87.Devletin hükmüne de ve hizmetinde milletleri olur tek milleti olmaz.
-Milletlerin, kavimlerin, ırkların, partileri, halkların…vb tek devleti olur.
-Devletin tek milleti, tek partisi veya tek halkı olmaz veya tek parti, tek millet, tek devlet sadece, Komünist, Siyonist ve şovenist kavimlerin toplumsal tufanlara sahip devletlerinde olur.
-Devletin milletleri, halkları, partiler..vb,..leri veya ları olur. ..ler  ve …larında tek devleti olur.
- Değilse gerekçeli ve örnekleriyle önermeyi ret ediniz.

İpucu;tarihteki veya yaşayan tek millet, tek devlet, tek halk veya tek partiye otistik sevdalı  zihniyetinin sosyal tufanlara sebeplerinin farkındalığını ilişkisel anlamaya çalışın.
-Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye.(Ayet var)
-Kâinattaki, varlık, yaratık, ilim, bilim, teknoloji… vb var olan her şeyi içinde konumlandırmaya yada her şeyi içren yegane dindir. Diğer dinler bu konuda fıtratları gereği yetersizdir. Ortaçağ tarihi bu kanıtlarla doludur.
-İslamiyet yararlı özgünlükleri asimile etmeden; İbrahim AS milletinde tanışmayı önerir ve dine özgü yegane liyakatli davettir.
- Hiçbir kavim İbrahim AS’IN kavmine alternatif görülemez. Çünkü peygamber ahlakı kuralları ve kontrolü, sevabı, bekasına Allah CC’HU teminat koymuştur. Başka hiçbir kavmin bekası teyit edilmemiştir. -Yada dinin gölgesine sığınarak kendi milletini empoze veya tevhide komisyoncu kavimcilik  yada başka kavimleri kendi milletine malzeme olmaya zorlayamaz.
-Zorlanırsa akıbeti o millete hepsi kara delik olur.
-O millette tarihte Siyonizm şerbetini içmiş olur.
-İnsanların inananlarına  hiçbir millet/ler gizli açık veya siyasi komisyoncu olmaz. 
-Dini taklit ederek yada gölgesine sığınarak; İbrahim AS milletine alternatif olarak milletine; insanları cebren, hileyle, siyasetle, ikna ile  tevhit etmek Siyonizm’i tetikler.İslami ve insani değildir.
-Tüm yer yüzü milletleri, ırkları, kavimleri, halk …vb doğaldır, vahşidir veya yarı vahşidir yani ıslah edilmemişlerdir.
-Dinle ilgili her şey Allah CC’HU tarafından ıslah edilmiş peygamberlerin ve ehlinin ıslah edilmiş ürünlerdir.
-Dinler ve kurallarının kefili ve ıslah edicicisi Allah CC’HUDUR.
-Diğer tüm milletler, ırklar, kavimler, halk …vb doğaldır.  Islah adcısı yoktur olsa da cetleri ve ıslah araçları da  kültürleridir buda yer küresini tümü (kuran ve ehli hariç) hepsi doğal kavimler,
-Deccalı zihniyetteki devletler hükmündeki halkları liyakatli yönettirteceğine  bir taraftan hükmündekilere özgürlük verin maskaralığını önerirken, diğer taraftan hükmündekilerini tek millete tevhit ve özümseme denemesine malzeme yaptırmaktadır.
-Yeni bir millet yaratmak yada tüm halkları tek millete  tevhit etme cehaleti ve toplumsal tufanı denemesi çok büyük bir cehalete, hilkat garibesi olgu olup insanlığa ihanet etmektedir.
-Tek devlet tek millet işletim sistemine çok halkı tevhit ettirirken diğer taraftanda özgürlüklerini vermenin arasındaki çelişkinin farkındalığını anlamaya çalışın.

C.87. Devletler tek milletten oluşamaz, tek partisi tek halkı olan devletler kargaşaya girer ve çöker.

Şaban DOĞAN

 

C.87. Eğer sadece tek millet, tek kavim, tek çeşit özgürlük olsaydı tek gerçekte olurdu. Oysaki Allah’u Teâlâ farklı farklı milletler, kavimler yaratmış ki bunlar arasındaki farkı ayırt edebilelim. Ve yanlışların ortasındaki tek doğruyu ya da gerçeği görelim diye. Tek partili bir ülke, bir devlet düşünsenize nasıl olabilir ki? Bir ülkede herkes aynı şeyi düşünmüyor, aynı gerçeği kabullenmiyor, aynı dili hatta aynı dini bile paylaşamıyorlar, böyle karmaşık milletlere sahip olan bir devlet nasıl aynı parti üzerinden yönetilebilir, anlayamıyorum. Her milletin aradığı gerçek farklı olur her birinin ayrı özgürlükleri, ayrı kültürleri vardır. Bunları aynı torbaya koyup ağzını kapamak düşüncesizliktir ve bu sistem tamamen bir kaosa yol açacaktır.    Esengül MELEN

