Beyin Fırtınası ve Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2009


77.A-Gelişmiş insanın diğer insanların; hangi enerji hallerine, kişiliklerine ve araçlarına empati duyabilir?
İpucu;bilen neden bilmeyenin halinden anlaması gerekir? İlkel ve gelişmiş insanların sanal araçlarını ve bedenlerinin kullanış biçimlerini, id, idol, süper egolarını ve değer yargılarını mukayese ediniz.    
B-Uyku ve rüyada da iken gerçek kişiliğimiz bedenden; zihinsel bedenimize geçer. Uyanınca gerçek kişiliğimiz ve bilincimiz bedenimize döner. Bazen düşününce de gerçek sanal kişiliğimiz bedenden zihin havuzuna(bedenine) geçer yada bir anda transta iki yerde de bulunur. Önermesini yaşantınıza ve usunuza vurarak doğruluğunu eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

 

C 77.A.Gelişmiş insan diğer insanların düşüncelerine isteklerine empati duyabilir.

B.Bu sadece uykuda gerçekleşen bir olay değil bazen bulunduğumuz mekan ile bağlantımızı koparabiliyoruz ve hayal dünyasına dalabiliyoruz .Özellikle sıkıcı olan derslerde. Yudum GÜRER

C 77.A-Gelişmiş insan kendine ayıracak vakti azalır sevdiklerine gereken zamanı ayıramaz. Gelişmemiş insanın böyle bir derdi yoktur. Zamanı çoktur sevdikleriyle uzun zaman geçirirler.

B-Rüyada insan gerçek dışı şeyler gördüğü gibi. Arada sırada gerçekleşecek olayları da görebilir. Özden CALP

C.77:Empati duymak onu anlamak onun gibi yaşayabilmek veya düşünebilmektir. Böyle olursa gelişmiş insanlar veya tüm insanlık birbirine empati duyarsa düşünce karşıtları ve anlayış değişikliği ortaya çıkacaktır ve insanların bitmek bilmeyen idealleri her neyse en anlamlı şekilde yaşanacaktır.

B Rüyada ki kişilikle yaşamdaki kişilik arasında kimi zaman fark olmasına rağmen yani bazen var olan düzenle yaşayarak rüyada bulunursun bazen de kişilikte olmayan değerlere sahip kendinizi rüyada görürsünüz ama olan iki durumda kişiliğiniz kendi içerisinde bir çatışma içerisindedir ayrıca zihinsel bedenle arasında bir geçiş söz konusu olmaktadır. Caner ÖZDEMİR

C 77. Kötü hal ve hareketlerine empati yapar. B- Uyku ve rüyada iken gerçek kişiliğimizin bulunduğumuz ortamdan farklı yerlerdeymişiz gibi hissederiz. Bazen düşüncelerimizle geçmiş günlere veya başka mekânlara gittiğimizi hissederiz. Yakup EKİNCİ

C  77.

 A. Gelişmiş bir insan yani kendini tamamlamış bir insan kendiden daha eğimsiz bir insan gibi düşüne bilir ama eğitimsiz biri bi üstü gibi düşünemez.

 B. Rüya gün içerisinde bizi etkileyen olayların hayali olarak tekerrür etmesidir. MUHARREM POLAT

C 77.Gelişmiş insan tüm enerji hallerini ulaşabilir, doğru okuyup tanıyabilen ve tüm enerji hallerini insanların algılayabileceği seviyeye kadar deşifre edebilir. diğer insanlar bundan dolayı onlara empati duyarlar. Ferhat ÇENBER

C 77:A)Kendisinden üstün olan yönlerinden.

        B)Rüyalar bence kişiliği yansıtmaz. Kamuran BALYEN

C 77:A)Gelişmiş insan İslam dinini yaşayan insandır ki hiçbir eksiği olmaz ve diğer insanlara empati duymaz.

         B)Uyuyan insan yarı ölüdür denilmesinin nedeni budur. Berna AYIN

C 77.A.Bilen bilmeyenin haline empati duyarsa onların bilmeme nedenlerini iyi tespit eder ve öğretme konusunda daha etkili olur.

B.Bunun psikolojik temelleri vardır. Bu konuyu yaşantımıza nasıl uygulayacağımız konusunda bir fikrim yok. Süleyman SENEM

C 77.  A) Gelişmiş insan doğallıktan yapaylığa doğru kaçtığı için bazen ilkel insan kadar mutlu olamayabilir. Çünkü teknoloji insana her zaman mutluluk getirmeyebiliyor.

