31.Dinsiz ilim kör ilimsiz din topaldır.?! Önermesinde ki kavram,özdeyiş ve düşünce yanılgısına neden olmaktadır.
“Dinsiz İlim Kör, İlimsiz Din Topaldır” Albert Einstein
“İlimsiz Din Düşünülemez, Dinsiz İlim Düşünülebilir” ,“İlimsiz Din ve İlimin Dini Düşünülemez”, “İlimsiz Din, İlimin de Dini Olamaz.” Her Dinin Mutlaka İlmi Vardır, Fakat Hiçbir İlimin Dini Düşünülemez. Demirkuş 2008
İlimsiz ve bilimsiz din düşünmek mantıklı değildir. Eğer böyle bir şey varsa o olgu veya sistemin adı din olamaz. Her dinde mutlaka kurallar, bilimler ve ilimler vardır.
      Din Akıl ve ruh sahibi varlıkları muhatap alan yaşanmış örnekler ve uygulamalarla dolu;kurallar ve yönetim sistemlerinden ibarettir. İlim ve bilim:insanın;olgu, süreç, olay, varlık, enerji hallerini …vb tanıma ve uygulama araçlarıdırlar. İlim ve bilimin dini olmaz. Bu kavramları her konum ve boyutta dine bağlı düşünmek anlamsızdır veya mantıksızdır. Ör. Ateistlerin bilim ve ilimi.
      Kısaca;ilimsiz ve bilimsiz din düşünülemez, bilim ve ilminde dini olmaz. Dini; ilim ve bilimsiz düşünmek, telkin etmek;anlamsız, mantıksız bekli de antagonistik(yok edici) analitik düşünme ürünü yapay bölücülüktür. Kısa pasajın eksiklerini ve yanlışlarını yazınız.1,

C 31.Neden ilimin ve bilimin dini olmasın ki? Kuran_ı kerimden öğrenmedik mi gezegenlerin oluşunu? Hücre insanın en küçük birimi ve canlılığın olduğu en küçük yapı diyoruz. O halde hücreye kadar ki yapılar cansızda hücre neden canlı? Bu gibi bilimin ve ilmin açıklığa kavuşturamadığı şeylere din cevap vermiyor mu? Özden CALP

C 31:Doğrudur. Berna AYIN

C 31. İlim ve bilimin dini olmaz çünkü ilim evrenselliğe ( ateiste, ümmetçiye, komüniste kısaca herkese) hitap etmektedir. Yakup EKİNCİ

C 31.İlim-Bilim ve din bir bütündür.İlim-bilimde buluş yaptıkça Allah’ın büyüklüğü bir kez daha anlaşılır.Yani tastik edilir.Buda Allah’ın dinini kabul etmektir. MUHARREM POLAT

C 31.İlmin dini olmaz ama dinin ilmi olur.Din, ilimi ve bilimi içinde barındırdığı müddetçe insanları manevi olarak tatmin edebilir. Yudum GÜRER.

C 31:İlim ve din bir birini tamamlar. Kamuran BALYENC 31. İlimsiz ve bilimsiz din düşünülemez. Bilim ve ilminde dini olamaz. Din insanlar için vardır. Bilim ve ilim için değil. Emine YARBA,

C.31:Bence zaten ilim dine dayalı olduğundan ve bu sözlerin o zaman dilimi açısından doğru olabilirdi ancak ikinci sözde biraz değişiklik gerekir yani ilim olmasa da din her zaman var olacaktır. Caner  ÖZDEMİR

C 31.Her dinin zaten bir ilimi vardır. İlmin ise dini olmadığı için bu sözde bir düşünce yanılgısı yapılmıştır. Süleyman SENEM

C 31.Din insanlar ve cinler içindir. İlimin dini olmaz. Her dinin ilmi mutlaka vardır. Ferhat ÇENBER

C 31. İlim ve bilimin dini olmaz çünkü ilim evrenselliğe ( ateiste, ümmetçiye, komüniste kısaca herkese) hitap etmektedir. Yakup EKİNCİ

,C 31. Dinsiz ilim zaten mümkün değildir dolayısıyla böyle bir cümle kullanmak yanlıştır. Mizbah KARATAŞ

C 31. İlimsiz ve bilimsiz din düşünülemez. Bilim ve ilminde dini olamaz. Din insanlar için vardır. Din  bilim ve ilim için değildir. Dinin kendisi ilimi ve bilimi kapsamaktadır. Emine YARBA

C 31. Kısaca ilimsiz ve bilimsiz din düşünülemez ve ilim ve bilimin de dini olmaz. Dini ilim ve bilimsiz düşünmek, kavramları her konu ve boyutta dine bağlı düşünmek telkin etmek anlamsız, mantıksızdır. Selçuk İNCE

C 31.Benim anladığım kadarıyla önermede dinsiz bir ilimin olmayacağından bahsediyor bu yanlıştır çünkü bir ilmin dini olmaz ama şuda varki her din ilimden oluşmaktadır yani ilimsiz din düşünülemez. Ayşegül CAN

C 31 Evet önermede ilimsiz din düşünülemez bu anlamsız ve mantıksız bir olgu halini alır. Ama önermede dinsiz ilim kördür. Buradaki körlük gerçeği açık ayan görmeme ya da görememedir.Bunun sonucunda da tam anlamı ile ilim olmaz.Yani din ve ilim birer bütünleyici kriterdir.o onsuz o da onsuz olamaz. Hatice KAPLAN

C 31. Bu kainat bize son olarak islamiyet dinini emredenin varlığı olduğu içni kainatta görebildiğimiz veya göremediğimiz her şey din kokar. Tüm ilimler dine muhtaçtır fakat din hiçbir ilime muhtaç değildir. Kübra Sivri

C 31. ilim ve bilime sahip olmayan bir din düşünülemez. Her din mutlaka ilim ve bilime sahip olmalıdır. Din, akıl ve ruh sahiplerini muhatap almış bir olgudur. İlim ve bilimin dini olmaz. Dini, ilim ve bilimsiz düşünmekte mümkün değildir. Bir dine sahip olmayan bir ilim sahipsizdir. İlime sahip olmayan bir din ise hiçbir ilerleme gösteremez. İnsanlar kendi inandıkları dine niçin inandıklarını bile bilemezler. Erdoğan AKÇİÇEK

 C-31)ılımsız din olmaz,dinsiz ılım de olmaz.Ramazan BORAN

C.31.İlim-Bilim ve din bir bütündür. İlim-bilimde buluş yaptıkça Allah’ın büyüklüğü bir kez daha anlaşılır. Yani tasdik edilir.Buda Allah’ın dinini kabul etmektir. İHSAN YILDIZ

C 31.Bu önermelerle ilgili düşüncelerimi bundan önceki iki soruda açıkladım.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 31. Einstein bu sözü büyük ihtimal almanca söylemiştir ve Türkçeye çevrilirken nasıl bir anlam kaymasına uğramış bilemiyoruz tabii ki. Yine çok doğru bir sözdür. İlimsiz din her zaman aksak eksik olacaktır, dinsiz de hiçbir şey olmaz. M. Akif TİRYAKİOĞLU