65.A-Belki de Alimini kayıp eden  fert, kavim ve devlet  zalimine kul ve yemdir.  Demirkuş 2010
B-Hiçbir ırk ve kavim diğerinin hamisi ve  hasmı olamaz, birinin varlığı diğerinin yok oluşu üzerine düşünülemez yada uygulanamaz.
C-Sırtım dönük durumdakilere o kadar uzak durdum ki artık bir görme özürlü kadar arakamdakilere arif oldum. Demirkuş 2010. Önermelerini geçerliliğini gerekçeli eleşetiriniz veya eksiğini tamamlayınız.

 

C.65.A)Alimini,bilmediğini öğreten,her zaman yol gösteren olarak görmek,çobanı olarak gören her devlet ve kavim yenilmeye muhtaçtır.Hiç bir alim ebedi var olamayacağına göre önemli olan onun düşünce sistemi alarak gerçek hayata uygulamaktır.Böylece varlığını yem değil avcı olarak sürdürür.

B)Aslında olması gereken bu fakat günümüz insanlarına baktığımızda hayvani duyguları o kadar çok ön plana çıkmaya başlamış ki birinin var oluşu diğerinin yok oluşu anlamına gelmekte buna en iyi örnek burjuvaziye karşısında proleterlerin (işçilerin)yok oluşu verilebilir.

C)Nasıl ki görme engellilerinin insanları duygularıyla,hisleriyle tanımaları çok kuvvetliyse,insanda deneyimleriyle karşılaştığı insanları tanıma,onları çözme yetenekleri o denli güçlüdür.Onu çözmek,analizini yapmak için selamlaşmaları bile yeterlidir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.65 A)Fertler âliminin yolundan gitmezse yolunu kaybeder ve kendini istemediği yerde bulabilir. İnsanların kimin dost kimin düşman olduğunu bilmesi gerekir

 B)Bu görüşe katılıyorum. Örneğin; İsrail güçlü bir devlettir. Amacına ulaşmak için Filistin’e saldırması gerekmez. Çünkü istediklerine ulaşacak askeri ve siyasi güce zaten sahiptir. Yeni varlığını Filistin’i yok ederek kurmamalıdır.

 C)Arkası dönük olsa ya da olması önemli değil insanları her şekilde tanıyabildiğini, kalp gözünün açıldığını söylüyor. Bu kısmen doğrudur çünkü her ne olursa olsun insanlara karşı ön yargılı olmamak gerekir. Gülistan DİKSİN

 

C.65. A) Bir devlet bilim adamlarını kaybederse diğer devletlerin oyuncağı olur.

B) Sonuçta bu dünyaya beraber yaşamak için gönderildik. Kimsenin diğerleri üzerinde yıkıcı veya köleleştirici hakkı yoktur.

C) Ceddim olmayanlara o kadar uzak oldum ki artık onlar yokmuş gibi davranıyorum. Bu çok yanlış bir davranış olur.Şaban DOĞAN

 

C.65.A)Âlimini kaybeden kavimler aynı zamanda toplum olarak ilerlemelerini de kaybeder. Dolayısıyla cehalet artar, zalimler baş kaldırır. Bizler de mecburen zalimlerin elinde kul ve yem olarak kullanılırız.

B)Yuva bozanın yuvası olmaz, kurulmaz. Kurulsa da yeniden yıkılır.

C)Sırtı dönük iken gönül gözü artık açık olmasa bile az-çok herkesi yaşadıklarından dolayı gözü kapalı biliyordur. Tülay KORKMAZ

 

C.65.A ) Âlimini kaybeden bir fert zulüm görmeye ve ezilmeye mahkûmdur. Çünkü kendi bildiği ya da kendi başına yapabileceği bir şey yoktur. Onun bunun emri altına girmek zorundadır. Bu emirler onu her türlü zorluğa itecektir ve kula kul olacaktır.

B ) Günümüzde de çok örneği görüldüğü gibi devletler birbirini yok etme çabası içerisindedir. Ama unutulan bir şey vardır ki buda bir devletin var oluşu diğerinin yok oluşu üzerine düşünülemez. Hiçbir ırki, devler, diğer ırkın ya da devletin yemi değildir olamaz da.

C ) Hep arkası dönük olduğu insanları artık hiç görmese bile onlarla ilgili bir şeyi bilebilir veya anlayabilir.  Vildan BAYKAR

 

 

C.65.A)Alimini kaybeden devlet,zalimin eline düşüp yem olur.En kötü baş bile başsızlıktan iyidir.

B)Hiçbir ırk diğerine hükmedemez, insan nefsi bunu kaldırmaz,savaşlar çıkar.Birinin varlığını devan ettirmesi için diğerinin yok olması gerekmez,dünya herkesin yaşayabileceği kadar büyüktür.

