83.A-İnsanların hedefe/lere ulaşmak için gücü ve bilgisi oranında çalışma ile tükettiği nefeslerinin ve hayatın hak edişleri doğru tercihleriyle doğru orantılıdır. Önermesi ile ne kast edilir?
B-
"Azmin elinde hiçbir şey kurtulamaz" Özdeyişinden daha mantıklı bir alternatifini yazınız.?

 

 

C.83. A) İnsanlar çalışmaları ile hedeflerini, tercihleri ile de hayatını hak eder.

B) Azimle başarı doğru orantılıdır.Şaban DOĞAN

 

C.83. A)Çok güzel ve çok doğru bir söz. Emek verilmeden hedeflere ulaşılmaz ancak hedefler doğru alınmış kararlar olmak zorunda. Çünkü ulaşılması imkânsız olan, doğru tercih olmayan hedeflere emekle veya hayatta hak edişlerle ulaşılmaz. Şöyle bir şey denebilir; ben çok çalıştım, hak ettim, nefesimi harcadım fakat olmadı. Bunun nedeni en önemli şeyi yani olabilirlik derecesini düşünmemiş olmasıdır. 

B)Azmin elinden olabilirlik derecesi olan yani doğru tercihli alınmış şeyler kurtulamaz ki bunlarda inada binmediği sürece. Hayata ki örnek aldığımız kişi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, ancak her dakika danıştığımız ve bize doğru yola gitmemizi sağlayan aklımız ve kalbimizdir.  Esengül MELEN

 

C.83.A)Bir hedefe ulaşılmak isteniyorsa emek,çaba ve hak ediş gereklidir.Ne kadar alın teri dökersen o kadar hedefe yaklaşırsan ve ne kadar az çaba gösterirsen o denli hedeften uzaklaşırsın.Sadece istemek değil bunu eyleme dökmekte önemlidir.Böylece hedef hayal değil gerçek olur.

B)Bir şeyin gerçekleşme olasılığı onun olabilirlik derecesine bağlıdır. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.83.A)İnsanlar bir hedef uğruna  ne kadar çok çaba gösterirse, hedeflediği doğrultuda o kadar çok ilerleme gösterir ve doğru tercih yaptığını düşünür.

B)Nasıl ki azmin elinden hiçbir şey kurtulamazken, cehaletin elinden de hiçbir şey geleceğe başarılı bir şekilde aktarılmaz. Hayattaki menajerim annemdir. Tülay KORKMAZ

 

C.83. A ) İnsanların hedeflere ulaşmak için hak etmesi gerekir ve hak etmek için çok çalışması gerekir. Hiçbir hedefe kolay ulaşılmaz. Önce çalışmak ve hak etmek gerekir.

B ) Vildan BAYKAR

 

C.83.A)İnsanlar hayatta doğru tercihler yapıp, doğru şeyler için çalışırlarsa, hayat ona hak ettiğini verir.

B)Azim gereklidir, biz çalışıp çabalarız ama Allah ne isterse o olur yani azmin elinden bazı şeyler kaçabilir. Hayatta menajerimiz yoktur.   Şahver ERTUNÇ

 

C.83.A)İnsanlar hedeflerine ulaşmak için gücünü ve bilgisini kullanır. Bir iş için insan çabalarken kapasitesi oranında ilerleyebilir. Elinden geleni yapan insan için artık beklemektir doğru olan çünkü kaderinde varsa hak eder ve bu onun için en hayırlı olanıdır.

B)Azim güzel bir iştir. Allah’ın verdiği aklı kullanmak ve çabalamak gerekir ama bu bir yere kadar yapılabilir. Sonrası kaderle ilgilidir. Yani azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz diye bir şey yoktur. Alın yazında ne varsa onu yaşarsın. Hayattaki menajerim aklımdır. Gülistan DİKSİN

 

C.83.A)İnsanların hayatta ulaşmak istedikleri hedeflere verdikleri emek ve çektikleri meşakkat cihetinde yakın olup elde ederler.

B).Her şey çalışmayla muhakkak olacak diye bir şey yoktur. Olabilir veya olmayabilir. Çünkü kişinin hayatta ki düşünce ve fikir arkadaşı yine kendisidir. Kendisine olan güvenidir. Tahir İGİT

 

C.83. A) Yani insanlar hedeflerine ulaşmak için var olan gücü ve bilgisiyle çabalama gayreti içindedirler. O oranda da nefes sarf ederler. Hayatta hak edişleri de ancak doğru tercihleriyle elde edebilirler. Yani doğru tercih hak edişte önemli bir doğru orantıdır.

