84.A-İnsanların fert, aile, toplum, devlet …vb bazında  nesnel, sanal, düşünsel…vb döngüsel olarak ilham aldığı ve ilham verdiği kaynakları bilmemesi ve bilmesi arasında ne fark vardır?
B-İnsanların bu tercihleri o insanlar hakkında neyi ve neleri belirler?
C-Öğretim elamanın ve öğrencilerin bu konudaki tercihlerinin bilinmesinin eğitim açısından ne önemi vardır?

 

C.84. A) Bilmesi ona yorum yapma kabiliyeti katar ve doğru ile yanlışı ayırmasını sağlar.

B) O insanın kişiliğini ve ahlakını belirler.

C) Tercihlere göre davranarak eğitimini ve öğretimini onun anlayacağı dilden anlatmaya yardımcı olur.

Şaban DOĞAN

 

C.84.Bu, niçin yaşadığını bilmekle alakalıdır. Bu farkı bilmemek yoksunluktur, düşüncesizliktir. Boşlukta yaşamaya benzer. Bu farkı bilmeyenlere bu soru sorulmalıdır: Bu gücün nerden geldiğini, seni neyin kamçıladığını, her şeyi elde ettikten sonra bunları ne yapacağını bilmiyorsan o zaman neden çalışıyorsun, neden bir şeyler yapmak için çaba harcıyorsun? Bence yaşamak için bu farkı bilmek çok önemlidir.   Esengül MELEN

 

C.84.A)İlham demek başarı demek.İlham aldığın her neyse onu bilmen başarında bir artışa neden olur.Fakat ilham aldığın ya da verdiğin kaynakları bilmiyorsan hayal dünyan buna bağlı olarak daha kısıtlı,dar ve başarısız olur.

B)Kişi bir alanda ilham kaynağını bilirse ona daha istekli yaklaşır ve bu yaklaşım ona artı değer olarak geri döner.

C)Bilinmesi halinde ders eğlenceli ve daha verimli geçebilir.Öğrencilerin kendi ilgi duydukları ve ilham aldıkları alanlar bilinirse bu yönde bir eğitim planı hazırlanır ve başarı oranı yükseltilebilir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.84.A)İlham verdiği kaynakların bilinmesi daha geniş düşünmeye liyakatli olmaya yöneltir aksi halde bilinmemesinden tam tersi durum ortaya çıkar.

B)Yaptıklarını ve düşünmelerini belirler.

C)Daha programlı ve sistemli çalışmalarını sağlar. Tülay KORKMAZ

 

C.84.A ) İnsanlar ilham aldıkları kaynakları bilmezlerse eğer, o işi başarmak için aynı ilhamı kullanamazlar. Yani insanların ilham aldıkları kaynakları bilmeleri gereklidir. Aynı şekilde ilham verdikleri kaynakları da bilmeleri gerekir çünkü onların sayesinde yapılan işleri görmeleri gerekir. İyi bir şey için mi yoksa insanlara zarar vermek için yapılan bir şeye ilham olmuşlar.

B ) Varılan sonuçları gösterir. Yani sonuç başarılı mı, başarısız mı ya da iyiye mi yoksa kötüye mi kullanılıyor bilmeleri gerekir.

C ) Eğitimde başarıyı belirler. Vildan BAYKAR

 

C.84.A)İnsan ilham aldığı kaynakları bilirse onun yolundan gider, başka yerlere sapmaz.

B)Doğruyu ya da yanlışı belirler.

C)Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının tercihleri bilinmezse yanlış yönlendirmelerle insanlar köreltilebilir.    Şahver ERTUNÇ

 

C.84.A)İnsan kendine ilham aldığı ve ilham verdiği kaynakları bilmesi kendini programlamasına yardımcı olur. Çünkü insan bu şekilde kapasitesini bilir ve hedefine ulaşmakta kendine bir yol çizer. Bu kaynakları bilmemesi durumunda rotasız gemiye benzer, rüzgârla yönü değişir.

B)İnsanların bu tercihleri o insanların kendisine karakter, ilgi alanı bakımından uygun kişiler olduğunu belirler.

C)Eğitimde verilenler hedeflerle tutarlı olmaz. Beklenilenlere ulaşılmaz. Eğitimde istenilen verim alınamayacağı için kaliteli eğitim olamaz. Gülistan DİKSİN

 

C.84.A)Bilmemesi halinde bazı yönleri eksik kalabilir. Bilmesi halinde bu kavramların kendisine ne kadar yararlı olduğunu anlayıp aile ve toplum kavramına daha iyi değer verir. Ve bunların güzelliğini kavrar. Yani yaşamını şekillendirmiş sayılır

B)Toplumun ana temelini dayanak noktasını belirler. Böylece hayat daha iyi değer kazanır.