C)Hayatta kimse kimsenin düşüncesini, siyasi görüşünü, inancını benimsemeyebilir.Sen onlara hoşgörüyle yaklaşmadığın sürece onları tamamen kaybedersin.Peygamber Efendimiz farklı dine mensup olanlara hoşgörüyle yaklaşarak onların saygı ve sevgisini kazanmıştır.   Şahver ERTUNÇ

 

 

C.65.A)Herkes kendi görüşünü sonuna kadar savunmalıdır yoksa başkalarının görüşleriyle yoğrulur.

B)İnsanlar birbirinin yok olmasından yana olmamalıdırlar ve birbirlerini hoş görmelidirler.

C)İnsanlar etrafında olup biteni çok iyi görmelidirler komşusu aç yatan bizden değildir.Figen ÜLKER

 

 

 

 

 

 

C.65.A) Her bir fert, kavim ve devletin bazı durumlar karşısında ana danışabileceği, ondan bilgi alabileceği bir aliminin olması lazımdır. Alimsiz bir fert, kavim ve devletin hata yaması çok kolaydır.

B) Tarihe baktığımızda bir devletin ve kavimin ortaya çıkışı diğer bir devletin veya kavimin yok oluşunu görmekteyiz. Bazı kavimler ve ırklarında diğerlerinin hamisi ve hamı şeklinde olduğu görülmektedir. Günümüzde de görülen birtakım örnekleri vardır.

C) Eksiği bulunmamakla birlikte, geçerliliği olan bir sözdür. İnsanlar şahsiyetlere önem verir. Eğer bir insandan zarar görmüş veya görecekse her zaman ona ve onun gibilere mesafe koymalıdır. Hüseyin HASIRCI

 

C65.A)İlimsiz yol göstericisiz toplum diğer ülkelere yem olabilir.

B)Üstünlük ancak takva iledir. Ayrıca birinin varlığı diğerinin yok olması olarak düşünülemez. Engelleyici kılamaz.

C)Sırtı dönük olanlara da fayda ve yarar dokunulabilir. Onları da var kılan bir değer ve dereceleri vardır. Zamanı gelince onlardan da meyve alınabilir ve onları da iyi kılan vasıflar olabilir. Tahir İGİT

 

C.65.  A)Kesinlikle doğrudur. Çünkü âlim insanların kandilidir.

B)Öyle olması gereken bir durumdur ancak bu devir de ne kadar geçerlidir orası da tartışılır. Kavimler farklı milletler olduğu için aralarında elbette ki tartışmalar ve ya uzlaşmalar olacaktır. Fakat birinin var olması diğerinin yok olması üzerine kurulamaz ve böyle bir kavim düşünülemez. Elbette ki geçmişte bazı kavimler helak olmayı hak etmişler ve helak da olmuşlardır. Ancak bunlar Allah’ın varlığına kesinlikle inanmayan kişilerin oluşturduğu kavimler idi. Ve bunu Allah’u Teâlâ ibret olsun diye yapmıştır. Ancak şimdiki bir milletin, diğer milletle anlaşamıyor diye onları katletmesi ve ya kendi varlığını onun yok oluşuna bağlaması alçaklıktır. Böyle bir yolu ancak irade ve düşünme yeteneğine sahip olmayan hayvanlar; yaşamak ve barınmak için seçerler. Ancak insanlar da düşünce, irade vardır, bunu illaki bir yok oluşla bağdaşlaştırmamalıdırlar.

C)Bazı kişilerin kötülüklerden ve kötü kişilerden uzak durması onların bu hayat hakkında hiç bilgisi olmadığını ileri sürmez. Aksine onlar hakkında çok iyi bilgilere sahip olurlar. Herhangi bir özrü olan insanların diğer duyları nasıl çok iyi çalışıyorsa bu kişilerde de kişilik analizleri çok iyi gelişmiştir. Bir insanın karakterini tanımlamak için onunla selamlaşması bile yeterli gelir. Esengül MELEN

 

 

C.65. A) Bir insan veya toplum rehber edinecek, örnek alacak bir fert veya toplum yoksa yaşamlarını

hep yanlışlıklar yaparak öğrenirler ve bu da çok kayıp demektir. En basit örnek olarak düşmanları bu

fert veya toplumu çok kolay bir şekilde sömürmesi kaçınılmazdır.

B) Böyle bir durumda insanlar veya kavimler arasında sürekli savaş sahnesi yaşanmış olurdu. Gerçi

bu zamanda olan savaşların gerçek sebebi neredeyse budur.  İsmail TOPAL

 

C.65.A)Dine yakın olan kişilerden uzak olan insanlar, zalimlerin , eline geçerek onların isteği doğrultusunda hareket etmeye mahkum olacaklardır.

