60.Fert, toplum ve devlet bazında;baş örtülü çocukların, kızların ve  kadınların güvenini kaybetmek ve bedduasını alacak kadar haklarını gasp etmişsek bunu nasıl telafi edebiliriz?
İpucu ve çıkarsama;başa
örtü yasağı yerine;fert, toplum ve devlet, ülke…vb  bazında gerekirse uluslar arası seviyede; insanların her yaşta bilerek yada bilmeden;sporla, liakatsiz, hurafe inançları gereği yada herhangi bir şekilde  mazoşistçe bedenlerine çile eza, işkence…vb ifrat ve tefriti eylemlerle zarar veren bedenine işkence tabusu yasağı yasası çıkartılması insanlık için nasıl olur?

C.60. Zamanı geri alamayacağımıza göre bunun tam bir telafisinin olacağını sanmıyorum.Kısmen de olsa bir telafi olacaksa bu da onlara bu konudaki özgürlüklerini vermekle sağlanabilir.Ve bu toplumun bir ferdi olduklarını hissettirerek az da olsa güvenleri kazanılabilir.Bedenine işkence tabusu yasağı bilmeyen için bir yol gösterici,bilen için ise özgürlüğünü kısıtlama olarak görülebilir.Böyle bir yasanın çıkarılması bizim ne kadar yetkimiz dahilinde olur orası biraz tartışmalı kişisel tercihlerinde insanların özgürlüklerini kısıtlamak gibi bir şey bu.Belki sadece bilinçlendirmek,uyarmak da yeterli olabilir sonuçta o bedenin yaratıcısının en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok… Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.60. Bunun telafisi olamaz. Ancak başörtü yasağının kalkması sonrakiler için azda olsa yüze bir gülümseme koyabilir. Gerçi kimin hakkını kime veriyorlar o da ayrı bir sorun. Ayrıca diğer cezaları yürürlüğe koymaları tüm insanlık adına mutluluk verici bir şey olur.  Baş örtü yasağının telafisi olur mu? Hayır, bu durum sadece insanlığın bir gereği olabilir.   Esengül MELEN

 

C.60.A)İftiradan da öteye gidilir otomotikmen değiştirilir ve saptırılır.

B)Kuran-ı Kerim’i anlayarak okumalarını önerirdim. Tülay KORKMAZ

 

C.60. Onlar sonuçta doğru olan şeyi yaptıklarından onları dışlamak yapılan en kötü haksızlıktır. Onlara haklarını geri vererek bunu telafi etmiş oluruz.        Şaban DOĞAN

 

C.60. A)İslamiyet ipsiz sapsız,inanmayan insanların elinde olsaydı,onların yaptığı zulümler dine yüklenip,din kötülenirdi.

B)İnanan insan kişilere takılmamalı ,başkalarının kötü davranışlarını örnek almamalı.  Şahver ERTUNÇ

 

C.60.A)O zaman kimse dinini rahat yaşayamazdır ve din denen bir şey kalmazdı ortada.

B)Dini Devletten ayırtmayı önerirdim. Figen ÜLKER

 

C.60. A ) İslamiyet; ipsiz, sapsız, münafık, vahşi insanların uygulamasında olsaydı o zaman bu insanlar İslamiyet’i kendilerine göre yorumlama, değiştirmeye çalışırlardı. İslamiyet’in doğrusunu kendi bildikleri yanlışlarla değiştirirlerdi. Yani İslamiyet doğru yolu gösteren bir din değil de yanlışı gösteren bir din haline gelirdi. Bu da insanın hak yolunu ya yanlış bilmesine ya da unutmasına neden olur.

B ) Buna çare olarak bu ipsiz, sapsız insanların İslamiyet’i değiştirmeye çalışması değil de onun İslamiyet’e çağrılması ve doğru olanı görmesi sağlanması gerekir.   Vildan BAYKAR

 

C60.A). İslamiyet evrensel bir dindir. Münafık vb. kişilerin elinde olmasaydı iftiraya uğramazdı.

B). İslamiyet kardeşlik ve beraberlik içinde yaşamda ortak evrensel hitap edilecek bir dindir. Bu yönüyle Müslümanlara hayatı güzel kılan bir dindir. Bu da tedavi amaçlıdır. Tahir İGİT

 

C.60. Bunu telefi edebilmek için başörtüsünün serbest bir hale getirilmesi gereklidir. Ayrıca insanların nefsi duygularını harekete geçirici, kişinin kendi bedenine zarar verici, toplumun ahlak yapısını bozucu bir şekilde giyinme yasağı getirilmelidir. Hüseyin HASIRCI

 

C.60.  Bu çeşit yasaklar getirilmesi ile insanların devlete karşı kin beslemesine neden olmaktadır.

Başörtüsü yasağı yerine; onların haklarına ve özgürlüklerini kısıtlayan unsurlara karşı bir yasak

getirilmesi daha doğrudur. Yasaların olma amacı da zaten insanların hak ve özgürlüklerine zarar veren

unsurlara engel olunması için gereklidir.  İsmail TOPAL

 

C.60.A)Devlet yönetiminde akıllı ama din cahili insanların olmasıyla İslamiyet doğru anlaşılamaz ve yaşama geçirilemezdi.

B)Çare olarak yönetimde Peygamber ahlakını özümsemiş kişiler olmasını öneririm. Gülistan DİKSİN

 

C.60. İnsanlar için gerekli yasalar konulmalı ve uygulanmalıdır. Topluma bunları kötü anlatılmalı ve yanlışlar düzeltilerek, bu kişilerin doğru yanları anlatılarak, onlara hangi haksızların yapıldığını ve neler çektiklerini anlatmalıyız.         Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.60.A) Bir insanın bir şeyi söyleyebilmesi için ilk önce onu kendi hayatına geçirmesi gerekir. İslamiyet’i hayatına sokmamış bir düzen onu uygulamada ne kadar doğru olabilir ki. Çünkü gerçek İslamiyet ten kendinin bile haberi yoktur. Dinini ve kurallarını bilmeyince uygulanan dinde sapmış ve yolundan çıkmış olur. Yani uygulandığı sanılan İslamiyet değil uydurulmuş bir dindir.