C)Eğitim öğretimin amacını farklı kılıp daha iyi yönlere taşıyabilir. Yapılanmalara duyarlı farklı bireyler yetişebilir. Tahir İGİT

 

C.84.A) Bu dünyada nelerin nasıl olduğunu anlama farkı vardır.

B) O insanların yaşayış biçimi, kendine güvenini, neden yaşadığını, dünyadaki birçok şeyin nasıl olduğunu, hayatının yönünü belirler.

C) Eğitimin düzgün ve daha iyi bir şekilde sağlaması açısından büyük bir önem taşır. Hüseyin HASIRCI

 

C.84.A)İnsan ne yaptığını bilirse hayatta gideceği yeri ve mutluluğu bulur ama nereye gittiğini bilmeyen gemiye rüzgarda yardım etmez.

B)İnsanların bu tercihleri hayatlarını belirler ve yaşam şekillerini belirler..

C)Hayatta ulaşacakları yeri kendileri tayin ederler ve mutluluğu ancak böyle bulabilirler.Figen ÜLKER

 

 

C.84. A) Hayatta başarılı olmamızı sağlayan, hayatımızı ona göre şekillendirmek için çalıştığımız

örnek kişiler vardır. Bizlerinde örnek almamız gereken kişiler de peygamberler ve ondan sonra gelen

halifeler ve âlimler dir. Örnek aldığımız kişilerin hayatları hakkında tam bilgimiz yoksa belki bizim için

çok gerekli olan muhteşem özellikleri kaçırabiliriz. Zaten fazla bilgi göz çıkarmaz.

B) Davranış biçimleri, yaşantıları ve inanç biçimleri belirler.

C) Bir öğretmen, öğrencinin isteklerini bilmiş olsa onun isteklerinden ilham alıp ona göre ders

yöntemleri geliştirerek daha verimli ve eğlenceli ders haline gelmiş olur.  İsmail TOPAL

 

C.84. A) Bunları bilirse insan sorgular, araştırır ve çalışır. İnsan tüm yanlışları görür ve alternatif çözümler üretir. Bunları bilmezse bu söylenilenlerin tam tersini yaparak yaşar.

B) Toplumunu, devletini, yaşadığı ortamı, tarihini, düşünce sistemini yani kendisini belirler.

C) Eğer bu tercihler bilinirse, insanların ihtiyaçları, istekleri ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim verilerek, istenilen düzeyde, devletine ve topluma yararlı nitelikli insan yetiştirilir.       Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.84.A)Birinde toplum güdüsü var diğerinde yok.

B)Bencilliğin.

C)Her şey daha bilinçli ve tedbirli şekilde yürür. Abdullah MÜZENNET

 

C.84.A)İnsanlar ilham aldıkları kaynakları bilirlerse bu kaynakların kıymetini de bilirler. Bilmezlerse bunu kendilerinden sanıp yanılgıya düşerler.

B)insanların bu tercihleri o insanlar hakkındaki düşüncelerimizi belirler.

C)eğitim programları da bu tercihlere paralel hazırlanır.     Oğur ABAY

 

 

 

C.84. A) İnsanların ilham kaynaklarının bilinir bilinmemesi onların doğru yolu seçip seçmediğini tayininde önemlidir. Eğer ki insan yanlış kaynaktan besleniyorsa gittiği yol da elbette ki yanlış olacaktır.

B) Bu tercihler insanların gelecekleri yeri belirler. Yanlış yoldan giden elbette ki doğru hedefe ulaşamaz.

C) Eğer bu tercihler bilinirse eğitilecek kişilerin yanlış ellerde şekillenmesi engellenmiş olur Adil ERDOĞAN

 

C.84. A) Ahlak seçimine yardımcı olur.

B) Ahlakını belirler.

C) Onun ahlakına göre eğitim verir ve bu daha verimli olur.  Nihat ÇALKAN

 

 

C.84.A) Bunu bilen insanlar, çevreye karşı duyarlı olur ve aklını diğerlerine(bilmeyenlere) göre en iyi şekilde kullanabilir. 

B) Düşünme sınırlarını belirler.

C) Kendini ve çevresindeki olayları takip edemeyen öğrenci veya eğitimci eğitimi keşmekeşe sürükler. Damla TOPCU

 

C.84.A)İnsanların baz alınan sosyal açıdan ilhamı olan rehberlerinin kaynaklarını, kimliklerini, felsefelerini bilmesi, anlaması, özümsemesi gerekir.Aksi halde hayatlarında uygulaması açısından sıkıntı yaratır.

B)İnsanların fert, aile, toplum, devlet rehber edindiği kişilerin düşünce sistemlerini, fikirlerini neyi savunduklarını, neye karşı durduklarını bilmeleri gerekmektedir.Eğer bilgi sahibi olunmazsa  yanlış ve hatalı yaklaşımlar ilham alınan kaynakların yanında fert, aile, toplum bazında da bizlere ve tüm insanlığa zarar verir.

