36. A-Bazı olguların mukayese edilmesi saçmalıktır. Tamamlayıcılıkları daha önemlidir.Önermesi doğrumu neden? Ör;insan mı üstündür din mi? Kadın mı üstündür erkek mi? Akıl mı üstündür Vahiy mi?
     B-Bir devlette;her türlü insanın; peygamberlerin ve alimlerin yaşam stillerinin; hoş görü ile karşılanmayacağı yada yasak olmasının zorunluluk olduğu; kurum ve kuruluşlar olmalımı? Neden? Gerekçesini yazınız?

C 36.A-Üstünlükten çok bu ikilemlerin biri diğeri olmazsa olmaz.

B-Bana göre olmamalı. Özden CALP

C 36:A)Doğrudur.Bazı şeyler vardır mukayese edemeyiz fakat onlarsızda olmaz.Din gibi.

          B)Olmamalı çünkü böyle kurumlar insanları hayvanlaştırır. Berna AYIN

C 36.A.kesinlikle doğru yüce yaratıcı erkeği ayrı fıtratta,kadını ayrı fıtratta yaratmıştır.bu yüzden üstülük söz konusu değildir,ancak birbirinin tamamlayıcısıdır.

B.özgürlük açısında düşünürsek yasak olmaması lazım temel hak ve özgürlüklerde inanç ve vicdan özgürlüğü olmalıdır. Yudum GÜRER

C 36:A) Doğrudur verilen örnekler de yerinde olmuştur.

        B) Her zaman özgürlükler olmalı ve herkes istediği gibi yaşayabilmeli çevresindekilere zarar vermemek koşuluyla. Kamuran BALYEN

C.36:Dendiği gibi bazı oluların üstünlüğü sorgulanamaz ancak bahsedilen kavramlara bir üstünlük arayışı olmamalıdır. Buradaki kavramlara ancak süslemeler yapmak gerekir. Genelde bu ikilemler dini konularda biraz ağırlık basmaktadır. Caner ÖZDEMİR

C 36. A.Bazı olgular birbirinin karşıtı değil tamamlayıcısıdır. Bunları karşılaştırmak yerine bütünlük içinde yaşamak ve anlamak gerekir.

B.İnsanlığa doğruyu ve iyiyi getiren hiçbir tavır ve davranış yasak olmamalıdır. Kişisel olarak da yasaklara karşıyım. Süleyman SENEM

C 36.A. Doğrudur. Çünkü bazı olgular DNA’nın birer iplikçiği gibi sadece birbiri için vardır.

B.Olmamalı. Çünkü ifade özgürlüğü her insana doğuştan verilen bir hak olduğundan. Ferhat ÇENBER

C 36. A. Önerme doğrudur. Tamamlayıcılar olmalı ki değerleri olsun. Bana göre dinler olmasaydı insan hayvandan daha aşağı olurdu. Bu her insan için geçerli. Ancak böyle insanlar olmuştur olacak da. Akıl olmasa vahyin bir önemi olmazdı ki.

         B. Olmamalı. Çünkü yasaklar insan yaşamını kısıtlar. Tabii istisnalar olmalı. Herkes için geçek bir demokrasi diyorum. Yakup EKİNCİ

 

C 36. A) Doğrudur. Çünkü o karşılaştırma bir puzzle ın farklı parçalarının değerini kıyaslamak gibi saçmadır.

          B)Hayır; artık hür bir dünyadayız. Hele alim ve peygamber gibi  önderler için bu yasaklar, esefler  asla düşünülemez. Muharrem Polat

C 36. A)Önerme doğrudur. Örneğin Allah’ın yaratma özelliği ile insanın bir şeyi meydana getirmesi mukayese edilemez. İnsan dinin gereklerini yerine getirmek için yaratılmıştır. Böylece insan dinini yaşadığı müddetçe daha fazla Allah’ a yakınlaşacak ve Allah’ın yeryüzündeki en hayırlı mahlukat konumunu alacaktır. Bu nedenle din insan için vardır ve bir araçtır. Dinin amacı hakim olmak değil Onu yaşayan insanların eliyle hakim olmasıdır. Dolayısıyla merkezde duran varlık insandır. Böylece insan üstünlük kazanmaktadır. Netice itibariyle din insanı üstün kılmak için de gönderilmiştir diyebiliriz. Kadın ve erkekte takvaca üstünlük vardır. Adaletsizlik yoktur. Vahiy akıldan daha üstündür çünkü vahiy akıllara uygun bir şekilde hitap edebilmekte fakat akıl ise hesabına gelmezse vahyi inkar edebilmektedir.   

     B) Dinin gereklerini yasaklayıcı herhangi bir kurum ya da kuruluşun  olması düşünülemez. Çünkü din hayatın kendisi ve hayatın bütün alan ve yönlerini kapsamalıdır. Mizbah KARATAŞ

C 36.A: Doğrudur. Çünkü mukayese aynı şartlara sahip varlıklar arasında olur. Kadın ve erkek aynı fizyolojik ve biyolojik özelliklere  sahip değildir. Birbirinin tamamlayıcısıdır.