B) Bunun çaresini bulmak çok zordur. Biz gerçeği ne kadar farklı şekillerde anlatmaya çalışırsak çalışalım herkes anlamak istediği gibi anlar. Ve kafalarındaki tabuyu kolay kolay yıkamazlar.  Damla TOPCU

 

C.60.Kötüledikçe kötüleyecek ve gerici  bir zihin içinde olduğu ileri sürecek ve onu reddetmeye çalışırlardı. Çözümü  ancak kainatın yaratıcısı koyabilirdi. Mucizeler  yaratarak onun varlığına inanmalarını sağlayabilirdi.      Oğur  ABAY

 

 

C.60.A)Öyle bir şey olması zaten düşünülemez. Çünkü Allah Teala kendi dinini tek gerçek olan İslam dinini o vahşi toplumlara vermezdi. Olsaydı özü anlaşılmayan bir din olurdu.

B)çare ise din gibi evrensel olguları kişi, toplum ve zümre bazında değerlendirmeyip kaynağından yani aslından öğrenilmesini isterdim. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.60.A) İslamiyet eğer böyle devletlerin elinde olsaydı onu kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmez hatta kurallarını değiştirmeye çalışmaya bile cüret edebilirlerdi. Böyle bir toplumda da hoşgörü, saygı, hak ve adaletten bahsedilmezdi.

B) Bunu değiştirmenin yolu insanların dini kendisine uydurması değil kendilerinin dine uyup onun emir ve yasaklarını uygulayarak yaşamalarından geçer.Adil ERDOĞAN

 

C.60.A). Türkiye için düşünelim. Türkiye’nin dini İslamiyet ama devletin içinde o kadar çok ipsiz, sapsız münafık var ki sayamayız bunları. Ama bakıyoruz ki İslamiyet değiştirecek güçlerinin olmadığını görüyoruz.                  

B). Ancak dinim islamdır diyen bir devletin yönetiminde, demokrasisinde bir sorun vardır. Bu sorun da laikliktir. Devleti dinden bağımsız yönetmek istemeleridir.Nihat ÇALKAN

 

C.60).A.İslamiyet hiçbir zaman düzensiz ipsiz sapsız vahşi… vb gibi insanlar tarafından yönetilemez böyle bir devlet de olamaz ama İslam’a bağlı

B).Buna çare olarak peygamber ahlaklı yöneticiler çare olur. Erdal İNCİ

 

C.60.A)Bu tür devletler İslam’ı yanlış aksettirirlerdi, İslam hoşgörü dini olmasına rağmen bilmeyen insanlar farklı algılardı.

B)İslam’ı doğru öğretecek olan insanlar yetiştirir, bunlar da başkalarına öğretir ve var olan rejimin aleyhine bir tutum oluşurdu. Saime SAVDA

 

C.60.A)Gücü elinde bulunduran irade İslamiyeti kendi emellerine ulaşmak için bir basamak olarak görür.Onun insanlığa getirmiş olduğu evrensel kurtuluş reçetelerini kendi hakimiyetini tesis etmek ve sürdürmek maksadıyla kullanır.

B)Buna çare olarak insanların alacağı gerek dini gerek beşeri eğitimle daha iyi analiz-sentez gücü kazanmaları ve islamın güncel siyasi, münferit kavgalarda kişisel menfaatlerin sağlanmasında bir araç olarak kullanıp yozlaştırılmasıyla mücadele edebilmek için en etkili yoldur. Fatih EKECİK

 

C.60.Bu olayı telafi etmek zordur çünkü bir insanın hakkını gasp etmek Allah(cc) katında çok büyük suçtur.Bu kişiler sizi affetmediği sürece Allah(cc)’de sizi affetmez.Emre ŞAHİN

 

 

 

 

C.60. A) İslamiyet bu durumda muhtemelen Kuran-ı Kerim’in ve Hadis-i Şerif’lerinin bugüne dek dile getirdiği gerçeklerinin kendi yalancısı olarak görülebilirdi.

B) Bu duruma neden olabilecek ve ya oluşmasında etken olacak kişilerin toplumu yönlendirme ve yönetmesinde  söz sahibi olmalarını, bireylerin Kuran ve Hadisler rehberinde bilinçlendirilmesiyle engellemek mümkündür.  Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                            

C.60. Bireyin davranışlarını inaçların dan fikirlerinden ideolojilerinden ve dünya görüşlerinden dolayı yargılamak doğru değildir. Fikriye YAŞAR

C.60.A)Peygamber efendimiz öyle bir insan ki; güzel ahlakıyla ve güzel kişiliğiyle bu dini temsil etmiştir. Fakat bunun aksine bir din nasıl olurdu.

B)Tedavi çare Peygamber efendimizin bütün özelliklerini taşımasıdır. Davut ARABİ

 

 

C.60.  Bu çeşit yasaklar getirilmesi ile insanların devlete karşı kin beslemesine neden olmaktadır. Başörtüsü yasağı yerine; onların haklarına ve özgürlüklerini kısıtlayan unsurlara karşı bir yasak getirilmesi daha doğrudur. Yasaların olma amacı da zaten insanların hak ve özgürlüklerine zarar veren unsurlara engel olunması için gereklidir.  Kadir GÖKPUNAR