 

C.87.Geçmişe baktığımızda tek devlet,tek kavim…gibi düşünceleri savunan hiçbir devlet var olamamış ve devlet olmayı bile başaramamıştır.Hiçbir millet,kavim…kendini diğer devletlere karşı karantina altına alamaz,saf millet,tek kavim olmayı başaramaz.Günümüze baktığımızda en vahşi milliyetçiliğe sahip Yahudiler bile bunu yada geçmişe baktığımızda Almanlar bunu başaramamıştır.Çeşitliklerle dolu olan bu dünyada insanların düşünce yapıları bu kadar farklıyken tek parti,tek kavim…gibi kavramları düşünmek çokta gerçeğe yakın bir olay değil. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.87.Herhangi bir durumun doğruluğu yanlışlığı,üstünlüğü… vb. gibi durumları farklılıklarla kıyaslanarak ölçülür.Tek devlette farklı milletler olmalıdır ki kıyaslamayı yapacak farklılığı öğrenmemiz gerekir.Aksi taktirde sonumuzun Nuh Kavimi gibi olmayacağını nereden bilebiliriz? Tülay KORKMAZ C.87. Dünyadaki hiçbir şeyden tek olmaz. Çünkü bir şeyden tek olsaydı onun kıymeti bilinmezdi. Çeşitlilik olması gerekir ki karşılaştırma yapılabilsin. Milletlerde de böyledir. Ya da devletlerde aynı şekildedir. Tek bir millet veya devlet olsaydı insanların birbiriyle kaynaşması da olamazdı.           Vildan BAYKAR 

 

 

C.87.Devletin milletleri yerine sadece milleti de olabilir. Devletin içinde farklı milletler olmaması onun yararına olur. Kültürel sentez yönünden eksiklik olabilir ama dış ülkelerin milletleri isyana teşvik edip devleti içten yıkması önlenmiş olur.   Şahver ERTUNÇ

 

C.87.Önerme doğrudur. Devletin milletleri olur ama tek milleti olmaz. Türk devletinde Türk. Çerkez, Kürt,Abaza,Laz vb etnik kökenli milletler vardır.Milletlerin,kavimlerin,ırkların,partilerin vb tek devleti olur.Bütün bu milletlerin her ne kadar kültürleri farklı olsa da aynı toprak parçası üzerinde yaşadıkları için Türk devletine bağlıdırlar.Tek devlet olsa bile tek parti olmaz çünkü bütün bu milletlerin haklarını savunabilmeleri için çok partili bir yaşam olmalıdır.Milletlerin özgünlüklerini asi mile etmeden birlikte yaşaması sağlanmalıdır.Tek millet düşüncesi ile yaşanırsa şovenizme hizmet edilir.Burada karşı grupların  birbirine nefreti söz konusu olur ve devlete karşı bağlılıkları azalır.Gülistan DİKSİN

 

C.87. Devlet birçok millet, kavim, ırk, parti vb. sosyal yapıları içinde bulundurabilir. Bunların çokluğu devletin geniş yelpazede zenginliğinin bir ölçütüdür. Ama tek parti, tek millet vb. unsurların devleti olamaz. Ve devlet oluşturulamaz. Farklı millet, kavim, ırk vb yapılar devletin temeli ve köküdür. Tutunmasını varlığını devam ettirmesini ayakta kalmasını sağlayan unsurlardır. Tahir İGİT

 

C.87. Devletlerin tek milletleri de olabilir. Örneğin İbraniler. Milletlerin kavimlerin, halkların denildiği gibi bir tek devleti olabilir. Hüseyin HASIRCI

 

C.87.Devlet tüm halkına saygılı olmalıdır ve ayrım yapmamalıdır.Figen ÜLKER

 

C.87.  Devletlerin için de birçok millet, ırk, parti, kavim olabilir. Örneğin, Osmanlı devleti içinde birden

çok millet barındırmaktaydı. Devlet’in koyduğu hükümler ve hizmetler bir millet için geçerli değil,

devletin sınırları için de yaşayan tüm milletler için geçerlidir.  İsmail TOPAL

 

C.87. Tek kavim tek millet olmaz, çünkü çeşitlilik olmalıdır. Teklik tek düzelik olmamalıdır. Bu monotonluk yaratır ve insanlar bundan bir yerden sonra sıkılır ve yaşamdan bir şey anlamaz.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.87.Asırlar önce daha doğrusu bu yakın tarihte bile bir çok devlet iç içe yaşamıştır ve belli bir süreye bir sorun olmamıştır.Ta ki provokasyon ve kışkırtıcılar çıkana kadar.Eğer bu provokatörler olmasa yaşanabilir miydi? