S118.Din milletleri asimile edebilir mi? Tarihte olmuşsa örneklendiriniz. İp ucu:Değişmek istemeyeni Allah değiştirmez(Ayet). Zorla güzellik olmaz(Ata sözü), Aslını inkar edenler (soysuzlar) bizden değildir (Hadis),
 C 118: Din insanları asimile edebilir. Günümüzde din değiştiren birçok insan vardır. Ali Rıza Sertkaya
C 118: Din milletleri asimile etmez. Nihayetinde yaratıcı tarafından gönderilmiştir.
Ama şuna dikkat çekmekte fayda var; din teknoloji gibidir, kötüye kullanılırsa (atom bombası) feci neticelerle sonuçlanabilir. Onun için dini herkesin kendi menfaatlerini gözetecek şekilde yorumlanmamalıdır. Örnek: eski Avrupa’da engisizyon mahkemeleri ve aforoz edilmeler (dinden çıkarılma). Rıdvan ERTUŞ
C 118: Müslümanlıkta hayır, Hıristiyanlıkta evet. Osmanlı’da hiçbir milletin asimile olduğunu görmüyoruz. Fakat Avrupa’da öyle değildir. Derya Akay
C 118: Dinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlar vardır. Bu davranışlar insanı asimile edecek kadar katı değildir. Murat AKBAŞ
C 118:  Din milleti asimile etmez. Hatta din milleti en özgün halinde sabit kalmasını sağlar. Dinin milleti asimile etmesi tarihte görülmemiştir. Tarık SOYALAN
C 118: Edebilir. İslami yeti bırakmış Hıristiyanlaşmıştır ve kültürünü yitirmiştir FETULLAH İNCE
C 118:  Evet din milletleri asimile edebilir. Örnek verecek olursak; İslamiyetken önce Kürtlerin Türklerin ve Arapların örf ve adetlerindeki değişmeler verilebilinir        Mevlüt ALTINDAĞ
C 118: Edebilir, geçmişteki engizisyon mahkemeleri bunun en büyük kanıtıdır. Bilim adamları büyücü diye yakılmıştır.       ALİ NAZLI
C 118:  Din milletleri değiştirebilir fakat bunun için milletlerin bu değişimi fıtratlarında taşıması gerekir bakın İsrail oğullarına o kadar peygamber onlara gönderildi değiştiler mi? Hayır kendi bildiklerini okudular önce kitaplarını değiştirdiler sonrada kendilerini dünyanın tek sahibi gördüler.      Kadri ÇİMEN
C 118: Tabiî ki dinler milletler üzerinde büyük etkiler yaratır. Bunu hak dinler açısından düşünürsek bu dine mensup insanlar kurtuluşa ermişlerdir. Ama batıl inançlar/dinler için düşündüğümüzde çoğu zaman bu insanlık için tam bir felaket olmuştur. Örneğin gün bugün olmuş Hindistan’da tanrı ineklerdir! Ya da Buda dininde Budistler hala elleriyle yaptıkları putlara tapıyor. Bu milletler asimile olmamış da n’olmuş GÜLSÜN KARSLI
C 118: Din milletleri asimle etmez. Doğruya yöneltir Kasım AKTOPRAK
C 118: Evet edilebilir. Bunun örneklerini Hıristiyanlıkta görebiliyoruz. Birçok devleti milleti Hıristiyanlık asimle etmiştir  Veli Yasak
C 118: Evet. Edebilir. Örneğin Türklerin İslamiyet girişi olumlu yönde bir asimle oluştur Abdulkudüs KORKMAZ
C 118: Bence asimle edebilir. Eğer öyle olmasaydı eskiden insanların puta tapmaları ya da sapkınlıkları şimdide aynen devam ederdi VEYSİ DEMİR
C 118: Din Miletleri asimile edebilir. Örneğin İslamiyetken önce tam bir cahiliye devri hâkimdi. Kız çocukları diri diri gömülüyor kadın bir mal gibi kullanılıyordu İslamiyetler bu insanlar karıncayı incitmekten korkar oldular. Menduh SAYPAK
