4.Batılılar bilimde ve dinde neylerse güzel eyler bizim arifler onu/onları sadece seyir eyler? Rabim neylerse güzel eyler arif anı seyir eyler. Tarih boyunca bazı ariflerimiz neylermiş? Önermelerinin geçerliliğini veya savsaklıklarını eleştiriniz. 1

C 4. Onlar kendilerini öyle avutsunlar. Bizim Mevlana’mız, Yunus’umuz, M. Akif’imiz, Peygamberimiz (S:A.V) … Onların bin tane bilim adamından üstündür. Onların bin yıl çalışarak buldukları bize önceden sünnet diye gelmedi mi? Ne diye batının himayesine girip onları üstün gösterelim. Özden CALP

C 4:Doğru önermedir batılı ne yaparsa doğrudur güzeldir düşüncesi toplumumuzda hakimdir.Kimse yapılanları sorgulamıyor.Hayır olan her şey kabulleniliyor. Berna AYIN

C 4.Güzel bir konuya değinmişsiniz. Bu konuda söylenebilecek o kadar çok şey var ki söze nereden başlamak gerekir bilemiyorum. Batılılar ne yapsa güzel olur ve kabul görür nedense. Sanırım bunun sebepleri bizim çok pasif bir toplum olmamız ve bilime ülkenin başındakiler başta olmak üzere yeterince değer verilmemesi sayılabilir. Tarihte de böyle olmamışımıydı. Lale devrinde batıya gönderilen elçiler oranın ilmini bilimini alacaklarına nefislerine uyup edepsiz zevk ve eğlencelerini getirmişlerdi. Tarih tekerrürden ibarettir diye boşuna söylememiş büyüklerimiz. Şimdide onların dansları yarışma programları alınıyor. Özgünlük adına hiç bir şey yok. Bilim deseniz kaplumbağa hızında ilerliyor. Her yıl yüzlerce gencimiz (maddi durumu iyi olanlar) yurt dışına gidiyor. Sebepte üniversitelerimizde okutulan bazı bölümlerin iş olanaklarının ülkemizde bulunmaması (genetik mühendisliği gibi.)Maddi durumu kötü olan zeki gençler ise oturuyor oturdukları yerde. Zaten günümüzde üniversite okumak suç sayılıyor. İş yok. Mezun olanlar ya limon satar ya da mandalina. Yudum GÜRER

 C 4:Saçma sapan bir şey batılılar halt etmiş her şeyi güzel yapmış. mutlak güç yani yaratanın yaptığı her şey de mükemmellik vardır. Kamuran BALYEN

 C 4.Toplumlar bilimde ve dinde önde giden toplumları ya da kurum veya önde giden kişileri, bilginleri, âlimleri takip etmektedir. Sebebi bu toplumların daha önde oldukları düşüncesidir. Örneğin; şuan 1926 da kabul edilen medeni kanunun kabul edilmesinin sebebi dönemde en gelişmiş kanun olmasıdır.Selçuk İNCE

C 4.Batılıların bilimde eyledikleri her şeyi istinasız bizler ve ariflerimiz kullanmakta ve inanmakta dinde ise söylenenlere daima sessiz kalmakta rabbin eyledikleri de hep olduğu gibi GÜZEL kalmakta üzerine gidilmemekte ve uygulama yapılmamakta daima bilenlerimiz izleyici konumunda kalmaktadırlar geçerliliği ise durumunu muhafaza etmekte. Caner ÖZDEMİR

C 4. Eski zamandaki büyüklerimizin cahilliği tabii ki istisnalar mevcut ancak bazıları bilim dünyasına mesafeli davranmışlar. Örneğin matbaa‘ nın ilk çıktığı zamanlar… Bundan dolayı hep seyredip geriden takip etmişizdir. Yakup EKİNCİ

C 4. Orta çağ batılılar için karanlık bir çağdır ama bizim devlet ve atalarımız için bu söz konusu değildir. Bilim ve teknoloji arif ve Alim insanların elinde idi. Ve dünya onların çabaları ile bir merhale kat ettiğini düşünüyorum. Ama 21. Yy da biraz pasif kaldıkları da bir gerçektir. Bunun sebebinin de arif ve güzel ahlak sahibi insanların beslendiği kaynaktan uzaklaşması ve gerçek hedef ve gayelerinin dışına çıkmış olmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Muharrem Polat

 

