69.İnsanlar için korku gereklimidir? Hangi hallerde gereklidir? En hayırlı ve gerekli koru hangisi ve hangileridir?
İpucu;Allah
CC’HUNDAN korkmanın gerekli olduğu anları, mubah olduğu yaş , konum durum ve yerleri düşünün. Cengiz Han itlerden korktuğu kadar hiç bir şeyden korkmazmış  ve bu nedenle kabrini ülkesinde yaşadığı köyde bir Gölletin tabanına gömülmesini vasiyet etmiştir. Birde insanlara yaptığı zulümleri ve saldığı korkuları düşünün.

 

C.69.İnsanlar için korku elbette gereklidir.kimi insan birini öldürmekten ya da hakkını gasp etmekten uzak durur çünkü Allah korkusu vardır içinde.Ateist bir insanda ise Allah korkusu olmamasına rağmen ömrünü tek odalı bir hücrede geçirmekten,gökyüzünü bir daha görmemekten korkar ve bu kısmen de olsa onu suçtan uzak tutar.En hayırlı korku elbette Allah korkusudur.Onun emir ve yasaklarına uymaktır.Başka insanın hakkına geçmemek,özgürlüğünü kısıtlamamak en hayırlı korkulara örnek verilebilir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.69. ALLAH C.C’tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. Aslında korku vicdani bir muhasebedir. Gülistan DİKSİN

 

C.69. İnsanlarda korku olması gerekir. Çünkü bu korku bizi en büyük korkuya, Allah korkusuna bağlayan bir yoldur. Nefsini yenmek için korku şarttır. Korkmayan bir insan ölüme inanmaz ve ibadetini azaltır. Şaban DOĞAN

 

C.69.Evet korku günah işleyeceğimiz hallerde gereklidir. En hayırlı korku daha bu dünyada iken ahireti düşünüp cehenneme gitme korkusudur. Tülay KORKMAZ

 

C. 69. Evet gereklidir. Çünkü korkmayı bilmeyen insan karşındakini de anlayamaz ve karşındakine zulüm edebilir. Korkunun en gerekli olduğu an insanın yanlış bir şey yapmaya kalkıştığı andır. O zaman kendi korkularını ve Allah korkusunu aklına, gözünün karşına getirir. En gerekli ve hayırlı korku Allak korkusudur. İnsanın hata yapabilmesini engelleyebilecek en gerekli korkudur.                             Vildan BAYKAR

 

C.69.İnsanlar için korku gereklidir. Biz Allah tan korkmasaydık, yaptığımız her şey sorguya çekilecek olmasaydı bu dünyada yaşayan insan kalmazdı herkes birbirini öldürürdü, can mal ırz güvenliği kalmazdı. En hayırlı ve gerekli korku Allah korkusudur. Şahver ERTUNÇ

 

C69.Evet gereklidir. Korku, erginliğe erişmiş veya erginliği geçmiş insanların günah işlerken, başkalarının haklarına tecavüz ederken, kanunlara karşı işler yaparken vb. durumlarda gereklidir. En hayırlı ve gerekli korku Allah CC’HUDAN olan korkudur. Hüseyin HASIRCI

 

C.69.Korku mutlak gereklidir..Kişinin daha imanlı bir insan olması için korkması gerekir..En gerekli ve hayırlı korku Allah korkusudur.Figen ÜLKER

 

 

C69. Korkunun gerekli olduğu haller olabilir. Günaha girmeye karşı Allahın emir ve yasaklarına karşı hata yapıldığı zaman korku ile yaklaşılabilir. Allahın sonsuz rahmeti olduğu da unutulmamalıdır. Yaratılmışlara karşı korkmak gereksiz olabilir. Tahir İGİT

 

C.69. Korkunun gerekli olduğu durumlar vardır. Yasak olan durumlardan korkmak gibi… En hayırlı ve gerekli korku Allah’u Teâlâ’nın yasak kıldığı şeylerden kaçınmaktır. Bunlar ne olabilir; hırsızlık, zina, şirk koşmak ve daha birçok sayabileceğimiz yasaklar. Bu tür şeylere insan kalkıştığında ki bu nefsine hâkim olmakta zorlandığı durumlardır, yasaklara uymadığı takdirde başına neler geleceğini düşünme korkusu muhteşem bir şeydir.   Esengül MELEN

 