B)Hiçbir ırk ve kavim diğerinin  yok oluşu  ile var olamaz. Din, dil , ırk ayrımı yapılmaksızın barış ve huzur içinde  yaşanılması gerekir. Her ırk ve kavimin çevrelediği sınırlar olmalıdır.

C)Benden olmayan  kişileri o kadar dışladım, o kadar onlardan uzaklaştım kendi nefsime o kadar  düşündüm ki  arkamdaki insanlara  bir özürlü  kadar bilen oldum. Onlara  öğretecek bir şeyler göremiyor oldum. Oğur  ABAY

 

C.65. A) Âlimi olmayan devlet kör, sağır ve dilsizdir. Kör, sağır ve dilsizler zalimlerin oyuncağıdır. Bu yüzden âlimsiz devletler başkalarının oyuncağıdır.

B) Bir insan bir başkasından üstün değildir. Çünkü bir insanı bir başkasından ayıran özellikleri o kişi için üstünlük değildir sadece çeşitliliği sağlar. Tüm insanlar et ve kandan ibarettir ve hepsi eşittir.

C) İnsan bir düşünceye ne kadar uzak olursa o düşünceye hâkimiyeti azalır. Bir insan başka bir insanla olan ilişkisini azaltırsa o insanla olan ilişkisi bir kör – sağır ilişkisinden başka bir şey değildir. Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.65.A) Bana göre bu önerme doğru olabilir. Bilmeyen fert, kavim ve devlet rotasını kaybetmiş bir gemi gibi dalgaların sürüklediği yöne gider.

B) Hiçbir ırk ve kavimlerden birinin varlığı diğerinin yok oluşu üzerine düşünülemez. Ama bu ırk ve kavimlerin düşman olmayacağı anlamına gelmez. Bırakın ırk ve kavmi, insanların birbirine düşman olma sebebi törpüleyemedikleri egolarındandır.

C) İnsan ne kadar her şeye sırtımı döndüm sanırsa da elbette arkasına alması gereken şeyler karşısına çıkacaktır.  Damla TOPCU

 

C.65.A)Çobansız sürü olmaz. Bizimde başımızda hep kış diyecek ve kurtların istilasından koruyacak biri olmalı her zaman

B) Ne kadar da bağımlıysa da o kadar bağımlı gösterilmez ama tabi ki etkisi olur.

C)İnsan sırtını dönünce insanları daha iyi tanıyor. Abdullah MÜZENNET

 

C.65. A) Eğer bir toplum âliminin değerini bilmeyip onları kaybederse birileri bu âlimlerin yerine alır. Toplumu kendi yanlış istek ve fikirlerine göre yönlendirirler.

B) Hiçbir insan ve toplum bir diğerinden üstün değildir. Ötekinin üzerinde hâkimiyet kurma yetkisi verilmemiştir.Adil ERDOĞAN

 

C.65. A).Alimini kaybeden bir millet cemaatin imamsız namaz kılması gibidir.

B).Peygamber efendimiz bir hadisinde ‘ırkından vazgeçen bizden değildir’ demiştir. Var olan bir ırkı kimse yok sayamaz.

C) İnsanları görmek veya duymak istemedikleri şeyleri duyarsa da duymaz görse de görmezden gelirler. Nihat ÇALKAN

 

C.65.A)Âlimini yani rabbini kayıp eden insan zaten ölmüştür. Onun hayatla hiçbir ilgisi kalmamıştır ve kendini boşlukta hisseder. Hiçbir şeyden zevk almaz.

B)Yani birinin yaşaması için diğerinin ölmesi gerekmez. El ele verip güzelce yaşamak varken birbirini öldürüp günaha girmek çok kötüdür. Allah katında bunların affı yoktur. Bazen de böyle gerekebilir. Mesela peygamber efendimiz zamanında, gâvurlarla savaşmıştır.

C)Sırtın dönük durumdaki insanlara bakamayacağın için sanki onlar yokmuş gibi olur artık. Onlardan ne bir haberin olur ne de yüzlerini görürsün onlar yokmuş gibi davranırsın artık. Saime SAVDA

 

C.65.A)Hıristiyanlara yol gösterici olarak bulunan  ve kutsal çatısı İtalya içinde kendine özgü ayrı bir devlet olarak işleyen Vatikan’da bulunan Papa Katoliklere önder olmaktadır.Ancak Müslümanlarda böyle sistemli bir yapının bulunmayışı ortaya her devlet, ülke ve toplumun kendine göre bir İslam yorumu ortaya koymaktadır.Bu da ülke ülke rejimlerine paralel olarak herkesin kendine uygun bir İslam ortaya çıkarıyor.İşte alimler İslam alemindeki bu bölünmüş ve parçalanmışlıkları ortadan kaldırır.