B) Hiç bıkmadan usanmadan çalışan insanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. İddiada ise kesin yapılması gereken bir durum vardır. Azimde böyle bir durum yoktur. Azimli insan bir şeyi yapmaya uğraşır, iddialı insan ise o işi muhakkak yapmak zorunda olduğuna inanarak çalışır. Hüseyin HASIRCI

 

 

 

 

 

 

C.83.A)Herkes hak ettiği gibi yaşıyor ve hak ettiğimiz şekilde öleceğiz.

B)Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz yani gerçekten istersek hayatta her şeyi başarabiliriz bizi yeryüzünün ve gökyüzünün en ulu en yüce yaratıcısı oluşturmuştur biz o yüzden azimle her şeyi başarırız…Hayattaki menajerimiz YÜCE yaratanımızdır…Figen ÜLKER

 

 

C.83.A) Her insanın hayatta bir hedefi vardır. Bu hedefleri kişinin kendisi belirlediği için yanlış veya

doğru bir hedef olma ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Bu hedeflere ulaştıktan ve bazen istedikleri gibi

sonlanmayınca kendilerini dünyada fazlalık ve boşa geldikleri hissine kapılırlar. Bazen de istedikleri

gibi sonlanır ve hayatta bir yerin olduğunu yani hayatı hak ettiği kanaatine varır.

B) Eğer yanlış bir hedef için azim gösteren bir insan belli bir zaman için de sonu gelmediği bir azmin

içinde olduğunu anlayınca psikolojik olarak çökmüş olur ve kendini salıverir. Bu nedenle doğru

hedeflerde harcanan azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.   İsmail TOPAL

 

C.83. A) İnsanlar ne kadar çalışırsa o kadar öğrenir ne kadar emek ederse o kadarının karşılığını alır.

B) Azimle çalış ki kusursuz ol.    Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.83.A)Ne ekersen onu biçersin.

B)İnsanın menajeri kendisidir. Abdullah MÜZENNET

 

C.83) A. İnsanlar bir amaç için ne kadar çalışmışlarsa, bu oranda buna hak ederler, fakat bu insanların doğru tercihleriyle doğru orantılıdır.

B.Hayattaki menajerim yine kendimdir.      Oğur ABAY

 

C.83.A) Bir anlık yanlış tercih harcanan tüm çabanın, verilen emeğin heba olmasına neden olabilir. Gösterilen gayret en son kararın doğruluğu ölçüsünde değerlidir.

B) ‘’Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz’’ sözü bir noktaya kadar geçerliliğini sürdürür o da Allah-u Tealanın takdiridir. O istemediği sürece hiçbir şey gerçekleşmez. Hayattaki menajerimiz ilahi kitabımız Kur’an-ı Kerim olmalıdır.            Adil ERDOĞAN

 

C.83.A). Herkes emeğinin karşılığını alır. Buda Allah’ın adaletidir.

B) Azmin önüne hiçbir şey geçemez yeter ki insanlar yapmak istediklerinde azimli olsunlar.     Nihat ÇALKAN

 

 

C.83.A) İnsanlar seçtikleri yol için yaptıkları çalışmalarla hayatlarına yön verirler. Yollarını ne kadar doğru seçerlerse; buna ulaşmak için yapılan çalışmalar sonucunda o kadar başarıya ulaşırlar.

B) Azmin elinden Allah istemediği sürece hiçbir şey kurtulamaz. Çünkü her şey Allah’ın dilemesiyle gerçekleşir.  Damla TOPCU

 

C.83.A)İnsanlar bir hedefe ulaşmada gücü ve bilgisi yanında tercihleri de önemlidir.İsabetli tercihler sarf edilen maddi ve manevi emeğin en yüksek seviyede karşılığını alabilmek için önemli bir etkendir.İmkanların değerlendirilmesi yanında doğru hedefe yönelmeyen ok gibi kimi zaman yarardan çok zarar verebilir.

