. Ancak bu şekilde sayılarını arttıra bilir ve söz sahibi olabilir. Muharrem Polat

 

C 3.Bugünkü dünya sisteminde aklın ve güzel ahlakın yerine nefsin ve zekânın ön planda tutulduğu bir eğitim ve yönetim şekli mevcuttur. Çünkü dünya kapitalistlerin gücü altındadır. Güzel ahlak ve akıl kapitalist devletlerin çarkını durdurucu(inhibitör) etki göstereceği için bu sistem dayatılmaktadır. Süleyman SENEM

C 3.Bugün toplumlar akıl ve ruhlarının kontrolünden daha çok nefislerinin kontrolünde hareket etmektedirler. Çünkü çıkar üzerine kurulu ilişkiler insanların bedenlerine hastalık gibi yayılmıştır. Ferhat ÇENBER

C 3. Nefis hâkimdir. İnsanlar nefislerinin isteklerine boyun eğmiş durumdalar. Mizbah KARATAŞ

C 3. Yapılan sınavlar, seçimler doğru bir şekilde yapılmadığı için dünya sistemindeki konum bir çıkmaza, bir felakete doğru yol almaktadır. Emine YARBA

C 3 Bugünkü dünya sistemi dünyevi işlere daha çok ihtimam(=özen) gösteriyor. Ahiret, Allah, inanç, kader…v.b.gibi olguları bir kenara itmiştir.Bunun sonucunda iki rejim ortaya çıkmıştır.Komünizm ve kapitaliz…Bu iki sistemde insanları köleleştirmiştir(Modern kölelik)DEDİĞİNİZ GİBİ İPLER … ELİNDE. Hatice KAPLAN

C 3. Bu günkü dünya sisteminde seçim, sınav, yönetim var gibi görünüyor ama işler görünmeyen birkaç kişinin isteği, çıkarı doğrultusunda yürütülüyor, yürütülmek zorunda kalınıyor. Nedeni dünyayı tehdit edebilecek güce sahip olanlar bu gücün heponlarda kalmasını sağlamak için kanunsuz ve ahlaksız bir şekilde güçlerini kullanarak yaptırımlarını uyguluyorlar. Kübra Sivri

C 3.Bügünkü dünya nefsine ve zekasına tabi insanların geliştirdiği sistem hakimdir ama bu bir gün değişecektir.nedeni hakkında bir şey söyleyemiyeceğim ama durum ortada…. Ayşegül CAN

C 3. Bu günkü dünya sisteminde kapitalist bir düzen hüküm sümektedir. Çünkü kapitaliz düzende akıllı insanlar değil zeki insanlar yaşayabilir. Bu insanlar zekâ ve nefislerine göre hareket ederler. Erdoğan AKÇİÇEK

C-3)bugünkü dünya sisteminde insanlar can sıkıntılarını nefislerinin isteklerini karşılayarak gideririler. Ramazan BORAN

C.3.Bu günkü dünya sisteminde  nefsine uyan materyalist insanlar dünyaya hakim. İHSAN YILDIZ

C 3.Bugün dünyada gördüğümüz sistemlerde egemen olan güç ekonomik güçtür. Bu nedenle gelişimlerini ekonomik kazanımlarla birleştiren ülkeler sömürgeci bir anlayışla bütün değerleri kendi çıkarları için kullanmaktadır. Bu durumda evrensel bir paylaşımdan söz etmek olanaksızdır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 3. Bugünkü devletlerde yönetim ve diğer mevzularda yönetici konumunda olan insanlar kendi nefislerine ve kendi zekâlarına göre hareket etmektedirler. Çünkü kendi nefislerini düşünmektedirler. M. Akif TİRYAKİOĞLU