C 4.Bence batılıların bilimde güzel şeyleri yaptıkları ve bizim ariflerin sadece izlediği bir gerçektir(örneğin Osmanlının matbaayı geç kabulü). Fakat din konusunda gerçeklik payı yoktur. Çünkü batılılar dini rant elde etmenin bir aracı olarak kullanmıştır. Hiçbir zaman din ön planda değildir. Süleyman SENEM

C 4.Tarih boyunca hep batıya özendik ve hep onları seyredip yaptıklarını taklit etmeye başladık. Bu sebeple önermeler son derece geçerli. Ferhat ÇENBER

C 4. Batılılar bilimde ilerlemeye çalışırken ve bunda da başarılı olmak için İslam’ı ve Kur’an-ı Kerimi araştırırken bizim arifler ise her şeyi Allah yapmıştır. Allah’ın işine karışmayalım küfre gireriz düşüncesinde oldukları için. Mizbah KARATAŞ

C 4.Batılılar neylerse güzel eyler bizim arifte onu sadece seyir eylerse dünya yıkılmaya doğru yol alır. Rabbim neylerse güzel eyler arif anı seyir eylerse dünyayı en güzel şekilde yaşar.Bazı ariflerimiz rabbim neylerse güzel eyler diyerek onlar da anı seyir eylemişler. Emine YARBA

C 4 İlk zamanlar bizim arifler düşünebiliyorlardı (Ahiret Dünya) Örnek verecek olursak; Mimar Sinan Selimiye de o zamanki mimarinin üst seviyesine çıkmıştır. Aynı zamanda bu Osmanlının en güçlü olduğu zamandır. Hatta Osmanlı öncesi bazı bilim adamları ilk gözlüğü yapmıştır,ilk uçan adam olmuştur.Dünya nın yuvarlak olduğunu ilk Müslümanlar bulmuştur.Sonrasında Müslümanlarda tembellik baş göstermiştir.Artık müderrisler(=şimdiki profesörler) eskilerin kitapları ile idare edip yeni fikirlerden uzak kalmışlardır Hatice KAPLAN

C 4. Göstermelik alimler sadece izler ve ancak taklit edebilir. Ama geçmişten günümüze kadar gelmiş nice alimler var ki, bugün batının baştacı diye başlarına koydukları en iyi profesörleri; bizim alimlerimizin tırnağı bile olamaz. Kübra Sivri

C 4.Batılılar bilmide ilmide bizden aldıkları için neylerseler güzel eylerler,bizim arifler dinimizin ve ilmimizin kıymetini bilmediklerinden sadece seyreylerler.tabiki Rabbim neylerse güzel eyler bizede bunu seyreylemek düşer. Ayşegül CAN

C 4.Batılı devletler İslam dininin bilime karşı bir din olduğunu bu nedenle bu dine mensup insanları bilimde pek fazıla ilerlemeyeceklerini inandırmışlardır. Bizim insanlarımızda buna kanıp kendi düşünceleriyle değil de sadece onların istekleriyle hareket etmişlerdir. Sürekli onları taklit etmişlerdir. Buda bizim bilimde ilerlememizi engellemiştir. Erdoğan AKÇİÇEK

 

C-4)batılılar İslami kullanarak kuranı kaynak alarak yeni buluşlar keşfederler, bizim arifler ise her şeyi Allah yarattı Allahın işine karışılmaz diyip onları seyrederler. . Ramazan BORAN

C.4.Bence doğru değildir batılı daha düne kadar skolastik bir düşüncede idi.Ama bugün sadece biraz gerilrmişiz. İHSAN YILDIZ

C 4.Batılıların bilimde ve sanatta ilerlemeleri kendilerine rehber olarak çağdaş, akılcı ve pratik düşünce sistemlerini almaları ve doğru gelişim aşamasında ufuklarını sınırlamak için kendilerine bahane üretmemeleri,iç ve dış baskılardan soyutlanmaları sayesinde gerçekleşmiştir. Daha önceleri siyasi baskılar altında ve kilise baskısı altında batıda da bu gelişmelerden söz edilemezdi. Ülkemizde ise yıllardır süren siyasi rant çabaları,çekişmeler,bilerek ortaya sunulan mantıktan uzak malzemeler bu gelişimi engellediği gibi geriletiyor da. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 4. Batılılar Müslümanların ahlakıyla hareket etmektedirler. Ama dinde güzel eylediklerini düşünmüyorum.

M. Akif TİRYAKİOĞLU