S21.İnsanın kendini tanıması; sadece beden organlarını-fonksiyonlarını bilmek ve tanımak değildir.Aslında buna ilaveten, insanın zihinsel sanal araçlarını, bu araçların güçlerini, özekliklerini, ilişkilerini, sosyal, doğal ve bilimsel değerlerini, kullanımlarını ve yararlarını tanıması önemlidir. İnsanın kendini tanıması;her şeyin toplumsal açıdan pozitif, negatif ve nötr etkilerini tanıması demektir. Tüm meziyetlerinden toplumun ve kendisinin tam yarar görmesi için, önce kendini tanıması gerekir. Buna göre; varlıklar ve çevre insanın aynası gibidir. Düz ve gerçek ayna mantığı ile doğru ve dürüst değerlendirilirse kendimizi-nefsimizi daha net tanımış oluruz. Önermesi doğrumudur? neden?
C.21:İnsan kendini tanımalıdır.Çünkü başka kimse tanıyamaz.Nefsimiz büyük bir engeldir.İnsan kendini bu rüzgara kaptırabilir ama kendini bilen biri her konuda kendini dizginleyebilen biridir.Başka bir soruda da belirtildiği gibi insan ve çevre birbiriyle orantılı hareket eder ve birbirini tamamlar.Bu bir döngüdür.Biri olmazsa diğeri de yoktur. Ali Rıza SERTKAYA 
C.21:Doğrudur çünkü kendisini tanımayan insan ailesini tanımaz, ailesini tanımayan insan çevresini tanımaz, çevresini tanımayan insan da evreni tanımaz.  Rıdvan ERTUŞ   
C 21::Evet doğrudur. Her insan kendine uygun bir toplum ve çevre bulur. Zaten insan kendi çevresini kendi oluşturur. Toplumlarda aynı kültürdeki insanlardan oluşur. Eğer öyleyse çevreye ve varlıklara bakarak kendimizi, nefsimizi daha net tanımış oluruz. Derya AKAY
C.21:Kesinlikle doğru. Çünkü güzellikler insanların içine kodlanmıştır zamanla üstü tozlanabilir fakat kaybolmaz. Murat AKBAŞ
C.21:Doğrudur. Nefsini tanımayan rabbini de tanımaz. Çevreye bakmamız bizim nefsimize baktığımız derece ile örtüşüyor. Tarık SOYALAN
C 21:Doğrudur. İnsan kendini gerçekleştirirse zaten Maslowun ihtiyaçlar hiyerarşisini en üst basamağında kendini gerçekleştirebilir. Ama bu üst basamağa çoğu insan ulaşamıyor. FETULLAH İNCE
C.21:Evet doğrudur. Belirtildiği üzere insanın kendini tanıması sadece fiziksel özeliklerini bilmesi demek değildir. Zihinsel sanal araçlarını ve bu araçların güçlerini, özelliklerini, ilişkilerini ve bunun beraberinde nasıl kullanabileceğini ve faydalı olabileceğini de bilmesi gerekir. MEVLÜT ALTINDAĞ
C.21:Doğrudur kendini tanımayan Rabbini tanıyamaz.                             ALİ NAZLI
C.21:Doğrudur. İnsan nefisin kendisini ne kadar çok tanırsa çevreden gelen tehlikelere karşıda kendini o derece güçlü savunabilir. koruyabilir. Çünkü nefsini tanımayan kendini tanıyamaz kendisini tanımayan çevresini tanıyamaz, çevresini tanımayanda hiç kimseyi tanıyamaz. Kadri ÇİMEN
C.21: Doğrudur. Kendini tanımayan kimseyi tanıyamaz. Kendisine hayrı dokunmayan kimseye hayrı dokunmaz. GÜLSÜN KARSLI
C.21:Doğrudur. Bir ortamda yaşayan toplulukta yani gelişmekte olan bir insanı alıp başka bir ortama koyduğumuzda bu insanın yaşamdan istediklerinin değişeceğini görürsünüz. Kasım AKTOPRAK
C.21:Doğrudur.İnsanın kendini tanıması hem kendisi için hem toplumu için yararlıdır.Kendisini ve nefsini tanıyan insan tüm meziyetlerinin farkında lığına ve bunların toplum için yararlı olan yanlarını ortaya çıkarmaya çalışır.                          Veli Yasak
C 21:    Önermeye katılıyorum. Yunus Emre:
“İlim ilim bilmektir.
İlim kendin bilmektir.
Eğer kendin bilmezsen
Bu nice okumaktır.” dörtlüğü ile insanın kendini tanımaması halinde okumanın dahi boş olduğunu vurgulamıştır. Okumak ki dinimizin ilk emridir.  ABDULKUDÜS KORKMAZ
C.21:
Doğrudur.Bir insan sadece kendini değil,ailesini,çevresini tanımalıdır.Hem kendini,hem çevresini tanıyan insan dünyayı tanıyabilir.         VEYSİ DEMİR
C.21:Evet, kendimizi tanımamız için çevremizi neler yapabileceğimizi nelerden faydalanabileceğimizi bilmeliyiz. MENDUH SAYPAK
C.21:İnsanın önce kendisine faydası olmalıdır ki çevresine faydalı bir birey olabilsin bunun içinde insanın öncelikle kendi yeteneklerini ve kabiliyetlerinin farkında olmasıyla mümkündür. M. Emin.Arı
C 21::kısmen doğru olabilir ama bana göre eksik bir şeyler var. Mesut KAÇMAZ
C.21:Doğrudur.insanın sadece bedenden ibaret değildir.Bu şekilde kendini tanıyamaz.çünkü insanda akıl,kalp,ruh gibi insanı insan yapan diğer canlılardan ayıran  önemli değerleri vardır.Bu değerleri iyi bir şekilde tanırsa,öğrenirse kendini tanır,hem kendisine hem de topluma faydası olur.BARIŞ BOSTANCI
C.21:Doğrudur. Çünkü insanda bedensel gelişmenin yanında duygusal ve bilişsel gelişme söz konusudur.Aziz BİÇEN   
C.21:Önerme doğrudur. İnsanın sadece bedeni özeliklerini tanıması yeterli değildir. İnsanı insan yapan onun düşünebilen varlık olmasıdır. İnsanın toplumdaki pozitif ve negatif etkileri aklı sayesinde kavrar. YUNUS BAYRAK
C.21:Doğru önermedir. Nedeni önermenin kendisidir.                               H.Uğur MUMCU
C.21:Doğrudur. Değerlendirmenin boyutsal özelliğinden.                          Esat KAN                               
C.21:
Bahsedilen önerme doğrudur. İnsan sadece fiziksel bir varlık değildir. İnsan sadece fiziki olarak kendini tanırsa bu ona yetmez. Allah  ayeti kelimede şöyle diyor. Kendini tanımayan halı kını tanımaz. İnsanın  kendini tanıması için şu sorular sorulabilir. Nerden geldim, nereye gidiyorum, sorumluluklarım nelerdir, nasıl yaşamam lazım, kimleri örnek almam lazım. Ramazan ÇAPLIK
C.21:Evet doğrudur. Çünkü insan sadece bedenini değil sanal kişiliğini ve yaşadığı toplumda bilmesi gerekir. Böylece yaşama olasılığını daha fazla yükseltip istenilen ölçütlere daha kolay varabilir. Böylece kişiliğini, iradesini ve nefsini daha iyi tanış olacaktır.             Fırat AYDINARIĞ                
C 21:
.doğrudur. çünkü insan çok yönlü olduğundan her yönünü tanıması lazım. Talat BOZKURT
C.21:
Kesinlikle doğrudur. Siz gerekli açıklamaları yapmışsınız.    Rumuz = Öfkeli                           
C.21:
Evet insan kendini böyle tanıyabilir çünkü farklı bakış açılarıyla bakmak insanın kendini ve çevresini tanımasını sağlar.rumuz:SU                                           
C.21:
Düz ve gerçek ayna mantığıyla insan kendisini göz önüne alırsa; kendisini yetirince tanıyamaz.Çünkü insan birden fazla boyutlara sahiptir.Düz ayna mantığı tek boyutlu bir mantıktır.Yani insanın farklı boyutlarını görmesini sağlayamaz.Fakat gerçek ayna mantığı doğru dürüst ele alınırsa genellikle kendisini tanımasına büyük oranda yardımcı olabilecek bir bakış açısıdır.                                                                                                                               
C.21:
Sonuç olarak; Bu önerme insanın kendisini tanıyabilmesine yardımcı olabilir.Fakat kesinlikle tam olarak tanımasını sağlayamaz.  M.TEVFİK ARAS                
C.21:Doğrudur. Çünkü kendini tanıyan kişi her şeyi karşılar ve onlara göre hareket eder. Hepsine katılıyorum. Coşkun Koç
C.21:Herkes kendine göre mantık kurmuştur.Doğru olanın bu olduğuna inanır.Yanlışta olsa olsa kendi mantığına uydurduğu içim bizim için yanlış olan hareket onun için doğru olabilir. Serhat Çubukçu
C.21:doğrudur.Seda Ocak
C.21:
Doğrudur.Çünkü insanlara ve çevrene verdiğini alırsın aldıklarınla da kendini tanırsın. Mehtap EMİNOĞLU
C.21:-Doğrudur.İnsan sadece bedenden ibaret değildir.Önemli olan ruhtur.İçindeki potansiyelin farkına varmasıdır. Ziya DEMİRÖRS
C.21:Doğrudur   .Nurgül
C.21:Doğrudur.İnsan beden dilini zamanla öğrendiği gibi ruh dilini de öğrenip eğitmelidir. SÜMEYRA
C.21:önermesi doğrudur. çünkü bir insanın kendini yani nefsini tanıması, toplumsal açıdan pozitif, negatif, nötr durumlarında hangi etkiyi gösterdiği belirlenir. buda düz ve gerçek ayna mantığıyla doğru ve dürüst değerlendirmesiyle gerçekleşir.      Mustafa ATEŞÇELİK
C.21:evet doğrudur bir  bireyin toplumda ne kadar iyi,düzgün,bilinçli,sağlam tanınırsa o kadar faydalı bir birey olur.Murat Güzel
C.21:İnsan nefsini yenebildiği kadar kendini tanıyordur bence.                  Erdal ŞİMDİ
C.21:doğrudur. çünkü insan kendini bilimsel niteliklerle doyurursa topluma da faydalı olur. Ahmet ateş
C.21:evet, doğru olduğunu düşünüyorum. çünkü ortaya  nesnel bir bakış açısı çıkar.Muharrem NADİROĞLU
C.21:cevap:çevresi ve etrafında bulunduğu varlıklar kendi iç aynası olamaz.iç düzen dışarı asla yansıyamaz.çünkü mecburiyetlikler her zaman mevcutturDuygu Işık    
C.21:doğrudur.tümsek ayna sadece istediğimiz ne ise bize onu gösterir objektif bir değerlendirme söz konusu olmaz sübjektif bir değerlendirme söz konusudur.Erol Özlü
C.21:doğrudur. insan sadece belli başlı özelliklerine ,bütün özelliklerini bilmeli ki kendi gerçeklerini görebilsin..Seval Dalkılıç
C.21:çünkü bütün insanlar tanıma açısından kendini bütün yönleriyle sorgularsa hayata daha doğru yaklaşır. Halis Kaya
C.21:evet doğrudur çünkü tümsek ayna bizi olduğumuz gibi göstrmez. İsa ERGÜNTOP                  
C.21:
doğrudur.çünkü insanin maddi yönü yanında manevi cephesi de var .büyük yaratıcı tarafından yeryüzüne halife olarak gönderilmiş. bütün eşya ve tabiat onun emrine musahar edilmiş.insan sadece mali tarafında değil maneviyatına da yatırım yaptığı taktirde  yüce yaratıcının halifesi olur.. aksi olursa kötülüğü ve çirkinliği temsilcisi olur.çok önemli amaç için gönderilmiştir. Mücahide Yüksel
