78.Her ders yılı başında her derste öğrencilere uymaları gereken kuralların protokolleri imzalatmalı ve gerekirse dağıtılmalı. Ancak kurala uymaları karşılığında kendilerine verilecek ahlakı ve sorumluluk puanları da belirtilmeli.İlave bilgiler ve kurallar önerin
İpucu
;
-Örneğin derse sürekli devam eden öğrencinin taşıdığı ahlakı sorumluluk nedeniyle(özel devamsızlık hallerinin gerekçesi bilinmeli gerekirse istisna tutulmalı-çalışan, engelli, hasta..vb  öğrenciler)  10 puan
-Derste uyumlu dinlemesi ve konuya-eleştirel tartışmalara  iştirak etmeleri 5 puan  önerme gerekli mi? İlaveleri siz yazın.

 

C.78.Böyle bir uygulama ilk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için uygulanabilir.Fakat üniversite öğrencilerine uygulanması çokta işe yarar  ve doğru bir yöntem olmaz.Üniversite seviyesine gelmiş bir insan kendi düşüncelerini söylemeye aciz ya da ders devamlılığı konusunda sorumsuzsa ona protokol imzalatmanın hiçbir anlamı olmaz.Onda belli kavramlar o yaşa kadar oturmamışsa bu saten sonra ne yaparsanız  yapın pek fazla bir şey değişmeyecektir.Sorumsuzdur ve ister imzalasın ister imzalamasın hep öyle kalacaktır. Zuhal YILDIZBAŞ

 

 

C.78.  Bu uygulama güzel olabilir fakat insan aklı olan varlıktır. Dolayısıyla bir günü diğerini tutmayabilir. Bir gün mutludur ahlakı iyidir, bir gün mutsuz olur isyana başvurur. Bunları göz önüne alarak hazırlanan bir program olursa daha sağlıklı işler.      Şaban DOĞAN

 

C.78.Toplanan puanlar sonucunda öğrenciler ödüllendirilmeli takdir edilmelidir. Üniversite giriş sınavlarında bu puanlar dikkate alınmalıdır.  Şahver ERTUNÇ

 

C.78. Aslında öğrenciyi sıkmamak kaydıyla güzel ve başarılı bir tablo ortaya çıkabilir. Sene başında kuralların belirlenmesi ile öğrenci buna imzasını attığında hem sorumluluk bilinci gelişir hem de kazanacakları puanlarla mutlu olurlar.

—Arkadaşlarıyla güzel bir uyum sergilemeleri ve olan şakalarının dozunu iyi ayarlamaları, kavgaya bulaşmamaları, aynı şekilde öğretmenlerine karşı saygılı davranmaları ahlakı davranışla ilgili olduğundan 15 puan.  

—Defter, kitap vb. kırtasiye gereçlerinin yanlarında hazır bulundurmaları sorumluluk gereğinden dolayı 5 puan.

—Sene başında imzalamış olduğu kurallar gereğince kılık kıyafetine ve saçına özen göstermeleri 3 puan.    Esengül MELEN

 

C.78.Belirtilen puanlara göre yüksek puan alan öğrenciler ödüllendirilmelidir. Tülay KORKMAZ

 

 

C.78.Derse daimi gelen kişiye kanaat puanı verilmelidir..derse gelmeyen öğrenci cezalandırmalıdır..Örneğin derslere sürekli katılan ve devamsızlık yapmayan öğrenciye verilen akademik ek puan kişiyi derse daha fazla çeker.Figen ÜLKER

 

C.78. Her ders yılı başında öğrencilerin uymaları gereken kurallar öğrencilere okutulup imzalatılmalıdır. Çünkü bu öğrenciye sorumlu olma özelliği kazandıracaktır ve bu sorumluluğu yerine getirme özelliğini de kazandıracaktır. Kazanılan bu sorumluluk sadece öğrencilik –hayatında değil insanın hayatı boyunca taşıdığı özellik olacaktır. Dersteki kurallara uyacak öğrencilere de gereken ödül verilmelidir. Hak ettiği puanı almalıdır. Vildan BAYKAR