C 118: Din milletleri asimile edebilir. M. Emin. Arı
C 118:  din milletleri asimile eder. Örneğin çok sapkın olan bir milleti İslamiyet dini asimile edip yani değiştirip birçok insanın yaşamını değiştirmiştir.  Mesut KAÇMAZ
C 118: Eğer batılsa, ya da bazıları tarafında menfaatleri doğrultusunda kullanıyorsa eder. Astekler, Hıristiyanlık gibi.  BARIŞ BOSTANCI
C 118: Evet edebilir. Tarihe baktığımızda arap yarımadasındaki insanların İslamiyet ten önceki haliyle İslamiyet ten sonraki hali arasındaki farkı hepimiz görebiliyoruz. Aziz BİÇEN
C 118:  din milletleri asimile etmez milletler dini asimile etmiştir. YUNUS BAYRAK
C 118: Din milletleri asimile etmez onları daha da kuvvetlendirir ve zenginleştirir. Yenilik katar. Tarihte de buna örnek yoktur. Ama dini bozduktan sonra kendini asimile etmiş toplumlar da mevcuttur. Tabi. H.Uğur MUMCU
C 118: Edebilir. Örneğin Lut(a.s) kavmi, Nuh(a.s) tufanı    Esat KAN
C 118:.evet olabilir. Çünkü tarihte bezer olaylara rastlanmakta cehalet döneminde olduğu gibi kızlarını diri diri gömen milletlerin bundan vazgeçmesi ve yanlış olduğunun bilincine varması asimle etmeseydi günümüzde bile aynısı yaşanabilirdi. Fırat Aydınarığ
C 118: asimile etmez. Din milletler için gereklidir. Rumuz = Öfkeli
C 118: Bir din devletin egemen gücü haline gelirse milletleri asimile edip milletlerin önüne geçebiliyor. Örneğin Vatikan. rumuz:SU
C 118: Toplumun bilincine bağlıdır. Her toplumda geçerli olmasın  mümkün olduğunu sanmıyorum. M.Tevfik
C 118:  Asimile eder. Çünkü kurtuluş savaşından bütün millet imam gücüyle bütün savaşlara çıkıp kazanmışlardır. Coşkun
C 118: Hayır. Serhat
C 118: edemez. Seda
C 118: Edebilir. Mehtap
C 118: Asimle edebilir. Örneğin bir Türk boyu olan Hazarlar Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra Türklüklerini kaybetmişlerdir Ziya
C 118: Etmez fakat radikalleşme söz konusu olursa durum değişebilir. Nurgül
C 118: Asimile der. Tarihte de birçok örneği mevcuttur. Sümeyra
C 118:  Milletler dine/lere inandıkları için millet asimile olabilir.     Ertaç YALÇIN
C 118: Din milletleri asimile edebilir. Din değiştiren çok millet vardır Erdal ŞİMDİ
C 118: Evet. Avrupalı devletlerin Hıristiyanlık adına yaptığı işgaller dinin insana egemen olduğunun bir göstergesidir. Naciye ATAMAN
C 118: hayır etmez. NAZIM SEVEN
C 118: Din yanlış empoze edilmiş ise milleti asimile edebilir. Yahudilerin asimile olmuş beyinlerinin kâinatın sadece onlara mal olduğu düşüncesini doğurur ve buda uçurumdan atlamış yere çakılmak üzere olmuş bir düşüncedir. Şuayp CENGİZ
C 118: değişmek istemeyeni Allah da değiştirmez onlar sonunda helak olup giderler isa  ERGÜNTOP
C 118: Bu güne kadar dinsiz hiçbir devlet yaşayamamıştır. Dinsizlik asimik edebilir mi? Münevver ŞAHİNKAYA
