100.İnsana halifeliğin yada  muhtariyetinin gücü  Osmanlının yıkılışıyla İslamiyet’e ortaçağ dini iftirasıyla hak etmediği halde batıya devredilmiş gözüküyor. Batı bu gücü kafirciklerini yok etmek yada yıkmak için ABD Talibanlı yapay hidayet etti, Avrupa’da,  ABD ve Kafirciklere karşı, gücünü ve kozunu Humeyni’ye destek himaye ve yapay hidayetini  esirgememiş ve iki (Taliban-İran) olayın rablik meyvelerini ve her şeye kadir olduklarını Afganistan’a , Pakistan’a ve Irana Ortak Kadiri rabliklerini taslayarak bir şeylerini ifade ediyorlar. Belki de!! Kurtuluş savaşı sonrası ülkemize, Pakistan’a, bazı orta doğu ülkelerine de bu yapay hidayet edildiği için bugün İslam dininden hayır görülmüyor.
Gerçekten İran ve Taliban batıya karşı Pakistan ve Kuzey ırak gibi kısmi  itaat ve kısmi teslimiyetini  kabullenip dinden hayır gören duruşu ve tepkiyi serseydi çok başarılı olacaklardı. Ancak suni hidayetin icrasının dinden hayır görmemesinin ötesinde sahibine kara delik olacağa benziyor. Bunu dinde hayır görenler sürpriz olarak görmemelidir. Allah CC’HUN hidayet ettikleri, cebine, ceddine, nefsine…vb göre değil de her şeyle tam teslim olunca her şeylerinde hayırlı tepkiler üretirler ve dinde hayır görenlerdir. Nefsini tanıyan rabbini tanır. Rabbini tanıyanlarda Allah CC’HUNA tam teslim olanlar kurtuluşa götüren refleks tepkileri üretebilirler.
İslam dini cahilleri ile bilimi-doğayı fetihleştiren bilim insanlarının, bitmez tükenmez evrim tartışma ve kızışmasının ürettiği enerji ile beslenen vicdanı sızlamayan düşünsel deccali mazoşistler ve sadistler o insanların düşünsel bilinç sistemlerini bilgisayar işletim sistemi misali işgal ederek namuslu, dürüst…vb insanları şaşırtıp kendi emellerine tarla etmek için kullanıyor gözükmektedirler. Okuma parçasının gereksiz kısımlarını eleştiriniz gerekirse ret ediniz veya alternatifler öneriniz.
İnsana halifeliğin yada  muhtariyetinin gücü  Osmanlının yıkılışıyla İslamiyet’e ortaçağ dini iftirasıyla hak etmediği halde batıya devredilmiş gözüküyor. Batı bu gücü kafirciklerini yok etmek yada yıkmak için ABD Talibanlı yapay hidayet etti, Avrupa’da,  ABD ve Kafirciklere karşı, gücünü ve kozunu Humeyni’ye destek himaye ve yapay hidayetini  esirgememiş ve iki (Taliban-İran) olayın rablik meyvelerini ve her şeye kadir olduklarını Afganistan’a ve Irana Ortak Kadiri rabliklerini taslayarak bir şeylerini ifade ediyorlar. Belki de!! Kurtuluş savaşı sonrası ülkemize, Afganistan’a, Iran'a ve bazı orta doğu ülkelerine de bu yapay hidayet edildiği için bugün İslam dininden hayır görülmüyor.
Gerçekten İran ve Taliban batıya karşı Pakistan ve Kuzey ırak gibi kısmi  itaat ve kısmi teslimiyetini  kabullenip dinden hayır gören duruşu ve tepkiyi serseydi çok başarılı olacaklardı. Ancak suni hidayetin icrasının dinden hayır görmemesinin ötesinde sahibine kara delik olacağa benziyor. Bu dinde hayır görenler sürpriz olarak görülmemelidirler. Allah CC’HUN hidayet ettikleri, cebine, ceddine, nefsine…vb göre değil de her şeyle tam teslim olunca her şeylerinde hayırlı tepkiler üretirler ve dinde hayır görenlerdir. Nefsini tanıyan rabbini tanır. Rabbini tanıyanlarda Allah CC’HUNA tam teslim olanlar kurtuluşa götüren alışık tepki(refleks) tepkileri üretebilirler.
İslam dini cahilleri ile bilimi-doğayı fetihleştiren bilim insanlarının, bitmez tükenmez evrim tartışma ve kızışmasının ürettiği enerji ile beslenen vicdanı sızlamayan düşünsel deccali mazoşistler ve sadistler o insanların düşünsel bilinç sistemlerini bilgisayar işletim sistemi misali işgal ederek namuslu, dürüst…vb insanları şaşırtıp kendi emellerine tarla etmek için kullanıyor gözükmektedirler. Okuma parçasının gereksiz kısımlarını eleştiriniz gerekirse ret ediniz veya alternatifler öneriniz.
Öneri;
-İspanyol Rahiplerin Latin Amerika yerlilerini şeytan ve iblislikle suçlayıp toplu katliamları,
-Ortaçağ Avrupası cahillerinin cadı avı toplu katliamları,
-Haçlı seferleri ile Müslümanların toplu katliamları,
-Hitlerin Yahudileri lanetli görüp toplu katliamları…vb doğu ve batıda insanlığın başına bugün ve gelecekte içi içe yaşanılan batılı kavimlerde tekrar edilmemesi için;tarihte genlerimizdeki toplu katliamları tetikleyen sebepler, koşullar ortaya çıktığı zaman genlerimizi ve egomuzu yada bizi ve gelecek nesillerimizi frenleyen, uyaran, durduran, engelleyen yada önlemeye neden olan eğitim ve eğitim sistemleri ve insan yasaları çıkarıp altına tüm insanlık imza atmalıdır.  
-Gereksiz yere bir insanı öldüren(haksız ve yeteri sebepsiz) bütün insanlığı öldürmüş sayılır.(Hadis var)
-Nefsi müdafaa bazı özel hallede insan öldürmenin koşulları belirlenmelidir.