 

C.78. Öğrencinin bir mazereti yoksa derse devam etmesi sorumlu bir öğrenci olduğunu gösterir ek puanla ödüllendirilmelidir. Derse katılmasına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı davranışları da ek puanla ödüllendirilebilir. Yani öğrencilerin ahlakı da önemlidir. Gülistan DİKSİN

 

C.78.Var olması eğitim ve öğretim açısından çok iyi olur. Bu puanlama sistemiyle öğrencinin derse aktif katılımı sağlanabilir. Çözüm yolu üretme ve örneklerle pekiştirme farklı puanlamalarla sağlanabilir. Her davranış ve güzellik için farklı puanlama verilmelidir. Tahir İGİT

 

C.78. Bu kuralların ileride kendilerine neler kazandıracağı konusunda bilgi verilmeli. Bu kurallara kendilerinin de yenilerini katmada bilgi sunmaları istenmeli. Dersteki başarılarından ötürü öğrenci ödüllendirilmeli. Kılık kıyafeti uygun olan öğrencilerin yıl sonunda bazı belgelerle ödüllendirilmelidir. Hüseyin HASIRCI

 

C.78. Hayatımızı veya her hareketimizi puan sistemine dökmek öğrencilerde davranış biçimini

şartlandırmış oluruz. İçinden gelerek değil de öğretmen den puan almak için yapmaya başlar. Böyle bir

şey gerçekten gerekli ise bence öğretmenlere de puan verilmeli. Puanı da öğrenciler vermeli. Çünkü

bazı öğretmenler aldığı maaşı vicdanı olarak hak ettiğini düşünmek için sınıfa gelir, anlatacağı konuyu

anlatıp giderler. Geçekte öğrencilere bilgi vermek arka plandadır.  İsmail TOPAL

 

C.78. Aldıkları puanlara göre sınıf geçip geçmeyeceği, bu puanlar çerçevesinde hangi etkinlikte bulunup bulunmayacakları, hangi meslekleri seçip seçmeyecekleri sağlanmalıdır.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.78. Bu önermeler uygulanabilir aslında. Çünkü öğrenciyi ödüllendirerek çalışmaya yönlendirebilir ve sınıftaki öğrenciler arasında çalışma adına bir rekabet oluşturulabilir.

Mesela düzenli not alan öğrencilere….. puan , sınıfta sorulan sorulara cevap veren öğrenciler….puan, Öğrencinin sınıftaki hal ve hareketlerine göre….. puan, Diğer öğrencilerle uyum ve anlaşma düzenine göre …..puan, öğrencinin dış görünüşü ve temizliğine göre…..puan gibi kurallarda önerilebilir.  Oğur ABAY

 

C.78.Kuralların oluşum aşamasında  farklı öğrenci gruplarıyla ciddi anlamda istişare edilerek  kuralların reddi veya kabulü şeklinde değil de ortak paydalar etrafında beraberce oluşturulması geçerliliğini ve uygulanabilirliğini azami ölçüye çıkarır. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.78. Not olarak uygulanan öğrenmenin; geçici olmasına, aynı zamanda benlik kaybına sebep olabilir. Onun yerine hatalarını düzelterek kendini pekiştireceği sorumluluklar verilebilir.(Örneğin; derste konuşan bir öğrenciden konu anlatılması istenilebilir. Öğrenci konuyu anlatırken etraftan gelen seslerden rahatsız olur ve yaptığının yanlış olduğunu anlayarak kendini düzeltmeye çalışır.)  Damla TOPCU

 

C.78. Toplum ve arkadaşlarıyla ilişkiler, halkın ortak kullandığı eşyaları koruma, sevgi ve saygı çerçeveleri vb. gibi sorumluluklar ele alınabilir. Adil ERDOĞAN

