68. A- İnsanların peygamber  ahlakı, liyakatli düşünsel sistemleri ve tercihleri fiziksel çekiciliklerinden daha önemlidir.
          B-Uygulamada çoğu insan eş seçerken fiziksel çekiciliğe öncelik tanır. Önermeleri çoğunlukla kesindir.
Peygamber ahlakı güzelliğini fiziksel güzelliğin önüne çıkarıp çekici hale getirmek için öğrencilerimize ve insanlarımıza nasıl bir eğitim vermeliyiz?

 

C.68.Onları çevredeki olumsuzluklara karşı karantina altına almak gibi bir imkanımız olmadığına göre ilk olarak bu eğitim aile ortamında verilmeye çalışılmalı.Dış görünüşten çok kalıcı olan ahlakın önemi anlatılmalı.Fiziksel görünüşün sürekli değiştiği fakat ahlak ve kişiliğin kalıcı olduğu anlaşılmalı. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.68. Metafizik ağırlıklı bir eğitim vermeliyiz. Maddenin mananın önüne geçmesini engelleyecek bir eğitim sistemi geliştirmeliyiz. Bedenin değil ruhun önemli olduğu, bilimin değil düşünce sisteminin önemine vurgu yapan bir eğitim sistemi geliştirmelidir. İnsanın başat fizyolojik dürtülerin onun için hakikat olmadığı bir anlayış geliştirilmeli. Gülistan DİKSİN

 

C.68. Namus ve iç güzelliğin önemini vurgulayan bir eğitim vermeliyiz. Şaban DOĞAN

 

C.68.A)Doğrudur; çünkü değişmeyen tek şey insanları fıtratında bulunan ahlaklarıdır. Ama fiziki çekicilik ilerde yok olacağından dolayı yerini zamanla iticiliğe bırakır.

B)Evet bu konularda nefis ön plana çıkıyor. Nefis her zaman güzelliği arzular. Tülay KORKMAZ

 

C.68.  Peygamber ahlakını güzelliğin önüne geçirmek için önce kişinin kendisinin de peygamber ahlaklı olması gerekmektedir. Eğer kendisi peygamber ahlaklıysa zaten karşındakinde de arayacağı ilk özellik o olacaktır. Yok, kendisi peygamber ahlakına sahip değilse karşındakinde de böyle bir özellik araması mümkün değildir. Yani bir insanın peygamber ahlaklı birini seçmesi için önce kendisinin peygamber olması gerekir. İşe kendisini değiştirmekle başlamalıdır.    Vildan BAYKAR

 

C.68.Her şey fiziksel güzellik değildir sonuçta o yok olup gider baki kalan ahlak güzelliğidir.  Şahver ERTUNÇ

 

C.68. Peygamber ahlakı güzelliğini, fiziksel güzelliğin önüne çıkarıp çekici hale getirmek için öğrencilere ve insanlara peygamber ahlakını aşılayan bir eğitim verilmelidir. Bu eğitim de küçük yaşlardan itibaren başlamalıdır.         Hüseyin HASIRCI

 

           

C.68.A)İnsanların imanlı ve ahlaklı olması hayattaki Her şeyden daha önemlidir dış görünüş geçicidir önemli olan insanın içidir.

B)Fiziksel çekiciliğin geçici olduğunu insanlarımıza anlatmalıyız hocalarımız öğrencilerimizi sürekli güzel öğütlerle nasihatlendirmelidirler.Figen ÜLKER

 

 

C.68. A).Fiziksel çekiciliği iyi kılan insanların bedeni arzularına hitap etmesidir.

B).Fiziksel çekiciliğin ön plana çıkması ruhi özelliklerin veya ahlakın göz ardı edilmesinden kaynaklanabilir.

Peygamber ahlakını diğerine göre iyi kılmak için peygamberimizi daha iyi tanımak onun sünnetine tabi olmakla, onu sevmekle fiziksel çekicilik gölgede kalınabilir. Tahir İGİT

 

C.68. Her iki önerme de çoğunluk için geçerlidir. En iyi eğitim sisteminin doğuştan itibaren verilen sistem olduğuna inanıyorum. Bu da ilk önce ebeveynler tarafından sağlanacaktır. Sadece gerçekleri anlatmak, Kuran’ı Kerim’i mealiyle birlikte okutmak ve anlamasını sağlamak, Peygamberlerin ve özellikle Hz. Muhammed’in hayatını anlatmak çoğunlukla geçerli bir sistem olduğuna inanıyorum. Fiziksel güzellik geçicidir asıl önemli olan, Peygamber ahlaklı ve kalbinin güzel olmasıdır. İnsanların bunu ancak İslamiyet dinini araştırarak öğreneceklerine inanıyorum.   Esengül MELEN

 

C.68.İnsanlara anlatmadan önce peygamber ahlakını kendi hayatında içine sindirdikten sonra

öğrencilerine içtenlikle anlatabilsin, kendini örnek gösterebilsin. Ancak o zaman öğrenci için ahlak ön

planda olsun.   İsmail TOPAL

C.68. Bu temiz bir eğitim olmalıdır. Yalanın dolanın olmadığı, karmaşanın olmadığı ve öğrencinin anlayacağı şekilde anlaşılır, net bir eğitim verilmelidir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.68.A) İnsanların peygamber ahlakı, fiziksel çekiciliklerinden daha  önemlidir. Çünkü fiziksel çekicilik geçici iken peygamber ahlaklı kalıcıdır.