 

 

C.100. İslam dininden hayır görülmüyor cümlesi yanlış olmuş. İslam en hayırlı dindir. Bu yaşananlar bizi sınamak içindir.Şaban DOĞAN

 

C.100.Şu anda Pakistan ve Kuzey Irak batıya tam teslim,itaatte ise kısmidir.Fakat bu itaat ve teslimiyetleri isteyerek olmamıştır.Eğer ki İran ya da Taliban da bu konuda taviz vermiş olsalardı;dini İslam olan hiçbir ülke batıya karşı diktatörlük yapamayacaktır.Böyle bir şeyin olması dinde hayır gören duruştan öte dinimiz olan İslam’ı ellerimizle batılı kafirciklere sunmak olurdu.Batı teslimiyeti altında olan Pakistan,Irka gibi ülkelerin hali ortada;içler acısı.Eğer ki İran da bu konuda taviz vermiş olsaydı aynı sonla karşılaşması kaçınılmaz bir gerçekti.İran’ın diktatörlüğü sayesinde kısmen de olsa batılı devletler İslam’a karşı tavırlarında biraz  daha tedbirli. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.100.Bir insanı,milleti ne olursa olsun katletmek,öldürmek hiç adil değildir.Günümüzde hala süren kendini bilmez,kendini ispat etmeye çalışan bazı geri zekalılar insanlarımızı yok etmeye çalışıyor.Her kim olursa olsun hangi dinden hangi dille konuşuyor olursa olsun ALLAH birini öldürmeye çalışanları affetmez,onun katında yeri yoktur.Figen ÜLKER

 

C.100.Bu önermede Pakistan ve Kuzey Irak’ın batıya karşı kısmi itaat ve kısmi teslimiyetiyle başarılı olacağına katılmıyorum. Bunun dışındaki cümleler doğrudur. İsrail-Filistin savaşında Filistin cihat anlayışıyla savaşmalıdır. Çünkü böyle bir savaşta nefsi müdafaa söz konusudur. Tam teslimiyet ancak ALLAH C.C’A olur. Devletlerin başka devletlere teslimiyeti asla söz konusu olamaz. Cihat anlayışını öneririm. Gülistan DİKSİN

 

C.100. Aslında üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli bir konudur. Çünkü insanların canı bu dünyada çok kolay alınan bir araç haline gelmiştir. Ve Müslüman insanlar bu durumda sadece görsel inançlarını sergileyip kendilerinden, Allah’u Teâlâ’dan vazgeçiyorlar. Bu da onlara İslamiyet dininin yararlarının aksine zarar getiriyor. Öldürmek çok iğrenç bir terim, can almak sadece Allah’u Teâlâ’ya mahsus olan bir şeydir. Zamanında bir sürü katliamlar yapılmıştır ve şimdi de bu katliamlar devam ediyor. Sebebini sorarsanız çok haklı sebepleri olduklarını öne süreceklerdir. Oysaki bir canı almanın ne kadar haklı bir sebebi olabilir ki? Bence bu kurallar, nefsi müdafaa gibi şartlar ortaya konularak açıkça bir evrensel yasa düzenlenmeli ve tüm devletler buna uymalıdırlar. Bu çözüm kâğıt üzerinde ama asıl çözümün vicdanlardan geçtiğine inanıyorum. Bu; insanlık adına, gelecek adına yapılmalı.   Esengül MELEN

 

 