C.21:aynaya dürüst bir şekilde bakıp kendimizi yorumlarsak nefsimiz daha net tanımış oluruz. Fatma
C.21:
doğrudur.yeter ki ayna seçimimizi doğru yapalım.                           Yasin Kalemli
C.21:Doğrudur. ERTAÇ YALÇIN
C.21:Bence doğrudur.çünkü topluma yararlı bir insan olabilmek için insanın kendi eksik ve fazla olan taraflarını görmesi ve bilmesi lazımdır. Mustafa YILDIRIM
C.21:Düz ayna ile bakmak;her şeyi olduğu gibi görmektir.Ne abartılı ne az... Münevver ŞAHİNKAYA
C.21:kesinlikle doğrudur.çünkü insan sadece biyolojik uzuvlara sahip değildir bunun bir de sanal bir dünyası vardır buda beynidir beynini içindeki dünyadır.anlayarak fiziksel, duygusal,düşünsel, kişisel isteklerinin farkına varabilir.                                   Naciye ATAMAN
C.21:doğrudur.çünkü insanı dış görünüşüyle değerlendiriyoruz. NAZIM SEVEN              
C.21:
doğrudur. Çünkü insan kendini dış organlarını iç organlarını bilerek değil hücrelerine ruhuna kadar bilmesi gerekir.      Onur Aydın
C.21:Kendini tanımamış bir insanın toplumu tanıması beklenemez kendini tanımış insan ister beden organları olsun ister doğasında etkileşim içerisinde bulunmuş tüm yaşanmışlar olsun olumlu bir şekilde lanse edebilir.  ŞUAYP CENGİZ
C.21:Önerme doğrudur. Kendimizi ne kadar tanırsak ne kadar kontrol edebiliyorsak nefsimizde o kadar net tanır kontrol ederiz.                        NİHAT PİŞKEN
C.21:Doğrudur. Düz ve gerçek ayna akla dayalı bir bakış açısıdır.yalansız dolansızdır. ERTAN ARTUÇ
C.21:Doğrudur, çünkü hayattan ne istediğini tam olarak bilip çevreye de düz ve gerçek ayna mantığıyla bakarsa hayal kırıklığına uğramaz.GÜLCAN MERTYÜZ
C.21:Yunus ne güzel demiş: “ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ha nice okumaktır” bu sözde sizi tasdik ediyor. Hasan Çelik
C.21:Doğrudur çünkü insan kendini bilmezse başkasını tanımada güçlük çeker. ÖMER FARUK YILDIZ
C.21:Bu materyalist bir düşüncedir. Materyalist düşünce “DÜŞÜNCE” kavramını bile açıklayamaz. Oysaki idealist düşünce akıl gibi soyut bir kavramı açıklar. Sonuç olarak insanın kendisini yani aklını tanıması için varlık ve çevreden çok daha fazlasına ihtiyacı vardır. SELAHATTİN KAYA
C.21:Düz ve gerçek ayna mantığı ne demek anlamadım. Ama insan hayvanlar gibi değildir. İnsanlarda bir çok hisler, yetenekler vardır. İnsan bunları tanıyıp hangi yöne yönlendireceğini bilmelidir. Yoksa hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye iner.                                  Şems
C.21:Pragmatizmin özünü oluşturan düşünüşe benzeyen önermedir. Bir sonuç alabilmek için teori değil uygulama ön plana çıkmaktadır. Yani birey zannettiği yetilerini denemek için zamana ihtiyaç duyar bu zamanda çevrede denilen bir saha içinde cereyan eder. Kanımca önerme doğrudur. Semih YALÇINKAYA