C 118: Bana göre asimile edebilir. Tarihte olduğuna inanıyorum ama örnek verecek kadar bir bilgiye sahip değilim Mustafa ATEŞÇELİK
C 118: Din asimile etmez. Çünkü tüm dinlere ırkı inkâr etmek yoktur. Yahudilik hariç. Mustafa yıldırım C 118: dinler insanları asimile etmek için değildir. İnsanları kaynaştırmak bütünleştirmek içindir. Ben böyle bir örnek bilmiyorum. Onur Aydın
C 118:  Musevilik bunu denemiş. Başarılı olamamıştır.     NİHAT PİŞKEN
C 118:  Temelleri iyi atılmış bir din milletleri asimile edebilir. Halis Kaya
C 118:  Din insanı asimile etmez. Aksine özgünlükleri muhafaza eder. Var olan ise siyasetin dini kullanarak milletleri asimile etme çalışmalarıdır     EROL ÖZLÜ
C 118:  Bilmiyorum. ertan artuç
C 118:  Din yüzünden asimile olmuş millet vardır mutlaka ama bu konuda benim hiç bilgim yok. Fatma ÖZDEN
C 118: Edebilir. din insanlara kimlik ve şahsiyet kazandırır. Dünya arenasında daha güçlü bir hale gelebilirMücahide YÜKSEL
C 118: Evet edilebilir. Çünkü tarihte çok örneği vardır. Bütün dinlerin yayılış tarihine bakarsanız ipucu elde edersiniz. .        Seval Dalkılıç
C 118:  Din milletleri asla asimile etmez. Böyle bir örnek yoktur. Varsa da o din ilahi din olmadığındandır. Yani Budizm bir milleti asimile edebilir. Ancak İslam’da örneği olamaz.   SELAHATTİN KAYA
C 118: Genelde değiştirememiştir. Tarihte İslamiyet gelene kadar birçok kavim dinlerinde kısa süre sebat edebilmiştir. Dinlerini tahrip ettikten sonra veya unuttuktan sonra tekrara eski hallerine dönmüşlerdir. Mesela Musevilere birçok peygamber gelmiştir. Bir süre sonra tekrar bozulmuşlardır. Yani dinler insanları kısa bir süreliğine değiştirebilmiştir. İnsanoğlu lastik topa benziyor. Avucunuzda sıkarak istediğiniz şekli veriyorsunuz fakat bıraktıktan sonra tekrar eski haline geliyor. Şems
C 118: Asimile din ile olabilecek bir olaydır. Mesela siz kutsal kitabın dili ile daha fazla içli dışlı olursunuz, o dil dışında dua bile edilirse bir tatminsizlik yaşanır hâlbuki Tanrı bütün dilleri biliyor önermesi vardır. Bunlar biraz psikolojiyle ilgilidir. Din bulunduğu toplumda muhakkak kültürel değerleri etkiler bazılarını baştan siler, bu dinlerin özünde vardır. Din özel hayatla iç içedir. Siz durup zamanın gerisine bakmasanız asimile olduğunuzu bile fark etmesiniz. Semih Yalçınkaya
C 118: din milletleri asimle etmez insanlar kendi dinilerine göre insanları asimile ederler(misyonerlik) Ahmet AYDOĞAN
C 118: Dinin insan hayatında etkili olmadığını söylemek yanlıştır. Milletlerin olabilmesi için aynı ırktan gelmeleri gerekir, ama din kardeşliği için böyle bir şart yoktur. Herhangi bir millete mensup olan kişi seçtiği ve seçtirilen dine göre yaşamaya başlar elbette değişen yaşamında kaybettiğini düşündüğü ya da kazandığı şeyler olur. Farklılaşmak asimilasyon değildir. Değişimle soysuzluğu ayırt etmek gerekir. Nurgül AY
C 118: Din insanların hayat tarzlarını belirlemede çok önemli bir kavramdır. Ama milletleri asimile edebilecek bir amaç taşımaz. RESUL ADANAŞ