B)Azimden ziyade Allah C.C.’un takdiri ve nasip ekseninde değerlendirmek doğru olur.Çünkü bir işin hayırlı sonuç vermesi için bütün yükümlülükleri yerine getirip sonrasını Allah C.C.’dan beklenmelidir. Fatih EKECİK

 

C.83.A)İnsanlar ne kadar dürüst ne kadar güçlü fazlaysa ve bildiği ne kadar çok şey biliyorsa o kadar hak eder bildiğin kadar varlıklısın demek kısacası bildiğini hak et meselsi 

B).İnsanlar Allah yolunda savaşa hiçbir şey elinde gelmiyorsa kurtulamaz hayatımızdaki manaya değer bir şekilde yaşamalıyız. Erdal İNCİ

 

C.83.A)İnsanlar hedeflere ulaşmak için gücü ve bilgisi doğrultusunda harcadığı, tükettiği nefes ve hayatın hak ettiği doğru tercihleriyle yani Allah’ın emrettiği şekilde ve kabul gördüğü şekliyle doğru orantılıdır. İnsanın bir işi başarabilmesi için belli bir hedefi, amacı ve inancının olması gerekir. İnanç olmazsa başarı diye bir şeyde olmaz diye düşünüyorum.

B)Bence insanda azim, inanç olduğu sürece başarıda gelecektir. Cehalette ise inanç diye bir şey yok yani Allah inancı insana güven, rahatlık ve başarı getiriyor. Allah’a inanmayanlar yani cahil insanlar kendi hallerinde hayatta bir şeyler yapmaya çalışıyorlar.

Benim hayatta ki menajerim ailemdir. Ailemden güveni, Allah inancını aldığım için, menajerim seçtim ailemi. Saime SAVDA

 

C.83.A)Bir insanın hedefine ulaşmak için bilgisine ve gücüne göre yol almalıdır.

B)Kuran_ı kerimdir. Davut ARABİ

 

C.83.A)Çalışmadan hiçbir şeyin elde edilemeyeceği vurgulanmaktır.

B)Çalışarak her şey başarılabilir. Emre ŞAHİN

 

C.83. A)Mümkün bir sonuç adına; bilinçli bir amaç ve hedef düşüncesiyle doğru orantılı olarak gerçekleştirilen eylem ve gayret süreçlerinin neticesinde beklenen sonuca ulaşmamak için hiçbir neden yoktur. Her bir hedef kendisine ulaştırılacak izlenilmesi gereken yol ve aşamalardan ibarettir. Doğru yolda doğru imkân ve koşullar çerçevesinde gösterilecek bir azim ve elde etme arzusu kuşkusuz beklenen neticeyi kaçınılmaz kılacağı gibi söz konusu sonucunda ne fazlasını nede eksiğini getirttirir.

B) Azim, bir beklenti ve hedef adına hiçbir şey ifade etmez. Gösterilecek her çabanın beklenen sonucu doğurması her zaman söz konusu değildir. Sarf edilen çaba ve gayretin yanı sıra mantık sistemine dayandırılmış bir başarma düşüncesi ancak uygun koşullar çerçevesinde verimli olabilir. Hiç bir hak hakkıyla uygulandığı sürece başkasına nasip olmaz. Eğer gerçekten hakkıyla bir hak ediliş söz konusuysa bu durumun gerçekleşmesine hiçbir kudret mani olamaz.

Hayatın her alanında herkesin başarılı ve bilgili olması beklenemez. Farklı durumlar farklı ama gerekli fikirler gerektirir.Bu nedenle hayat adına yalnızca bir kişiyi menajer olarak benimsemek doğru değildir.Bu nedenle genel anlamda bir menajerim yoktur. Kendime kendimi en iyi tanıyan kendim menajerdir.           Emrah ÇUBUKÇU

 

C.83.A) İnsanlar kendilerine koyduğu hedeflere ulaşmak için sarffettiği gücü nefesi ve çabası ile hayat ona aynı oranda güzellikler sunar. Aksi şekilde bir durumda da karşısına yanlışlar çıkacaktır. Yani hayat insanın yapacağı ve yaptığı iş ve çabalarla doğru orantılıdır.

B)Aklını kullanan insan çokta yorulmadan başarıya ulaşır. Fikriye YAŞAR

                                                                                                         

C.83. A) Her insanın hayatta bir hedefi vardır. Bu hedefleri kişinin kendisi belirlediği için yanlış veya doğru bir hedef olma ihtimalleri ortaya çıkmaktadır. Bu hedeflere ulaştıktan ve bazen istedikleri gibi sonlanmayınca kendilerini dünyada fazlalık ve boşa geldikleri hissine kapılırlar. Bazen de istedikleri gibi sonlanır ve hayatta bir yerin olduğunu yani hayatı hak ettiği kanaatine varır.

B) Eğer yanlış bir hedef için azim gösteren bir insan belli bir zaman için de sonu gelmediği bir azmin içinde olduğunu anlayınca psikolojik olarak çökmüş olur ve kendini salıverir. Bu nedenle doğru hedeflerde harcanan azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz.   Kadir GÖKPUNAR