B)Evet  kesinlikle öyledir, insan eş seçerken fiziksel çekiciliğe  öncelik  tanıyarak nefsine düşünür.  Peygamber  ahlakının güzelliğini yansıtan öğeleri anlatarak, örneklendirerek kalıcı olduğunu onlara benimseterek, fiziksel güzelliğin geçici olup   bir gün tükendiğini farkına  sağlayarak bir eğitim verebiliriz insanlarımıza ve öğrencilerimize.  Oğur  ABAY

 

C.68. Peygamber ahlakını tam olarak yaşantımıza uygulayabilirsek hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan insanları kendi büyüsüne kendiliğinden çeker. Şimdi fiziksel güzelliğin ön planda olmasının sebebi de bunu dört dörtlük yaşayamayanlardandır.  Damla TOPCU

 

C.68.İnsanlarımıza peygamber ahlaklı bir insan yetiştirmek ve peygamberlerimizin eşlerini seçerken hangi tutumları sergilediği bilinmelidir. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.68. Öğrencilere güzel ahlak, hoşgörü, Allah korkusu, insan ilişkileri konularında dersler verilerek kendilerini geliştirmeleri sağlanmalıdır. Adil ERDOĞAN

 

C.68. A) Peygamber ahlakı öğrencilerimize öğretmek istiyorsak ilk önce kendimizi tanımamız lazım. Biz peygamber ahlaklı yaşayabiliyor muyuz eğer yaşıyorsak davranışlarımızla da öğrencilerimize göre bir göreceli eğitim olur. Bence eğitmende iş biter.

B) İnsanlar fiziksel çekiciliğe önem veriyorlar ama bu fiziksel çekiciliğin bir gün sona ereceğini göreceli (slayt, video, vb.) şekilde öğrencilere gösterirse eğitmen belki başarılı olabilir. Nihat ÇALKAN

 

C.68.Öğrencilerimize ilk önce dinin ne olduğunu, niçin geldiğini, nasıl uygulandığını öğretmek gerekir. Sonra peygamber efendimizin hayatını, neler yaşadığını, nasıl davrandığını, insanlara karşı görüşlerini, hoşgörürlüğünü kısacası her şeyini öğrencilere anlatmak ve öğretmek gerekir. Saime SAVDA

 

C.68.Çekiciliğin ve görselliğin günümüzde tek şart ya da öncelikli şart gören bunu önem sıralamasında öncelikle değerlendiren insanlarımıza en başta medya aracılığıyla hergün hayatımıza giren programların insanlarımıza kötü örnek olmasını önlemektir.Bu tür televizyon programlarının gerekli merciiler tarafından kontrol edilmesini sağlamaktır.Böylece ahlakın yozlaşmasında ve insanlarımızın değer önceliklerinin belirlenmesinde kültürel unsurlar göz önünde bulundurulur. Fatih EKECİK

 

 

C.68.A)insanların peygamber ahlakı daha önemlidir çünkü peygamber ahlakının üzerinde daha üstün bir ahlak yoktur. Liyakat düşünme sistemi peygamber ahlakıyla kıyaslanamaz.

B)insanların fiziksel özellikleri hiçbir zaman ön plana çıkamaz fiziksel özellikler sadece dış alakalıdır için güzelliği daha önemlidir. Erdal İNCİ

 

C.68.Peygamberimizin güzel ahlakıyla ilgili bilgiler ve insanları sadece dış görünüşüyle değerlendirmemizin doğru olmadığını anlatmalıyız.Emre ŞAHİN

 

C.68. Günümüz yeryüzünün etkin ferdi güçlerini göz önüne alırsak bu etkinliğin asıl etkeninin zeka, para veya güçlü ve hatları keskin karakterler olduğunu görebiliriz. Bugün çok sevilen birisinden söz ettiğimizde onun genel anlamda seciye kalitesinden veya fikirlerinden bahsederiz.Hz. Muhammed (s.a.v.) en çok sevilen insan olması onun ahlakından ve karakterinden dolayıdır.              Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                            

 

C.68.A)Ahlak insanın dış görünüşünden daha önemlidir.

B)Eş seçiminde tabiî ki fiziksel çekicilik önemlidir. Fakat önce ahlak sonra fiziksel çekicilik. Davut ARABİ

 

C.68.A)Günümüzde maalesef insanın iç güzelliğinden ahlakından, fikirlerinden çok dış görünüşü önemsenir. Haliyle insanlara yaklaşırken dış görünüşleri belirleyici olur.

B)Dış görünüşün haliyle eş seçimini etkiliyor.

Güzel ahlakı insanlara aşılayabilmek için öncelikle bu konuda model olunmalıdır. Yani güzel ahlak örneklerini bizzat kendimizin sergilemesi lazım en kolay aşılama yol budur. Peygamber ahlakından örnek olaylar verilerek güzel ahlak aşılabilir. Fikriye YAŞAR

 

C.68. İnsanlara anlatmadan önce peygamber ahlakını kendi hayatında içine sindirdikten sonra öğrencilerine içtenlikle anlatabilsin, kendini örnek gösterebilsin. Ancak o zaman öğrenci için ahlak ön planda olsun.   Kadir GÖKPUNAR