80.Genlerin-zekanın, asaletin ve aklın-ruhun ürünü olan bedensel ve zihinsel(kalp) savaşlar arasında ne fark vardır?
İpucu:peygamberlerin nefsi müdafaa savaşları , hayvanların (hepsi zeka ve genlerinin kontrolünde yaşar) zaruret savaşlarını  ve genlerinin kontrolünde olan insanları (aklın kontrolünde değil) ürünü olan cehalet şavaşlarını ilişkilendirerek düşünün. I, II. ve III. Dünya’nın cahil sıcak ve soğuk savaşlarıyla ilişkilendirin.

 

C 80.Nefsi müdafaa savaşları ile hayvanların yaradılışı gereği yiyecek bulmak gibi nedenlerle yaptığı savaşlar meşrudur. Ve u savaşlar durup dururken yapılan savaşlar değildir.Diğer savaşlar ise çok basit sebepler öne sürülerek yapılır ve kendi çıkarları söz konusudur. Yudum GÜRER

C 80.Günümüzde peygamber çizgisinden gidilseydi emin olun her konu üstün bir devlet olurduk. Mesela peygamberimiz hiçbir işini kimseye yaptırmazmış. Bugün ise kendini uyanık sananlar her işlerini başkalarına yaptırır oldular. Özden CALP

C.80:Aralarında hiç bitmek bilmeyen bir çatışma durumundadır. Bu her daim devam edecektir beklide insanı insan yapan bu değerlerdir. Nefsi müdafaa ise tamamıyla bu kavramların bir birini koruması için ortak alınmış bir karar olmaktadır peygamber örneği de buna en iyi bir şekilde örnek olur. Caner ÖZDEMİR

C 80. Aralarında ki fark bence egoistlik kendi nefsini düşünmektir. Yakup EKİNCİ

C 80. İnsanların kalbini fethetmek çok zor ve bedeli yani sonucu çok büyüktür. MUHARREM POLAT

C 80.Nefsi müdafaa savaşları aklın ve ruhun ürünüdür. Peygamberlerin yaptığı savaşlar sadece kendi insanlarını korumak için yapmışlardır. Fakat 1.ve2. Dünya savaşları zekânın ve nefsin ürünleridir. Yani bunlar zaruret hayvani savaşlardır. Ferhat ÇENBER

C 80.Genlerin-zekânın ürünü olan savaşların insanlığa ölümden başka bir getirisi olmamıştır. Amerika’nın özgürlüğü götürme aldatmasıyla Irak’ı işgali bu tip bir savaştır. Süleyman SENEM

C 80. Bazı savaşlar nefsi müdafaa için yapılırken bazıları ise sırf menfaat için yapıla gelmiştir. Mizbah KARATAŞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

C 80. Genlerin ve zekânın savaşları nefistendir. Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için başka hayvanları avlaması örnek verilebilir. Akıl ve ruhun savaşı cehalete karşı yapılan savaştır. Emine YARBA

C 80.İnsanlar dünyaya geldiklerinde belli bir fıtrat üzerinde gelmektedir. Ayrıca çeşitli eğitim ve öğretimlerle kişilikleri belirir. Bu o kişinin olay ve durumlarda durumunu ve davranışını meydana koyar. Peygamberlerin amacı insanlığı en iyiye götürmektir. Bu insanların/peygamberlerin düşmanı nefisleridir. Ancak diğer insanlalar ne amaç ve fikirle eğitilir, yönlendirilirse o amaca hizmet eder. Kısacası amacın ne ise her şeyin onu gerçekleştirmek için hizmet eder. Selçuk İNCE

C 80.Bedensel savaşlarda kendinden ziyade etrafa zararı da vardır.Zihinsel savaşlarda ise kendi içinde mücadele olduğu için etrafı pek etkilenmez ama kişi kendi bir gün pes edebilir. Ayşegül CAN

C 80 Bedensel savaş; eğer nefsi müdafaa varsa ve hayvanlarda olduğu gibi eğer beslenme ve rekabet varsa söz konusu olabilir. Zihinsel savaş ise bir fikri kabullenmeme veya fikir yanılgısına karşı cephe almayı örnek verebiliriz. Fakat günümüzde Amerika ve İsrail Siyonist hareketleri ile zihinsel savaşı bedensel savaşa çevirmiş durumdalar. Hatice KAPLAN

C 80. Genlerin-zekanın, asaletin savaşları çıkarcı, aklın ve ruhun ürünü savaşlar ise gereksinime dayalı olabilir. Kübra Sivri

C 80:Akıl ve ruhun kontrolündeki savaş insanı doğruya iletir. Berna AYIN

C 80. Zekâsı çok olan kâfirleri, din düşmanlarını akıllı sanmak doğru değildir. İlk insanların ve her asrın geri kalmış kısımları, tabiata uymak, hayvanlar ve kendileri arasında münasebet kurmak için aletler yapmışlardır. Bu aletler zekâ ile yapılmıştır. Bir aslanın zekâsı, insan zekâsı kadar kuvvetli olsaydı, bu aslan öteki aslanlardan, on bin kat daha korkunç olurdu. Akılsız, kimse de kuvvetinin ve zekâsının çokluğu kadar, cemiyetlere büyük tehlike olur. Akıl ruhun kuvvetidir ki, insan onunla bilgi sahibi olur. İyiyi kötüyü ayırır ve eşyanın gerçek hallerini onunla anlar. Diğer bir tarife göre akıl, ruhsal bir nurdur ki, insana gideceği yolu aydınlatır, insana hak ve geleceği bildirir. Bundan yoksun olan mecnundur. Eğer insanlar akıllı olsa (hepsi için geçerli değil) savaş düzenlenip, insanların ölümüne göz yumulmaz. Bunlar sadece zekânın bir oyunudur. Erdoğan AKÇİÇEK

C-80)bedensel, hastalıklarla mücadele eder. zihinsel,yanlış fikirlerle mücadele eder. . Ramazan BORAN

C. 80. İnsanların kalbini fethetmek çok zor ve bedeli yani sonucu çok büyüktür. İHSAN YILDIZ

C 80.Artık savaşlar eskiden beri bildiğimiz yöntemlerin dışına çıkmış durumda.Artık güçlü olan devletler savaşı diğer ülkelerin beyinlerini,fikirlerini çalarak kazanıyor.Zayıf ülkeler ise dışa bağlı ekonomileriyle,çözemediği iç sorunlarıyla,yetersiz insan gücüyle dışa bağımlı olmaktan öteye gidemiyor.Bunun adına da olsa olsa sömürge savaşı denebilir.Ercem Çağdaş ZOBAR

 

C 80:Doğuştan gelen bazı özelliklerden dolayı yapılan bazı savaşlar vardır.Bunun yanında varlığını devam ettirebilmek için mecburi yapılan savaşlar vardır ve gereksiz yere sadece cahillerin yaptığı savaşlar vardır. Kamuran BALYEN

C 80. Bazı savaşlar vardır insanlığını iyiliği için gereklidir toplumun çoğuna zulmeden bir zalimi ortadan kaldırmayı hem nefis hem din hem akıl hem mantık emreder. Fakat sadece nefsin ve bazı genlerin ( şiddet, heyecan, şöhret) ön plana cıkarması ile yapılan keyfi savaşlar vardır ki bunu hayvanlar bile yapmaz. M. Akif TİRYAKİOĞLU