79.Allah CC’HU bazı akıllı yaratıklara  hidayet eder, bazılarına da peygamberlik verir? Ancak akıllı yaratıkların hepsini imana ve İslam’a davet eder. Sizce bu adil mi?
İpucu;niye
hepimiz Peygamber olmadık, niye kadınlara peygamberlik verilmediğini düşünün. Fıtrat özgünlükleri, fıtratı eşitlik, geometrik ve liyakatli eşitlik-adalet kavramlarını bir arda düşünün.

C.79.Bence adil çünkü Allah herkese eşit davranır(hava,su…gibi şartlar) doğru yolu gösterir fakat herkese hidayet etmez ve sadece hak edene ,o vasfın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek kişilere peygamberliği hak görür.Kadınlara peygamberlik verilmemiştir ve bunun birçok nedeni vardır.Kadın fiziksel olarak zayıftır oysa peygamberler güçlü ve dayanıklıdırlar  çünkü gerektiğinde savaşmışlardır  ve olumsuzluklara göğüs germişlerdir.Bir kadını bu kadar olumsuzluğa dayanması çok zorudur.Ve belli dönemlerde imamlık vazifesini,hac vazifesi… gibi görevleri yerine getiremeyebilir.Bu yüzden erkekler peygamberliğe daha uygun görülmüştür. Zuhal YILDIZBAŞ

 

 

C.79. Hiç birimiz peygamber ahlakını tam olarak yaşayamadığımız için bu bize verilmemiş olabilir. Tüm akıllı insanları dine davet etmek adil değildir. Tüm insanları davet etmek gerekir akıllı veya akılsız.  Şaban DOĞAN

 

C.79.Allah her şeyin en hayırlısını en doğrusunu bilir, herkesin fıtratına güzel ahlak koymuştur ama bazılarına hidayet etmez.Allahın adaletini sorgulamak bize düşmez.Kadınlara peygamberlik verilmemesinin nedeni  onların Peygamberlerin katlandığı acılara uğradığı hakaretlere dayanamayacak kadar duygusal ve güçsüz olmalarındandır.  Şahver ERTUNÇ

 

C.79.Çünkü her insan fıtratı gereğince bir şeyler yapar. Herkes aynı fıtrata da sahip olamadığından herkese de aynı imkânlar verilemez. Akıl sahibi olmayan insanın iman ve ya İslam’a davet edilmesinin ne hükmü olabilir ki. Kadın ve erkekteki fıtratta farklıdır.   Esengül MELEN

 

C.79.Evet adildir. Düşünelim ki; Peygamberlerin akılsız olduğunu, bizleri bilgilendirecek insanların zekasının düşük seviyede olduğunu, ne kadar komik duruma düşeceğimizi. Tülay KORKMAZ

 

 

C.79.Bu adildir çünkü yaradan bizi hep imanlı olmaya devam eder çünkü biz dünyanın en akıllı yaratıklarıyız kötüyü ve iyiyi ayırt edebiliriz.Figen ÜLKER

 

C.79. Adildir. Allah herkese peygamberlik vermezdi çünkü her insan bunu başarıyla yapamazdı. Örneğin bayanlar her ortama girip insanlara doğru yolu, güzel ahlakı başarıyla öğretemeyebilirdi. Kadınlar çok hassastır. Oysa peygamberlik yapacak insan her şeye açık olmalıdır. Her şeyi anlayışla karşılayabilmelidir. Ama Allah akıllı her insanı imana İslam’a davet eder. Böylelikle de Allah’a yakın olmuş olurlar. Vildan BAYKAR

 

C.79.Bence peygamberlik vasıfları gösterenler peygamber oldular. Özellikle seçilmiş kişiler değildiler, Herkes peygamberler gibi peygamber ahlakıyla ahlakla namaz. Evet, adildir bir insanın fıtratı yaptığı işe uygun olmalıdır. Bu nedenle kadınlar peygamber olmamıştır. Gülistan DİKSİN

 

C.79.Peygamberliğin kadınlara verilmemesi fıtraten zayıf ve çok duygusal olmalarından olabilir. Bize düşen bu davete icap edip uymaktır. Bu verilen göz, kaş, ve gerekli vücut ve organlara karşı şükredilmelidir. Bunca verilenlere karşı bunu istemek çok abes olur. Mal ve mülk Allaha aittir. İstediği gibi tasarruf eder. Tahir İGİT

 

C.79.Evet, bu adil bir durumdur. Herkese peygamberlik verilseydi herkes kendisine inanılmasını isterdi. Hüseyin HASIRCI

 

 

C.79.Peygamberlerin gelmesi, Allah yolundan sapmış insanları doğru yolun gösterilmesi için

gönderilirler. Dikkat edilirse hiç kadın peygamber gönderilmemesi Allah (cc)’ın fıtrata ne kadar önem

verdiğini göstermektedir. Kadınların peygamber olmaması değer vermiyor manasına akla

getirilmemelidir. Gerçekten hepimiz peygamber olarak gelmiş olsaydık dünyaya gelmenin bir anlamı

olmazdı.   İsmail TOPAL

 

