97.Dinde ve Doğada Uyumsal Değişim (evrimleşme) Şart mı? Evrimlerle yada devrimlerle değişmeyenler yada değişmek istemeyenler ne olur?

C 97.Bence şart. Zamanla onları da inandıracak ikna kabiliyeti kuvvetli kişiler çıkar. Özden CALP

C 97.Evet şarttır.Kışın eksi kırk derecede kazak giyebilen bir insan yazın kırk derecede kazağı çıkarmak istemezse havale geçirir.Kalp krizi geçirir.Ölür.değişim şart.adaptasyon şart.Değişmek istemeyenler yok olmaya mahkumdur. Yudum GÜRER

C.97:Dinde değişim olmamalıdır sadeliği ve doğallığıyla ama doğa zaten bir evrim halindedir.İnsan oğlu daima sanal alemiyle doğayı renklendirmiş o yüzden bazı şeylerde olduğu gibi kalmalı değişenin önüne geçilmez zaten.Caner ÖZDEMİR

C 97.Dinde değişme bence olmaz çünkü din zaten belli kurallar doğrultusunda kendini yenileyebiliyor dindeki değişim farklı sorunlar doğurabilir. Evrim ve devrimler bulundukları bazı dar giysileri üzerinden atmak zorunda yani değişmelidir yoksa mevcut olan sistemin içine absorbe olur ya da parçalanıp kaybolmaya yüz tutar. Ferhat ÇENBER

C 97.Değişim doğanın bir kanunu. Değişmeyen tek şey değişimdir. Dinde de değişim olmalıdır. Süleyman SENEM

C 97. Eğer şartlara ve ortama göre evrim değişim şarttır. Sadece malzeme ve yem olurlar. Yakup EKİNCİ

C 97. Dinde değil ama doğaya uyum için bazı değişme ve gelişme olması lazım. Devrim ile değişmeyenler devrimciler tarafından infaz edilir herhalde MUHARREM POLAT

C 97. Kepaze olur. Ya günün şartlarına uyacaksın ya da sen başkalarını kendine uydurtacaksın Mizbah KARATAŞ

C 97. Uyumsal değişim şarttır. Değişmek istemeyenler döngü içinde kaybolur. Emine YARBA

C 97.Sindirim sisteminin açın halinden anlaması için orucu ve açlığı yaşaması gerekir.Yoksa akıbetleri toplumsal şişmanlıktan ölümdür.Şovenist evrensel paylaşım ve tercihleriyle aşağılık olduklarını yaşayarak tatmaları gerekir.Akıbetleri toplumsal kangrendir.Siyonistler hakiki ilim insanlarıyla deşifre edilip maskelerinin onlardan habersiz düşürülerek toplumdan habersiz yaşatılmaları gerekir.Akıbetleri toplumsal kan kanseridir.Komünist sistemler ar ve hayanın fermuarı arasındaki hudutta kalmaları daha makuldür.Akıbetleri emperyalistlerin ürettiği toplumsal cinsel hormonlarla hidayete ermektir.Selçuk İNCE

 C 97.Başta dinde değişme olmaz(Allah istemedikçe).İnsanlar dine uymak zorundadır.Din insanlara göre değişmez insanlar dine göre değişir.Doğadaki değişmeye gelince şartlıktan ziyade duruma göre bir değişme olabilir.Tabiki bu uyumsal bir değişme olur.Evrimlerle yada devrimlerle değişmek istemeyen eğer çok kararlı değilse asimile olabilir.Ayrıca değişmek istemeyeni Allah da değiştirmez. Ayşegül CAN

C 97 Dinde değişim olması gerektiğini düşünmüyorum. Fakat denge halinin korunması için doğada değişim şarttır… Doğadan veya toplumdan soyutlanır veya dışlanırlar… Hatice KAPLAN

C 97. Dinde değişme olmaz, yapılırsa hak din olmaktan çıkar. Doğada uyumsal değişim gerekir, değişmek istemeyenler zorlanır ve yok olabilirler. Kübra Sivri

C 97:Dinde değişim vardır ama sınır kuranı kerimde belirtilmiştir. Berna AYIN

C 97. Doğada değişime uyum şarttır. Fakat dinde inanılan değerlerde değişim mümkün değildir. Değişen doğa koşullarında değişimi kabul etmeyenler hep geri kafalı olarak adlandırılırlar ve ayrıca bunlar değişim geçiren tarafından dışlanır ve hor görülürler. Değişimi kabul etmeyenler yok olmaya mahkûmdurlar. Erdoğan AKÇİÇEK

C 97:şarttır ezilirler Kamuran BALYEN

C. 97. Dinde değil ama doğaya uyum için bazı değişme ve gelişme olması lazım. Devrim ile değişmeyenler devrimciler tarafından infaz edilir herhalde İHSAN YILDIZ

C-97)şart değil. rezil olur. . Ramazan BORAN

C 97.Bence bir evrimleşme süreci gereklidir aksi halde hem kendileri hem de ait olduğu toplumları karanlık bir yola doğru sürüklerler. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 97. Her zaman şart değil. Çağa ayak uydurmak için değişim şarttır. M. Akif TİRYAKİOĞLU