        B:Bir devlette her türlü insan bulunmalıdır. Farklı görüşler oldukça yaşama düzeyi artar. Emine YARBA

C 36.A.Bazı olguların mukayese edilmesi cidden saçmalıktır. Tamamlayıcıkları daha önemlidir. Çünkü kadın erkek birbirlerinin tamamlayıcılarıdır, örtüleridir. Birinin diğerine göre üstünlüğü söz konusu değildir. İnsan  üstündür. Din insanlığa inmiş bir düzenleyici hükümler sistemidir. Vahyin ve aklın üstünlüğü ise zaten vahiy akıllı insanlara iner. Vahiy üstündür. Çünkü yaratıcısının sözüdür.

B.Tam bir özgür ortamın olması gereklidir. Devlet bu ortamı sağlamakla hükümlüdür. Selçuk İNCE

C 36.A-Bence yanlış çünkü benim için bütün değil parçalar daha önemli…dinle insan kıyaslanamaz,kadın erkek eşittir,vahiy Allahtan geldiği için daha üstündür.

B-Olmalı çünkü bunlar olmazsa manevi yönden çöküntü olur ve böyle toplumlarda ayakta duramaz. Ayşegül CAN

C 36 A) Doğrudur…Bu olguların mukayese edilmesi doğrultusunda bir takım hiyerarşist olgular oluşabilir.İnsan-din.kadın-erkek,akıl-vahiy bunların mukayese edilmelerinin yanı sıra birbirlerini nasıl tamamlarlar onu düşünmeli aslında…

B) Her türlü insan derken eğer peygamberler ve alimler zümresini kastediyorsanız kesinlikle böyle kurumlar olmamalı..Çünkü güzel ahlak timsallerinin önüne set çekmek geçmişten günümüze kavimlerin helakine sebep olduğundan azami derecede sakıncalıdır.Eğer ki bu insanlar fasıklar ,zorbalar,…v.s ise hiçbir sakınca görmüyorum.Fakat bu kurumlar cezalandırıcı değil düzeltici,ıslah edici,doğru yola yönlendirici olmalıdır. Hatice KAPLAN

C 36. a)Doğru; çünkü bazı önermeler bir bütündür biri olmazsa diğeri olamaz bu yüzden birbirlerine üstünlükleri kıyaslanamaz. b) Olmalı. Çünkü insan sınır tanımaz. Yasak koyulmazsa yasa dışı ve ahlak dışı işlerin ve olayların önüne geçilemez. Kübra Sivri

C 36. A.Evet, doğrudur, bence de saçmalıktır. Örneklerde verilen olgular mukayese edilmesi doğru olmayan, biri diğerini tamamlayan unsurlardır. Bunların hiçbiri birbirinden üstün değildir. Çünkü birinin olabilmesi için diğerine ihtiyaç vardır. İnsan olmazsa din, kadın olmazsa erkek.

          B.Evet bence olmalıdır. Hiç kimse yaşadığı ortamda ne yediği belirsiz insanlarla yaşamak istemez. Fakat o insanları kendi isteğiyle yönlendirmesi de mümkün değildir. Toplum içerisinde farklı renklerde insanların bulunması insanların değişimi ve farklılığı sevmelerinden değil, inançlarından kaynaklanır. Bu tür insanların olması  toplumun her ne kadar dengesini bozduğu  düşünüyorsak yanılıyoruz. Çünkü bunu doğanın bir kanunu olarak kabul etmeliyiz. Herkes aynı renk olmuş olsaydı o zaman yaşamanın değerini ve zorluklarını anlamazdık, mücadeleyi, iyiyi, kötüyü, aklı, zekâyı bilemezdik. Erdoğan AKÇİÇEK

C-36)doğrudur. örneğin; insanlar ve hayvanlar fıtratı gereği kıyaslanamaz, insan utsundur insan olmazsa din olmaz, kadın erkek eşittir,akıl utsundur çünkü vahiy aklı olanlara gönderilmiş akıl olmasaydı vahiy gönderilmeyecekti. . Ramazan BORAN

C.36.

A)Allah kâinatta her şeyi birbirini tamamlayıcı nitelikte yaratmıştır. Örneğin kadın ve erkek gibi bunlar birbirini tamamlar. Kıyaslayamayız bunları. İHSAN YILDIZ

B)Toplumda her şey ahlak yörüngeli olmalı. Ahlaksız şeyler yasaklanabilir. İHSAN YILDIZ

C 36.A.örneklerden yola çıkarsak tamamlayıcı, birbirini bağlayıcı nitelikte olan olgular üzerinde karşılaştırma yapmak yersizdir diyebiliriz.

        B.Amaç birbiriyle aynı yapı ve düşünce sistemi içindeki insanları (birbirinden farksız görme anlayışıyla. topluma mal etmek ise kesinlikle hayır, olmamalı. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 36. bence doğru bazı şeyleri mukayese edemezsiniz bunlar birbirini tamamlayan iki parçadır mesela sattın akrebi mi yoksa yelkovanı mı önemli derseniz ikisinden biri olmasa zamanı öğrenemeyiz o yüzden kıyaslamak değil bunlara fermuar çekmek gerekir. M. Akif TİRYAKİOĞLU