C.100.Bence İslam evrimciler ve onların tartışmalarının yarattığı enerjiyle beslenmiyor. Batı kendi emelleri için İslamı kullanıyor ama bugün İslam dininden hayır görülmüyor diye bir şey söylenemez. Şahver ERTUNÇ

 

C.100.İran ve Taliban’ın batıya karşı Pakistan ve Irak teslimiyeti çok yanlış bir düşüncedir. Her ulus kendi yöneticisi tarafından yönetilmelidir. Ülkenin mirasını bilmediği bir yöneticinin eline teslim edilmesi halk için zulüm ve yenilgilerin başlangıcı demektir. Tülay KORKMAZ

 

C.100. İnsanların birbirilerinin haklarını gasp etmesi yeteri kadar kendilerini, nefislerini ve dini gereklerini bilmemelerindendir. Bunun için zulüm, ölüm, haksızlık vb. insanlık suçlarının ortadan kalkması için geçmişte yapılanlara takılı kalmayıp geçmişlerinden ders çıkarma birbirilerinin haklarına saygılı davranma ve dini gereklerinden yeterince haberdar olma ile sağlanabilir. Ayrıca ülkeler ve millet bazında yapılan haksızlık ve zulüm görmüşlere haklarının tekrar geri verilmesi topluma kazandırma şeklinde olabilir. Tahir İGİT

 

 

C.100. ‘’-Bazı Ortadoğu Ülkelerine de bu yapay hidayet edildiği için bugün İslam dininden hayır görülmüyor.’’

Burada yapay hidayet sonucunda Orta doğuda dinden hayır görülmediği vurgulanmış fakat bu yanlış bir yanılgıdır. Çünkü insanın kendisi dinden uzaklaşması bunu sağlar. Yani kendi kendine bunu yapmıştır. Ayrıca İran ve Pakistan batıya karşı itaat etmesi durumunda belki kendileri için daha da zararlı olacaktı. Hiçbir devlet yok ki başkasının itaatine ve kısmi teslimiyetine kabullenip daha iyi bir durumda olsun. Hüseyin HASIRCI

 

C.100.İslam dinine karşı çıkan topluluklar doğru yolda olan insanları şaşırtmak için elinden geleni

ardına koymazlar. ABD çeşitli bahanelerle İslam ülkelerine zulüm, acı ve dehşet götürerek ortadan

kaldırmaya çalışmaktadır. Burada ABD’nin İslam’ı istemediği açıkça bellidir. İsmail TOPAL

 

 

C.100.  Dini kendi emellerine alet edip cihat perdesi arkasına saklanarak insan öldürmenin önüne mutlak suretle geçirmelidir. Sebepsiz yere kimse Allah’ın verdiği canı almaya kalkışmamalıdır.Adil ERDOĞAN

 

C.100. O ülkeler Müslüman oldukları için değil aksine Müslümanlıktan uzaklaştıkları için yıkıldılar. İslam dini hayırlı olmasaydı bugüne kadar dünyada en çok yayılan din olmazdı. Nihat ÇALKAN

 

C.100. Dini kendi emellerine alet edip cihat perdesi arkasına saklanarak insan öldürmenin önüne mutlak suretle geçilmelidir. Sebepsiz yere kimse Allah’ın verdiği canı almaya kalkışmamalıdır Kadir GÖKPUNAR

 

C.100. İran ve Taliban’ın ABD’ye karşı tutumu doğru ama İslamiyet’i yorumları ve uygulamaları yani İslamiyet’i terör dini yapmaları yanlıştır. Ancak bunu yapanlar sadece bu iki grup değildir. Bunun baş mimarları kendi pis ve kirli tarihlerine bakmadan güzellikler dini, rahmet dini olan İslamiyet’i terör dini olarak gösteren ABD, İSRAİL, NATO, AB ve diğer Avrupa ülkeleridir. Ki onlar ki zamanında Galile’yi giyotine yollayan, kilisenin zulmüyle kendi halklarına zulüm edenler bizim güzel dinimizi iki kuklayı örnek göstererek terör dini yapıyorlar. Onlar önce kendilerine baksınlar sonra da bizim güzellikler dinini araştırıp, bu dinin güzelliklerini öğrensinler. Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.100.Bugün batılı devletlerin çoğu Hıristiyan dır.Ve bunların dini merkezi Vatikan dır.Bu Osmanlı halifeliğinin değişik bir uyarlamasıdır.Alternatif olarak halifelik kurumunun kaldırılmaması gerekiyor.Müslüman ülkeler bu İslam birliğini sağlayamadığı için güçler birliği yoktur,ayrı güçler halinde dağılmıştır. Abdullah MÜZENNET

 

C.100.Bu açıklamaları birazcık açmak istiyorum, birkaç paragraf şeklinde;                                                                                                                                                                                                                                   

