38-Mazoşist ve sadistler iman ederse dini kurallara çerçevesinde kendi nefislerini nasıl belli ederler? Dinde mazoşistler kendini şişleyenlerdir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
kendini dağlayan, şişleyen, riyazetle kendine açlık çektiren sözde inanç ehlini düşünün, Boks maçında kan revan içindeki insanlarımızı keyifle izleyen sözde inanç ehlini düşünün.
Önemli not;İnsanların bilerek yada bilmeden; fıtratlarındaki zafiyetlerinin, sakatlıklarını ve cahilliklerini kullananlarak; dinde hatalı (cahilce) örnek olmaya çalışmakla dine-topluma nasıl zarar verdiğini ve insanları gerçek dinden nasıl saptırabileceğini tüm iman edenlere veya inanç ehline güncelleyiniz/genelleyiniz.
        Bu önermeyi; dinin tarihinde yaşanmış ve bugün engellenemeyen yanlış dini olgulara, günümüzde yaşanan yanlışlara ve gelecekte yaşanabileceklere güncellemeye çalışın. Neden bazı dini kuralların (farzların ve sünnetlerin) değişmemesi gerektiği ile ilişkilendirmeye çalışın.

C 38.Şiddet içerikli sporlar, din uğruna kendine ve bedenine zarar verenler… Bunların hiç birinin hiçbir din de yeri olduğunu sanmıyorum. Birkaç cahilin ve kendini bilmezin insan dışı hareketlerinden başka bir şey değil. Gelecek nesillere din ve sünnetleri düzgün bir şekilde aşılarsak belki bu sorunları biraz azaltabiliriz. Özden CALP

C 38:Bunlar iman ederlerse bu özellikleri kaybolur. Berna AYIN

C 38.Mazoşist insanlar bugün din kisvesi altında belirli zamanlarda kendini şişlediklerini görüyoruz.Sadistler ise yine din kisvesi içinde onlarla aynı inancı paylaşmayanlara uygulamış oldukları şiddettir.Örnek:mazoşistler için kerbela olayları,Sadistler içinde bugün Yahudilerin Filistinlilere uygulamış oldukları muamele… Yudum GÜRER

C 38:Ben mazoşist değilim sadist de değilim bunun için benim sorunum değil. Kamuran BALYEN          

C.38:Mazoşistler ve sadistler nefislerinin dışında hareket ederler nefis tamamıyla devre dışı kalmakta sadistlerde ise her ne kadar mazoşistler kadar olmasa da nefise biraz daha yakın durmakta. Ancak konu yine din ve Allah olunca biraz insanlık dışı hareketlerde yapılabilmekte bugün biz Allahın aslanlarıyız kendilerini şişleyenler delenler mazoşistliğin ve diğer insanlara örnek olaraktan da yanlış davranışlar yapmaktadırlar yalnız nefise ne kadar bağlı tartışılır onlar kafaları tamamıyla o istenilen şeylerle yıkanmakta. Caner ÖZDEMİR

C 38.Dinde mazoşizme ve sadistliğe yer olmadığını düşünüyorum. Bu kişiler kendine dinde yer arıyorlarsa ideolojik bir gaye hedefindedirler. Bu durum insanların dine bakışını olumsuz etkiler. Süleyman SENEM

C 38.Eğer bunlar iman ederse kendi nefislerinin kontrolünü sağlayamaz ve yaptıklarıyla dine karşı anti sempatik düşüncelerin artmasına zemin hazırlar. Ferhat ÇENBER

C 38. son din İslam tüm insanlığa gönderilmiştir. bundan dolayı evrenseldir. Kimsenin kendi nefsine göre ayarlamasına gerek yok. Çünkü ihtiyacı olmayacaktır. Daha doğrusu eğer iman etmişse zaten dini kuralları kabul etmiştir demektir. Yakup EKİNCİ

C 38. Bu iman etme kavramı çok önemli samimi bir iman ise eski tutumlarını bırakması beklenir ama bu imanda riyakârlık varsa o takdir de tam iman etmiş sayılmaz ve eski davranışlarının ve alışkanlıklarının uzantısını farklı kalıplar altında görebiliriz. Ve bu davranışlar gerçek iman sahibi kişilerin yanlış tanınmasına sebep oluyor. Muharrem Polat

C 38. Mazoşist ve sadistler iman ederse dini kurallar çerçevesinde kendilerini camiye kapatarak ve her zaman selavat getirerek başlarına sarık giyerek kendilerini belli ettirirler. Dinde sadistler Kabil’den  başlayarak onların torunu olan İsrail ve ABD’ ye kadar uzanır. Mizbah KARATAŞ