C.21:
Bence insan, zihnindeki sanal araçları bilseydi Allah bilir neler yaparlardı. O yüzdendir ki en iyi bilim adamları zekasının %10 nu kul anabilirler. Allahın bir kudretimi acaba . Ahmet AYDOĞAN
C.21:Doğrudur kendimizi tanıyabilmemiz için nefsimize,ruhumuza düz ayna  mantığı ile bakmalıyız ki doğru bir analiz yapabilelim. Biz kendimizi tanıyamazsak kendimizi kandırmış oluruz kendini kandıran başkalarını da kandırır                                       Nurgül AY              
C.21:İnsanların kendini tanıyabilmesi için bütün azalarını donanımlarını ve özelliklerini bilmesi gerekir. RESUL ADANAŞ
C.21:Önermesi doğrudur. İnsan benlik duygusunu kavramışsa her açıdan kendi becerilerini ve fonksiyonların tepkisinin gücünü bilir. M .Sinan TAŞ                
C.21:İnsan düşündükleri ile vardır. Birey çevresine ne verirse genellikle onu alır. Örneğin biri etrafa zarar veriyorsa, ormanları ortadan kaldırıyorsa, aslında kendisine zarar veriyor da farkında değildir. Dolayısıyla önerme doğrudur. NAYİP KOÇ
C.21:
Hadiselerin hayal ve kurgu yönü bir tarafa bırakılırsa sanırım aklın aydınlığı bize yetecektir. Akıl ikiyüzlülüğü kabul etmez. Hele yalanı hiç kaldırmaz. O yüzden düz ve gerçek ayna mantığı akıl için geçerlidir. Her şey ne ise o olarak görünürse ancak o zaman insan kedisini daha iyi ve kolay tanır. KÂMURAN BİLDİK
C.21:
Tamamen katılıyorum Çünkü insan her şeyden önce kendisini tanımalı ve bilmelidir. Eğer insan kendinin tanımazsa bilmediğini bilmez. Bildiğinin de farkına varmaz. Bu insanın girdapların içine sürükler. İnsanın doğru tercihler yapmasın8 be hayatta başarılı olmasın engeller . Hüsnü ŞAKI
C.21:
Kesinlikle doğru bir önermedir. İnsanın kendini fiziksel,biyolojik, psikolojik ve toplumsal olarak tanıması, kim olduğunu bilmesi gerekir.Her açıdan kendini bilen insan kendini net olarak tanımış olur.Kendisinden tam olarak verim alabilmesi içi böyle olması gerekir. GÜLTEN SÖKMEN
C.21:
Gayet doğrudur. İnsan önce kendisinde olması gerekenler örneğin, ahlak kişilik, değerler gibi kavramları kendinde iyi oturtulması gerekir..Faruk KARAHANLI
C.21:
Evet doğrudur. Çünkü kendimizi olduğumuzdan farklı gördüğümüz sürece hep hüsranlarla, çıkmalarla karşılaşırız. Örneğin kendimizi olduğumuzdan büyük görmemiz, içinden çıkılamayacak, işlere saplanmamıza yol açtığı gibi küçük görmemizse üstesinden rahat gelebileceğimiz işlerde başarısızlıklarla karşılanmamıza yol açar.           Ekrem MANAY
C.21:
İnsanın yaşam gayesini beynindeki uçsuz bucaksız dünyayı ne olduğunu, neden olduğunu bilmesi gerekir. Zaten kendini ancak bu sayede tanıyabilir. Bu durumda bedenin hiç önemi yoktur. Düşünsel anlamda bedene bürünen insan istediği her noktada nefes alabilir, yaşayabilir, kendini gerçekleştirebilir. BELÇİM HAKAN
C.21:
Önermesi doğrudur. Çünkü bir insan kendisini ne kadar iyi tanırsa eşyaya ve insanlara bakış açısı o kadar doğru ve isabetli olur. İnsan yaratılış gayesini, görev ve sorumlulukların, kendisini doğru tanıdığı oranında yerini getirir. İnsan sosyal bir varlıktır. Dolayısıyla her davranışının toplum üzerinde bir etki yaratır.         Taner Gider
C.21:Evet, doğrudur. Çünkü; düz ve gerçek ayna mantığı olayları olduğu gibi ve sanal olmayan yerde yani dünyada göstermesidir. Olaylar olduğu gibi, yani yalansız, dürüstçe oluyorsa kendimizi ve nefsimizi daha iyi tanırız. MÜZEYYEN ADSOY     
C.21:Evet çünkü; insan oğlu sadece bir bedenden başka Ruh, Akıl, Nefis, benlik... vs duygularda bulunduğu için bunları tanımamız ve duyurmamız gerekir.İlyas ARVAS
C.21:
Evet, kesinlikle doğrudur. Topluma, yararlı bir insan olabilmesi için toplumu ve toplumun özelliklerini iyi bilmesi gerekir. İşte insanda küçük bir toplum olduğundan öncelikle kendini bilmesi gerekir. . BEHİYE DAĞ
C.21:
Önerme doğrudur.Çünkü; insan kendini bedeniyle, ruhuyla, zihniyle bir bütün olarak tanır, özelliklerini ve yapabileceği ölçütleri bilirse kendini, nefsini tanımış olur. DERYA NURAY YILGAN
C.21:
Evet doğrudur.                                                                                          Edip Güllü
C.21:
Doğrudur. Ama insanın çevresindeki bu aynaların farkına varması kolay değil. Bunu gerçekleştirebilmesi için bir takım yardımlara ihtiyaç duyabilir.Kenan ÇEVİK  
C.21:
Doğrudur. Çünkü insan kendisini tanıdıkça çevresine yarar sağlayabilir. To9pluma ve devlete yararlı bir fert olmak için ilim öğrenmeli ve o ilmiyle emel ederek kendisini tanımalı ve çevresine yarar sağlamalı. İlmi bilmeyen kendisini de bilmez. Kendisini bilmeyen insan her zaman topluma zarar verir. Kenan DOĞAL            
C.21:
Doğrudur. Kendini tanıyan rabbini tanır. Ona göre davranışlarını düzenler. Mehmet YİĞİT              
C.21:
Doğrudur ama saydıklarınız zaten olayın nedenleri bide neden aranmasına gerek bence bu nedenler kafi. Nurettin ÖZBEK         
C.21:
Doğrudur. Çünkü kendisini tanımaya biri başka sınıfta tanıyamaz. Başkasındaki tanımlar. Doğru tanırsa doğru tanımlar. Buda doğru tanıyı koymak demektir.       Senar Bulut
C.21:
İnsanın kendisini tanıması tamamıyla nefsini tanımasıyla mümkündür. Bugün bilimde açıklandığı gibi insanın yüz hatları duygularıyla şekilleniyormuş. Ve vücut fonksiyonları bu doğrultuda çalışır. Tabi nefsi tanımak çevrenin ve isteklerimizin doğru dürüst değerlendirilmesiyle olur. ZENNURE HALİLOĞLU
C.21:
Doğrudur.Evet öncelikle kendini bilmek ve niçin,nasıl yaşamasını öğrenmektir. Deniz yalçın
C.21:Varlıklar ve çevre insanın aynası gibidir.Çünkü bu varlıklara ve çevreye biz insanoğlu şekil ve düzen veririz.Bizim kişiliğimiz onlarda saklıdır.Onun için onları iyi tanıdığımız zaman kendimizi de tanımış olacağız. GÜZ YAPRAĞI