Burada bahsedildiği gibi bazı ülkelerin İslam dininden hayır görmedikleri yazılmış. Çünkü gerçeklik yoktu kendini kandırma yani yapaylık vardı. Bu yapaylığın da en son işleyeceği yer İslam dinidir. İslam dinide bu insanlığa karşılığını vermiştir. İkinci olarak yanlışta olsa da yapay da olsa susup her denileni yapıp öle benimsemiş gibi  davranılsaydı acı çekilmezdi. Çok başarılı olabilir, her şeyden çok hayır görüyormuş gibi görünebilir. Fakat yaratıcıyı kandırmanın hiçbir yolu olamayacağı için bir yerde tıkanıp kalacaklardı. Ve dolayısıyla tam teslim olanlar ,yani gerçeği, özü kabul edenler kurtuluşa ereceklerdi. Cahil insanlarda kendilerine bir yanlış seçip o yanlışla kendilerini meşgul edip, o yanlışı doğru sayıp, güzel olan dinimizi ve o dinimizi güzel yaşayan insanlarımızı kendi çıkarları için kullanmayı amaçlamışlardır.   Oğur ABAY

 

C.100.İslam dininde “Bir insan öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir” sözüyle insan öldürmeyi reddetmiştir.Ancak bazı liyakatsiz insanlar ve iman boşluğunda bulunan sapık yöneticiler geçmişte toplu cinayetler işlemişler ve bütün insanlığa karşı büyük suç işlemişlerdir. Fatih EKECİK

 

 

C.100. Batı kendinde gördüğü muhtariyeti ve dini de kullanarak Ortadoğu ülkelerini kontrolü altına almaktadır. İslamiyet olan ülkelerde bu baskı egemen olduğu için toplum metamorfoza edilerek suni İslamiyet yaşanıyor. Ve yok olmaya mahkûm bırakılıyorlar. Bu suni yaptırımlara karşı kendini koruyanlar ise dinden hayır gören ve tam teslim olan insanlardır.  Damla TOPCU

 

 

C.100.Osmanlı devleti ilk başlarda İslamiyet’i doğru şekilde kullanarak çok büyük devlet haline gelmişti daha sonra Avrupa örnek alınarak İslamiyet ikinci plana atıldığı için gerileme ve çökme başlamıştır. ABD Tali ban kullanarak istediği şeyleri yapmaktadır. Müslümanlar ne zaman tam anlamıyla İslamiyet yaşasa çok iyi yerlere varırlar. Arap devletlerin hallerini görüyoruz. Erdal İNCİ

 

C.100.İslam dininden hayır görülmüyor denmiş.Hayır görülmese bu din gönderilmezdi.Emre ŞAHİN

 

C.100.İnsanoğlu nankör ve bencildir. Beceremediği, yapamadığı ve kazanamadığı yerden soyutluyor kendini. Dini de böyle düşünüyorlar. Diyorlar ki bu kadar ibadet ettik, Allah CC’HU, Peygamber ve insan sevgisi varken ve işine düşkün bağlıysa kesinlikle onun için hayırlısı ne ise Allah CC’HU ona göre uygun görür. Saime SAVDA

 

C.100. Ulusal menfaat ve takip edilen politika mantığına paralel olarak uygulanan yıkıcı ve  baskıcı müdahale sisteminin bugün çağdaş veya değil bütün dünya devletlerinin kınaması gerekmektedir.Bugün yeni bir güç sayılan İsrail’in dünya üzerinde kendisini fazlasıyla ve zaruri bir şekilde tanıtması günümüzde uygulanan yanlış siyaset kayıplarının masum insanlara ne kadar pahalıya mal edildiğini göstermektedir.Çıkarcı devlet anlayışında ülke çıkarlarının insan yaşamının da üstünde tutulması uygulanan siyaset kalıplarının ne kadar yanlış basıldığını net bir şekilde göstermektedir.       Emrah ÇUBUKÇU

 

C.100.Bir toplumun, kavmi veya milletin duruşu, gücü ve direnişi dine mal edilmemelidir. Davut ARABİ

 

C.100. Eski çağlardan günümüze din insan hayatına ve yaşamını etkileyen çok önemli bir etken olmuştur.bunun farkında olan devlet ve din adamları bazı durumları lehine çevirmek insanlar üzerine önemli olan din faktörünü kullanmıştır. Öyleki yy savaşlarına ve sonucunda buna benzer birçok toplu katliamı sebep vermiştir. Ve maalesef 21. Yy da olmamıza rağmen hala bunun etkisi çok açık bir şekilde görülmektedir. Buna örnek olarak amerikan ve ırak savaşı verilebilir. Yada şuan tali ban olarak adlandırılan örgütün insanlar üzerinde İslam dinini kullanılarak oluşturdukları toplu katliamlar verilebilir. Fikriye YAŞAR