C 38.Mazoşist ve sadistler iman ederse din kurallarını kendi düşüncelerine uydurarak hareket ederler. Bu da gerçek anlamda iman etmediklerini göstermez. Her iman eden din kurallarını kendi düşüncelerine uydurursa gerçek din olmazdı. Emine YARBA

C 38.İnsanların bilerek yada bilmeyerek fıtratlarındaki zafiyetlerinin sakatlıklarını ve cahilliklerini,kullanarak dinde hatalı örnek olmaya çalışmakla dine,topluma nasıl zarar  verdiğini ve insanları gerçek dinden nasıl saptırabileceğini tüm iman edenlere güncellemeliyiz.Selçuk İNCE

C 38.Evet kendini şişleyenler mazoşist olabilir.Bunlar inandıkları halde kendini şişliyorlarsa dine yeni girmiş sadist ve mazoşistleri siz düşünün yapacaklarını ama şuda varki İslam dininin Allah`ın izniyle içte hasıl ettiği huzur onları mülayimleştirebilir. Ayşegül CAN

C 38 Bana göre kendini şişleyen, kendisine emanet olarak verilmiş olan bu bedene cefa eden bir mazoşist ya da sadist ruhlu insan bu davranışlarını devam ettirirse tam olarak iman etmiş olamaz. Şişleme, dağlama eylemleri belki geçmişten günümüze yanlış aktarılmış olabilir. Ama riyazet ki bir sünnettir bedeni ayakta tutacak kadar alıp gerisinden mahrum kalmayı diğer işkence fiilleri ile eşdeğer tutamayız. Bu gibi normal olmayan davranışları gören dinimi tanımaya çalışan biri tabiî ki uzaklaşır.Fakat eğer farzları ve sünnetleri asıl halleri ile gösterirsek belki bu müsamaha dinine akın akın koşarlardı. Hatice KAPLAN

C-38)iman ederlerse dini kurallar çerçevesinde camiye kapanarak,her zaman salavat getirerek,baslarına sarık sararak kendilerini belli ederler.dinde sadistlik kabilden başlayarak onların torunu olan ABD ve ISRAIL dır. . Ramazan BORAN

C.38.Mazoşistlik ve Sadistlik bunların içinde her zaman çekinik olarak kendini belli eder. İHSAN YILDIZ

C 38.İnsanlar duygularını bir yere kadar kontrol edebilirler.sonuçta davranışlarlave sözcüklerle dışarıya yansır.Aslında insanların nefislerini belli edecek davranışlarda bulunması Freud’un savunduğu görüşün bir yansıması sayılabilir.Bunu dini kurallar içine taşırsak zaten insan dine göre duygularını,arzularını kontrol edebildiği beyninde yargılamasını yapabildiği ölçüde iyi ve dengeli insandır.Ercem Çağdaş ZOBAR
C 38. Her toplulukta olduğu gibi Kamil din olan İslamiyet’te bile mazoşistler ve sadistler vardır. Bunlar Din adına Allah adına yaptıklarını söyleyip Ne kutsal kitaplarda nede Peygamberlerin yaşantılarında hiç olmayan şeyleri yaparlar. M. Akif TİRYAKİOĞLU
C 38. Dine giren insanların mazoşistlik veya sadistlik hissiyatlarını taşımayı devam ettireceklerini sanmıyorum. Bu sapık hissiyatın ortaya çıkmasının sebebi onlardaki din boşluğudur. Güzel bir din bunu doldurursa hisleri bu sapıklıktan kurtulup daha güzele yönelecektir. Kübra Sivri
C 38.Kendine eziyet çektirmekten zevk alan insanlar mazoşist, başkalarının çektiği acıdan dolayı zevk alan insanlar ise sadist olmak diye tanımlanabilir. İnsanların bu durumda olmasının en büyük sebebi çocukluk döneminden başlamak üzere düzenli bir ahlak eğitiminin verilmemesinden kaynaklanır. Böyle insanlar yürüdükleri yoldan vazgeçip iman etmek isteseler de çoğu zaman nefislerine müdahale edemez ve kendi çirkinlikleriyle kendilerini belli ederler. Böyle insanlar bilerek ve ya bilmeyerek; cahilliklerini, sakatlıklarını, fıtratlarını kullanarak, cahil bir şekilde insanlara özellikle de çocuklara kötü örnek olmaktadırlar. Bunlar iman edenleri çoğu zaman nefislerini kullanarak yoldan çıkabilirler. Günümüzde en çok yaşanan olaylar şunlardır; gençlerin kedi kesmekten zevk alması, bir boks maçında birbirini öldüresiye vuran insanları izleyenlerin zevk alması verilebilir. Erdoğan AKÇİÇEK