B)Allah bütün insanlığı Hz.Adem A.S. yaratmıştır.İşte bundan dolayı bütün kullar Allah C.C. önünde eşittir.Herhangi bir ırk veya kavim üstünlüğü bulunmadığı için İslam ırkçılığı reddetmektedir. Fatih EKECİK

 

C.65).A.öndersiz bir toplum başıboş olur o toplum her yöne yönelebilir bu da insanlar için bir felaket olabilir

B).dünyada hiçbir ırkın yol edilmesi düşünülemez çünkü dünyada tek bir millet olamaz çünkü Allah insanların kaynaşmaları için dünyaya vermiştir bundan dolayı ne bir millet yok edilir ne de bir  miller doğabilir.

C).Allah yolunda çok şeylerini vermiş insanlar çok iyi yerlere varırlar her şeyi çok iyi görürler bu da demek oluyor ki Allaha değer veren inanan insanlar arif insanlar olurlar arif hem alim hem de bilim adamı niyetine düşünülebilir.Erdal İNCİ

 

C.65. A)Bu şıkka tamamen katılıyorum.

B)Artık yeryüzünde böyle bir düşünce sistemi kaldı mı bilmiyorum. Artık herkes birbirine hasım gözüyle bakıyor, herkes kendi başarısı ve çıkarları için uğraşıyor.

C)Dinimiz, hasmımız bile olsa kimseye sırtımızı dönmemeyi emreder. Emre ŞAHİN

 

 

 

C.65. A) Toplumsal ilerleme ve yükseliş durumu o topluma ait fertlerin bilinçlendirilmesi ile ilgilidir. Geçmişte yaşanan tarihsel vakalar göz önüne alınarak noksan durumlar analiz edilmeli, bu duruma uygun toplumsal ilerleme adına çalışmalar ve fikirler beslenmelidir. Bunun için konu hakkında

 bilgi sahibi kişilerle fikir ve bilgi alışverişi halinde bulunmak mecburiyet arz etmemektedir. Geçmişini bilen her birey bunun şuurunda olmalıdır.

B) Bugün birçok milliyetin varlığı geçmişte uyguladığı politik yaptırımlarla ilgilidir. Fikirsel akımlar ve sömürge anlayışı birçok devletin günümüzde süper güç grupları arasına girmesini sağlamıştır.

C) Basıcı ve aşırı milliyetçi toplumların menfaatçi siyaset mantığı ve bağlılığı nedeniyle böyle bir politik kimlik benimsemeleri mevzubahis devletlerin kendi kabuğunda ayrı bir devlet olması izlenimi vermektedir. Bu durum dış dünyada iç devlet veya dolaylı olarak devletlerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunlardan dolayı kendi içinde gerileme veya yıkımlar yaşayan devletlerin diğer toplumlarla büyük medeni farklılıklar yaşamasına neden olmuştur(ABD, Norveç, İsrail, Rusya gibi büyük güçler ile açlık sorunları yaşayan fakir ülkeler gibi Emrah ÇUBUKÇU

 

                                                                                             

 

C.65.A)Bir toplum alimsiz olamaz ve düşünülemez. Örneğin İslam topluluğu alimsiz olabilir mi?

B)Maalesef bu düşünce bugünkü bazı toplumlar için geçerlidir.

C)Bir insanın umursamama veya görmezlikten gelme anlamını çağrıştırır. Davut ARABİ

 

C.65 A)Her toplumdaki bilgin kesim toplumun aynası görevini görür. Eğer bir toplum bilgilerini kaybederse rotasını kaybetmiş olur.

B)Toplumları ve bireyleri birbiriyle kaynaştıran faktör farklı oluşlarıdır.bu bakımdan bireylerin farklılıkları birbirlerine karşı düşmanlığı değil kaynaşmayı ve bütünleşmeyi gerektirir. Fikriye YAŞAR

 

C.65. A) Bir insan veya toplum rehber edinecek, örnek alacak bir fert veya toplum yoksa yaşamlarını hep yanlışlıklar yaparak öğrenirler ve bu da çok kayıp demektir. En basit örnek olarak düşmanları bu fert veya toplumu çok kolay bir şekilde sömürmesi kaçınılmazdır.

B) Böyle bir durumda insanlar veya kavimler arasında sürekli savaş sahnesi yaşanmış olurdu. Gerçi bu zamanda olan savaşların gerçek sebebi neredeyse budur.  Kadir GÖKPUNAR