C 118: Asim ile edilebilir. Tarihteki vakalardan örnek veremeyeceğim. M. Sinan TAŞ
C 118: Din milletleri asimile edebilir. Ancak bu dinin doğasından kaynaklanan bir durum değildir, tam tersine insanların dinç yanlış anlaması ve yanlış uygulamasından kaynaklanır. Örneğin İslam dini Arap yarım adasında ortaya çıktığı için bazı insanlar zamanla İslami kabul edip Arap olduklarını ifade etmişler. Nayip KOÇ
C 118: Osmanlı Devleti din ile asimile olmuş bir devlettir. İyi ki de oldu yoksa hâlâ Cengiz’ler olurdu ve hâlâ kadınlar Cengiz’in çocuklarını doğuruyor olurdu Kâmuran BİLDİK
C 118: Din için asimile kelimesi olumsuza kaçar bence. Çünkü din Allah tarafından insanları doğru yolla ulaştırmak ve insanlar arasında refahı sağlamak için koyulmuş ilahi kanunlar bütünüdür. İnsanlar girip girmemekle hürdürler. Dolayısıyla asimile söz konusu değildir. Hüsnü ŞAKI
C 118: Din insanları zayıf noktalarından vurarak, istismar ederek milletleri asimile edebilir. Doğru yola getirebilir. Gülten SÖKMEN
C 118: Evet asim ile edilebilir. Örneğin eski, mısır tanrısı tanrıçaları İslamiyet öncesi kavimler dini ve sonra İslamiyet’e geçiş dönemi birer asımlığa örnektir. Faruk Karahanlı
C 118: Gerçek dinler için asimile etmek söz konusu değildir. Yapıcılık ve doğruya ulaştırma vardır. isteyen dini kabul ederken, isteyende kabul etmez ve dine girmez. Ekrem MANAY
C 118: Milletler belli kurallar çerçevesinde şekillenmiştir zaten. Dininde kuralları vardır. Din millet kurallarını benimsemeyeceğine göre millet din kurallarını benimsemelidir. Ama bu yozlaşmak değildir. Kendi çizgisinde ama daha doğru bir yolda ilerlemektir.   Belçim HAKAN
C 118: Din milletleri asime etmez hatta farklı milletler zaten Allah’ın ayetlerindendir. Taner Gider
C 118: gerçek dinler kimseyi asimile etmez.  MÜZEYYEN ADSOY
C 118: Din milleti asimile etmez. Fakat millet dindeki güzel şeyleri yaşantısına uy-
Gurlar. Onları kendisine asimile eder.     İlyas ARVAS
C 118: Din milletleri asimile etmez. Eğer seçilen din doğru ise milletleri çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir. Yok, eğer yanlış ise o zaman asimile eder       BEHİYE DAĞ
C 118: Din milleti asimile etmez Edip Güllü
C 118: Din milleti asimile etmez çünkü dinin milleti yoktur. Milletin dini vardır. Herkes o de sahip çıkabilir. Ayrıca din evrensel bir değerdir. Gönderisi ise ilahtır. O da herhangi bir milletten değildir. Kenan ÇEVİK
C 118: Din milletleri düzeltir, asimile etmez Kenan DOĞAL
C 118: Hak dinler asimile etmemiştir. Aksine güçlerine güç katmıştır.  Mehmet YİĞİT
C 118: Etmez etseydi. Osmanlı coğrafyasında farklı inançta, farklı toplumlar varlığını koruyamazdı Nurettin ÖZBEK
C 118: Din milletleri asimile etmez, milletler dinleri asimile ederek milletleri asimile eder.   Senar BulutC 118: Asimile edebilir. Arap kültürünün genişlemesini bunun en önemli örneğidir Deniz yalçın
C 118: Din insanları asimile edebilir. Örneğin Yahudilik.  GÜZ YAPRAĞI