         B)Rüyadaki kişilikler ise insanın çevresinin etkisi ve kişinin bir şeyi yapmak isteyip te yapamadığı( bastırılmış duygular) durumlara göre 2 farklı şekilde şekillenir. Yapmak isteyip yapılamayan(bastırılmış duygular) şeyler kişinin gerçek kişiliğini yansıtır. Diğer durum ise kişinin gerçek kişiliğini yansıtmaz. Mizbah KARATAŞ

C 77. A: Gelişmiş insan, gelişmemiş insanın halini önceden yaşadığı için bütün hallerine empati duyabilmelidir.

            B: Kendimizi eleştirmemiz veya kendimize kızmamız, kendi kendimize konuşmamız kendi kişiliğimizle baş başa olduğumuzu gösterir. Emine YARBA

C 77.Gelişmiş bir insan diğer insanların bir şeyleri elde etmek için gösterdiği çabaya ilgi duyabilir. Gelişmiş bir insan diğer insanın kendisinde olmadığı insani özelliğine ilgi duyabilir. Çünkü bilgi dâhilinde olduğu gibi doğuştan verilmiş bazı özellikler gelişmiş insanda olmayabilir. Zaten bu özellikleri çalışarak ta kazanamaz bu gibi sebeplerden dolayı gelişmiş insan gelişmeyen insana özenti duyabilir.(mertlik, cesaret.)Selçuk İNCE

C 77.A-Ahlak bakımından sınırı aşmadığı müddetçe düşünce sisteminin temel öğelerine empati duyulabilir.Ayrıca güzel ahlaklarına empati duyulabilir.

B-Evet doğrudur rüyalarda zihinsel bedenimize geçeriz.Örneğin rüyalarımızda kendimizi veya gün içindeki düşündüklerimizi görürüz.Düşünürken bazı durumlarda transa geçebiliriz. Ayşegül CAN

C 77 A) Bir Kürt atasözü; “Akıllı akıl tutar akılsızdan” der… Sözün özü bu…

B) Evet uyurken aklımız rüya âlemine; uyanık iken düşünürken de bir tür hayal âlemine gider gelir aklımız… Hatice KAPLAN

C 77. Her haline de empati duyabilir buna liyakati yoksa diğer insanlar şeklinde tabir edilen insanların hangi halleri daha önceden kendilerinde varsa o hallere empati duyabilirler. Kübra Sivri

C 77.A. Gelişen insan ilkel kalmış insanlara empati kurarak bunların niçin gelişmediklerini, buna engel faktörleri ve gelişimlerinin partisini bunlara bakarak kutlamaya çalışırlar.

 

         B. Uyurken gerçek kişiliğimizi kaybederiz. Gördüğümüz rüyalar ile bilinç dışımızda olan hareket ve davranışları uygulamaya koyarız. Uykuda iken bizi zihinsel bedenimiz yönetir. Bu nedenle rüya görürken sanal dünyamızda gerçekleştirmek istediklerimiz ve ya istemediğimiz davranışlar kendiliğinden harekete geçer. Erdoğan AKÇİÇEK 

C-77)kişilik doğuştan vardır sonradan gelişir ruh halimize yansır, rüyada gerçek kişiliğimizi görebiliriz. . Ramazan BORAN

C. 77.

 A. Gelişmiş bir insan yani kendini tamamlamış bir insan kendiden daha eğimsiz bir insan gibi düşüne bilir ama eğitimsiz biri bi üstü gibi düşünemez. İHSAN YILDIZ

 B. Rüya gün içerisinde bizi etkileyen olayların hayali olarak tekerrür etmesidir. İHSAN YILDIZ

C 77. Sorunun içinde de geçtiği gibi bilen insenler bilmeyenlere empati kurabilir.Bunun dışında ise zenginler yoksulların,güçlü kişilikler güçsüz kişilerin hallerine empati kurabilir ve kurmalıdırlar da.Zaten bizi insan kılan temel özellikleimizden birisi de budur.Ercem Çağdaş ZOBAR

C 77. EVRİM TEORİSİ : az önce tanımladığımız şeylerin palavradan ibaret olduğunun göstergesi. Çünkü evrim hiçbir zaman kanunlaşamamış ve kanunlaşamayacak kocaman bir palavra, kendince Allah a savaş açmış cahillerin bir uydurmasıdır. Aksi halde bana dünya yaratılalı beri evrimleşen tek bir canlı gösterin M. Akif TİRYAKİOĞLU