 

C.78. İyi olur çünkü böyle bir kural öğrencileri daha zinde tutar ve öğrencileri öğrenmeye teşvik eder. Nihat ÇALKAN

 

 

C.78. Ülkemizde çıkan kan davalarında hatun insanlara büyük görevler düşmektedir kan davalarının çözümlerinin de hatunlara ayrıcalık tanınmamalıdır. Çünkü o zaman kan davasının görülmesi beklenmez kan davasının çözülebilmesi için ve tekrar yaşanmaması için insanların bilinçlendirilmesi gereklidir eğer bir toplumda kan davaları vb şeyler görülüyorsa o toplum çağ adına atlamış değildir insanların bilinçlendirilmesi çok önemli bir çözüm aracı olacaktır. Erdal İNCİ

 

C.78.Kurala uymaları halinde öğretmenin de katkısıyla derslerin daha eğlenceli olacağı anlatılmalı ve ders dışı aktivitelerin yapılacağı bildirilmedir. Emre ŞAHİN

 

C.78.Öğrenciler sorumluluklarını yazılı görüp bunu imzalarsa bu öğrencide daha ciddi bir hava oluşturur. Ahlaki sorumlulukları için onlara puan verilmesi, bu durumu önce puan için yapan öğrenciler aslında bu sorumluluklarını yerine getirdiklerinde duyacakları mutluluk onları bu yöne iter. Saime SAVDA

 

C.78. Kuralların uygulanmasında  verilebilecek ahlaki ve sorumluluk puanları öğrenciler adına bir nevi ticaret ifade edeceği için bu ahlaki kazanımların öğrencilere kazandırılması amacıyla yaptıkları yanlışlıkların kendilerine zarar olarak nasıl dönecekleri ve bu kusurları doğrultusunda ileride ne gibi sorunlarla karşılaşabilecekleri (kendilerine olumsuz dönüt olması) konusunda kendileri ikaz edilmeli ve bu sorunların ortadan kaldırılması konusunda bu öğrencilere rehber olunmalıdır.Emrah ÇUBUKÇU

 

C.78.Böyle bir uygulama öğrencilerin sorumluluk kazanmalarını böylece hayata daha iyi hazırlanmaları ve daha iyi eğitilebilmelerine dayanak sağlar. Fatih EKECİK

 

C.78.Her zaman derse gelen ve dersi takip eden öğrenci öğrencilik sorumluluğunu bilen kişidir. Buna göre ödüllenmelidir. Öğrencilikte eşitlik ve dengeyi sağlamak için özürlü ve fakir öğrencilere ayrıcalık davranmalıdır. Davut ARABİ

 

 

C.78. öğrenciler sosyal aktivitelere ve sanatsal faaliyetlere katılmak için teşvik edilmeli. Gerekli maddi destek sağlanmalı katılım ödüllerle artırılmalı.

- kültür-sanat ve bilimsel gelişmelerden öğrenciler haberdar edilmeli.

-sınavlar da hocalar öğürencilere hırsız muamelesi yapmamalı öğrencinin oto kontrolünü geliştirmesi ve bunun ahlaki muhasebesini yapma fırsatı sunulması gerekir. Fikriye YAŞAR

 

C.78.  Hayatımızı veya her hareketimizi puan sistemine dökmek öğrencilerde davranış biçimini şartlandırmış oluruz. İçinden gelerek değil de öğretmen den puan almak için yapmaya başlar. Böyle bir şey gerçekten gerekli ise bence öğretmenlere de puan verilmeli. Puanı da öğrenciler vermeli. Çünkü bazı öğretmenler aldığı maaşı vicdanı olarak hak ettiğini düşünmek için sınıfa gelir, anlatacağı konuyu anlatıp giderler. Geçekte öğrencilere bilgi vermek arka plandadır.  .   Kadir GÖKPUNAR