C.79. Evet adildir. Çünkü insanlar sadece birbirinden sadece dış görünüş itibariyle farklıdır. Ancak hepimiz et ve kandan ibaretiz ve hepimizin iki kaşı, gözü, kolu, kulağı, ayağı, bir burnu, konuştuğu bir dili ve aklı vardır. Buna göre birbirimizden ne farkımız kaldı. Sadece aklını kullanma farkı. İslamiyet’te aklını kullanmayanları hidayete erdirdiğine göre hepimizin hakkı vardır.            Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.79.Çünkü eğer tüm akıllı varlıklara peygamberlik verilseydi o zaman bu dünya nasıl olurdu? Kadınlara  peygamberlik verilemezdi çünkü onların karşılaşacağı zorluklarla edemeyecek ve belki de pes etmek zorunda kalacaklardı. Eğer her akıllıya peygamberlik verilseydi o zaman insanlar kime inanacağını  ve kimi örnek alacağını bilemeyecek ve kargaşaya yol açabilecekti belki de. Bence Allah CC HU  uygun gördükten sonra kesinlikle adil bir durumdur. Çünkü şüphesiz ki yüce Allah adaletlidir Oğur ABAY

 

C.79.Adildir çünkü inancımız çerçevesinde benim kanaatim şudur ki bedelsiz hiçbir şey kimseye ihsan olmaz. Abdullah MÜZENNET

 

 

C.79. Hepimiz farklı sıfatlardan sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi hiç şüphesiz öyle yapardı. Bu farklılıklar tabii ki adildir. Bu farklılıklara saygı göstermemek Allah’ın mukaddes nizamına saygısızlıktır.  Damla TOPCU

 

C.79. Allah cc’hunun adaletinden sual olunmaz. Her insanın ahlak, bilgi, beceri, sorumluluk alma, yol gösterme, liderlik vasfı taşıma gibi özellikleri bir diğeriyle aynı değildir. Bu yüzden de herkese peygamberlik verilmez. Bu özellik ancak onu taşıyabilecek karakter ve ahlaki seviyede olanlara verilmiştir.Adil ERDOĞAN

 

C.79.  Allah cc’hu akıllı yaratıkları insanları, insanlara yol göstersin diye yaratmıştır. Herkes akıllı olsaydı peygamberlik olmazdı. İnsanlar arasındaki eşitliği sağlayacak insanları, akıllı olanı seçer ve önderlik etmelerini sağlar. Yani insan aracılığı ile eşitliği sağlamış olur.   Nihat ÇALKAN

 

 

C.79.Allah CC HUN bütün insanlara peygamberlik vermez peygamberlik nacak nefsine hâkim olan insanlara verilir. Bir ateist bir inançsız kalkıp da diyemez ben neden peygamber değilim diyemez kadınlara peygamberlik verilmemesinin sebebi bence kadınların nefsine daha çok çabuk yenilmeleri ve nefislerini zorlamaları. Erdal İNCİ

 

C.79.Bana göre adil çünkü herkes islam dinini benimseyebilir fakat herkes islamın şartlarını tam anlamıyla yerine getiremez.Peygamberlerde özel kişiler arasında seçilmelidir çünkü ancak onlar dini yaygınlaştırıp insanlara yol gösterebilir.Emre ŞAHİN

 

C.79.Peygamberlik hep nefsine daha çok sahip çıkan insanlara verilmiştir, çünkü onlar bu yüce görevi daha iyi taşırlar, Allah kimseye taşıyamayacağı yükü vermez, kadınlar fıtrat olarak daha farklı yaratılmıştır. Saime SAVDA

 

C.79. İslam dininin temelinde gerçeklerin bilincinde olan insanların bu gerçekler ışığında doğra yönelmesi vardır. Şüphesiz düşünebilen her insan için İslam’a davet vardır. Peygamberlik kavramı ise gerçekleri göremeyen ve inanmayan insanlar için mükemmellik, kusursuzluk ve sabır ifade etmelidir. Dolayısıyla Allah CC peygamberler olarak görevlendirdiklerini dikkatle seçmiş ve onlara bizzat rehber olmuştur. Bu nedenle düşünen herkes Allah’a ve ona ait gerçekleri görebilir. Ama sadece ahlaki donanımları kusursuz belli insanlar peygamber olmuşlardır.        Emrah ÇUBUKÇU

 

C.79.Allah C.C. herkese aynı önemde yaratsaydı insanlar arasındaki farkı anlayamaz, emir ve yasaklarına uyan sorumluluklarını yerine getiren kullarını ayırt edemezdi. Fatih EKECİK

 

C.79.Allah CC isterse herkesi Peygamber yapar. Davut ARABİ

 

C.79.Allah gönderdiği kuranı kerim ile bütün insanlığı ayırt etmeksizin hidayete davet eder. Allah kulları arasında ayırım yapmaz. Bayanlar erkeklerden daha duygusal oldukları için peygamberlik verilmemiş. Fikriye YAŞAR

 

C.79.  Peygamberlerin gelmesi, Allah yolundan sapmış insanları doğru yolun gösterilmesi için gönderilirler. Dikkat edilirse hiç kadın peygamber gönderilmemesi Allah (cc)’ın fıtrata ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Kadınların peygamber olmaması değer vermiyor manasına akla getirilmemelidir. Gerçekten hepimiz peygamber olarak gelmiş olsaydık dünyaya gelmenin bir anlamı olmazdı.   Kadir GÖKPUNAR