C.69. Korku bazı durumlarda elbet gereklidir. Örneğin insan çok suç işlediğinde karşılık olarak gelecek

cezadan korkmalı ki bir daha bu tip hatalara düşmemesi için bir uyarı olsun. Bu olumlu ve herkeste

olması korku tipidir. Aslında en çok Allah’tan korkulmalıdır.  İsmail TOPAL

 

C.69. Gereklidir. Çünkü insanlar bazı kötü şeyleri yapacakları zaman onlara korku gereklidir. İnsanlar korksunlar ki yaptıklarının yanlışlığını anlasınlar ve bir daha o yanlışı yapmasınlar en hayırlı korku “Allah Korkusu”dur.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.69)  Elbette gereklidir. İnsanın içinde her zaman olmalıdır. En hayırlı ve gerekli korku Allah korkusudur. Bunu  yaşamımız  boyunca ölümü düşünerek içimizde olduğunu hissetmeliyiz.  Oğur ABAY

 

 

C.69. Evet insanlar için korku yeri ve zamanı gelince gereklidir. İnsanlar bir durum karşısında aciz kalmak istemezler. Çünkü acizlik korkuyu doğurur. Bu yüzden insanlar için korku bir gereklilik değildir. En hayırlı ve gerekli korku Allah korkusudur.  Damla TOPCU

 

C.69.Korku bazı durumlarda gerekli bazı durumlarda ise gereksizdir. Allah emir ve yasaklarını çiğnerken korku gereklidir. En gerekli ve en gerçek korku Allah ve cehennem korkusudur. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.69.  İnsanlar için korku gereklidir. Çünkü insan bu sayede korktuğu şeye karşı önlem alır ve gerekli olan tüm şartları yerine getirirler. En hayırlı korku Allah korkusudur. Adil ERDOĞAN

 

C.69.  Her insanın korktuğu bir şey vardır. Müslümanlar da bir Allah korkusu vardır zaten. En hayırlı korku Allah cc’hu korkusudur.  Nihat ÇALKAN

 

C.69.İnsanlar için bazı konularda korku kesinlikle gereklidir. Cinayet, zina, hırsızlık, kul hakkında kesinlikle Allah korkusu olan biri bunları yapmaz. Onun için böyle konularda Allah korkusu gereklidir. En hayırlı ve gerekli korku Allah korkusudur bence. Saime SAVDA

 

C.69.İnsanlar dünyada adalet, barış ve kalkınmanın tesis edilebilmesi için mutlaka korkuya ihtiyaç vardır.Bu korku tartışmasız dönüşün yalnız O’na olacağı için Allah C.C.’ha karşı olmalıdır. Fatih EKECİK

 

C.69).insanlar için korku gereklidir insanlar Allahın varlığını deprem vb gibi şeylerden doğal afetlerden felaketlerden doğaüstü güçlerden korkmalıdır en büyük korku da Allah korkusu olmalıdır bunun da en güzeli birçok kötülüklerden de kaçınmaktır. Erdal İNCİ

 

C.69.Korku tabi ki gereklidir.En hayırlı korku Allah(cc) ve Peygamber korkusudur.Emre ŞAHİN

 

C.69. İslam dininde bir Müslüman’ın korkutulması hoş karşılanmamıştır. Ancak çocukların eğitiminde yanlış yollarla sapmaması açısından konuyla alakalı korkutucu ikazların yapılması uygundur. Ayrıca her inanan için cehennem korkusu da Müslümanların doğru yola yönelmesinde etkilidir ve bu tür korkular gerekli ve uygun olarak görülebilir.                              Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                             

C.69.İnsanoğlu için korku önemlidir. Çünkü Allah korkusu olmasa insanoğlu dünyada felaketlerin baş tacı olurdu. Davut ARABİ

 

C.69. Bence korku olması gereken bir duygudur. Çünkü korku bizi birçok yanlış davranışı yapmaktan alıkoyar özelikle Allah korkusu bunda çok etkilidir. Ayrıca Allah korkusu taşıyan bireyler çok zararsız ve temiz insanlardır. Fikriye YAŞAR

C.69.  Korku bazı durumlarda elbet gereklidir. Örneğin insan çok suç işlediğinde karşılık olarak gelecek cezadan korkmalı ki bir daha bu tip hatalara düşmemesi için bir uyarı olsun. Bu olumlu ve herkeste olması korku tipidir. Aslında en çok Allah’tan korkulmalıdır.  Kadir GÖKPUNAR