7.Akıllı ve Evrensel; insan, devlet ve toplum ile Zeki ve hissi; insan, devlet ve toplum arasında ne farklar vardır? 1

 C 7.Akıllı ve evrensel insan daha geniş kitlelere hitap ederken, zeki ve hissi davranan insanlar daha çok hisleri ile hareket ettiğinden sadece kendisi gibi düşünenlere hitap ederler. Özden CALP

C 7.Akıllı ve evrensel insan devletin başına geldiğinde o devlet yükselişe geçer. Çünkü o insan duygusal davranmaz bütün kararlarını mantık çerçevesinde verir. Evrensel düşünür. Her türlü ırka görüşe saygılı olur. Kişisel görüşlerini işlerine karıştırmaz. Diğer yandan zeki fakat hissi davranan bir insan eninde sonunda duygusallığının kurbanı olur. Zekiliğini kullanamaz kişisel görüşlerini devlet veya toplum işlerine karıştırır. Evrensel olamaz. Yudum GÜRER

C 7:Toplum insanlardan oluşur, insan en mükemmel canlı organizmadır,devlet ise toplumu ve buna bağlı olarak insanı koruyan bir çatıdır. Kamuran BALYEN

C 7.İnsan kendi bireysel düşüncesi içinde her zaman kendi menfaatini düşünen bir varlıktır. Devlet toplumların  oluşturduğu bir yapıdır.Devletin temel amacı toplum içindeki vatandaşına(insana) hizmet etmektir.Toplum ise insanların oluşturduğu bir kümedir.Toplum bir amaç etrafında toplanırsa dilediği şeyi ortaya çıkarabilir.Yani insan bireysel,toplum  amaçsal,devlet ise hizmettir.Selçuk İNCE

C 7:Akıllı ve evrensel olmak gelişmiş olmanın ifadesidir.Zeki ve hissi daha çok nefsin kontrolünde olmaktadır. Berna AYIN

C.7:Akıl ve evrenselleşme bir olursa zeki ve nefsi kendi hakimiyeti altına alabilecek kapasiteye sahip olmakta bununla beraber devlet ve topluma insanlığa yakışır iyi ve mükemmel bir şekilde yansıtabilecektir ancak devlet ve toplum yalnız zeki ve hissi olarak birbirine bağdaşan bu iki unsurla olursa sadece bunların meydana getirmiş olduğu vahşi ve insana abes gelen her şey ortaya çıkar bundan daha iyi bir  fark olamaz.Caner ÖZDEMİR

C 7. Akıllı ve evrensel insan ile zeki ve hissi insan arasında bana göre en önemli fark zeki ve hissi insanlar egoist olurlar yani sadece kendini düşünür. Ne kadar zeki olursa olsun bunun ne kendine ne devlete ne de topluma faydası olur. Yakup EKİNCİ

C 7. Akılı insanların bulunduğu toplumda adalet ve huzur daha fazladır. Güven ve yardımlaşma vardır. Muharrem Polat

C 7.Akıllı ve evrensellik; düşüncelerin güzel ahlakla yoğrulması, zeki ve hissi olmak ise; aklı, nefisin kontrolüne kaptırmak diye temsillendirilebilir. Süleyman SENEM

C 7.Akıllı ve evrensel insan tüm insanlığa yararlı şeyler sunar zeki ve hissi olanlar kendi ırkımı nasıl üstün kılarım gibi oyunların peşindedir. Ferhat ÇENBER

C 7. Akıllı ve evrensel insan; devleti ve toplumu için kendini feda ederken zeki ve hissi insanlar ise sadece kendi egolarını tatmin etmeye çalışırlar. Örneğin çılgınca eğlence düzenlerler. Mizbah KARATAŞ

C 7. Akıllı ve evrensel insan dünyayı gelecek nesillere en güzel şekilde bırakan varlıktır. Zeki ve hissi insan ise dünyayı en güzel şekilde yıkan varlıktır. Emine YARBA

C 7 Akıl bir soruna mantıklı ve genel yaklaşırken zekâ ise kurnazlık ve sinsilik ile yaklaşır. Hatice KAPLAN

C.7.Akıllı ve evrensel insan devlet ve toplumu uluslar arası nitelikte olur diğeri üçkağıtçılık. İHSAN YILDIZ

 

C 7. Akıllı, evrensel insan, devlet ve toplum birbirinin yardımcısı ve tamamlayıcısıdır, ideal sistemi oluştururlar, zeki ve hissi insan, devlet, toplum zekasını yanlış hislerine göre kullanırlarsa birbirlerine engel olurlar. Kübra Sivri

C 7.Birinci tip insanlar akıllarıyla doğruyu bulur ve evrensel düşünürler diğer tip insanlarda doğruları değilde kendi iateklerini ve hislerine göre davranırlar. Ayşegül CAN

C 7. Akıllı ve evrensel insanlar; doğruyu yanlıştan,  iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırır. Akıl sahibini iyiliğe götürür. Kötülükten alı koyar. İnsanlar toplumları, toplumlarda devletlri oluşturur.  

Zeki ve hissi insanlar ise sebep ve netice arasındaki bağlılıkları daha rahat bulurlar benzeyiş ve ayrılışları,  yeni icap vaziyetlere zihinleri iyi bir şekilde uyar. Zeki ve hissi toplum ve devletler her zaman akıllı ve evrensel toplum ve devletlere üstünlük kurmuşlardır. Erdoğan AKÇİÇEK

 

C-7)akıllı ve evrensel devlet veya toplum insanları dünyaya hakım olmak isterken zeki ve hisli insan toplulukları bulundukları toplumun duygularını tatmin etmek için eğlence ve kokteyller düzenlerler. . Ramazan BORAN

C 7.Akıllı ve evrensel olmak,düşüncelerini,birikimlerini ve sezgilerini toplumun veya insanlığın hizmetinde değerli ve hukuki bir şekilde kullanmayı gerektirir.  Fakat zeki olan her insan bu değerli unsurları aklın hizmetinde kullanmayabilir ve bu insanlar hem toplum için hem de dünya için tehlikeli sonuçlar doğurabilir.Zeki olmak kişisel davranmayı veya her şeyi kendi çıkarı doğrultusunda kullanmayı düşündürmemelidir insana. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 7. Kendi isteklerini, fikirlerini ve kendi görüşlerini o topluluklarına dikte etmeleridir. Kendisi kral diğerleri köledir. M. Akif TİRYAKİOĞLU