C)Öğretim elemanları ve öğrencilerin bu ilham kaynağı önderlerinin küçükken öğretilirek doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Fatih EKECİK

 

C.84.A)İnsanlar dert tasa asla toplum devler gibi kavramları bilirse ve ona göre yaparsa hayatta daha iyi bir anlam çıkarır ve yararlarına varır bilmezse boş bir heves peşine koşmaya benzer dolaşır

B)İnsanların tarihlerini insanların boş bir varlık olmadığını Allah CC’HUN bu tarafından verilen nimetlerin doğru bir şekilde biliriz

C)Öğretim elemanları bu bilgileri bilmesi öğretmenlerin elinde bilgi kütüphanesi gibi olmalıdır sağlar öğretim elemanları tanınmayan birli olamaz Erdal İNCİ

 

 

C.84.A)İnsanın bir işe başlaması için mutlaka ilham gelmesi gerekir ki çalışabilsin. Mesela ben derse çalışabilmem için ilham gelmesi gerekir yoksa kitap başına geçer sadece öyle boş okurum. Zamanım boşa gider. Bu ilhamın gelebilmesi için de içinin rahat olması gerekir, Allah korkusu, sevgisi, inancı bunu gerçekten etkiliyor.

B)Bu tercihler ise insanların kendi benliklerini bildiğini gösterir. Allah’ın vermiş olduğu aklı nasıl, niçin ve nerelerde kullandığını fark etmesi bireyin kişiliğini ve özbenliğini ortaya koyuyor.

C)Bir öğretmen öğrenciye neyi, nasıl ve nerede anlatması gerektiğini bilmemesi öğrenciye büyük kayıp ve olumsuzluklara neden olabilir. Bunun için öğretmen öğrencinin nasıl bir inanca sahip olduğunu, nasıl anladığını göz önünde tutarak her şeyi anlatması gerekir. Saime SAVDA

 

C.84.A)İnsan bazılarından etkilenir. Ve bazılarını da etkiler.

B)Gerekçesini, gereğini ve gerçek yönünü öğrenir.

C)Eğitim açısında önemi; öğretmenin öğrencileri etkilemesi ve öğrenmeye teşvik etmelidir. Davut ARABİ

 

C.84.A)Hiçbir fark yoktur.

B)Nelere ilgi ve saygı duyduğunu.

C)Karşısındakinin ne öğrenmek istediğini bildiği için öğretim elemanı kendisini daha iyi ifade eder.Emre ŞAHİN

 

C.84.A) Her birey ve bu bireylerden meydana gelmiş toplumların ortak bir milli değerleri olduğu göz önüne alındığında ve bu değerlerin önceki soylarından onlara miras olarak bırakıldığını düşünmek yerinde ve olası bir düşünce olarak görülebilir. Ancak gerek kültürel ve atasal gerekse de hususi tüm insanı değerlerin bir kaynağı olduğunu da düşünürsek, bu toplumsal veya şahsi benlik olarak da görebileceğimiz kişilik ve düşünce sisteminin temel yapısını oluşturan kaynaklar, kendi bilen fert ve toplumların kesinlikle bilincinde olması gereken bir gerçektir. Bu durumun tersi halinde olan her bireyi kendi benliğini yitirmiş olarak görebiliriz.

B)İnsanların bu bilinci düşünerekten kendi değer kaynaklar varlığının şuurunda olmayı benimsemeleri ve ya farkında olmamaları ile ilgili tercihlerinde en büyük etken alınan eğitim ve ahlak terbiye düzenine bağlı olarak oluşturulan düşünce yapısıdır.

C)Bu tercihlerin bilinmesinin öğrenciler ve öğretim elemanları açısından önemi; söz konusu kaynakların mantığının bilincinde olmaları, kaynağın geçerlilik düzeyinin ne durumda olduğu ve kendilerinde oluşan ilham üzerinde ne derecede etkili olması açısından büyüktür.    Emrah ÇUBUKÇU

 

C.84.A) Bilen şükreder kıymet verir. Ve değer verdiği şeyi kaybetmemek için çaba sarf eder. Bilmeyen ise tesadüf yaşar. Tesadüf ölür.

B)Dine bakışları ve dünyaya bakışları belirler.

C)Öğrencilerin istekleri doğrultusunda hareket edilir. Ve öğrencilere cevap verilir. Fikriye YAŞAR

 

C.84.A) İnsanların ilham kaynaklarının bilinir bilinmemesi onların doğru yolu seçip seçmediğini tayininde önemlidir. Eğer ki insan yanlış kaynaktan besleniyorsa gittiği yol da elbette ki yanlış olacaktır.

B) Davranış biçimleri, yaşantıları ve inanç biçimleri belirler.

C) Bir öğretmen, öğrencinin isteklerini bilmiş olsa onun isteklerinden ilham alıp ona göre ders yöntemleri geliştirerek daha verimli ve eğlenceli ders haline gelmiş olur.  Kadir GÖKPUNAR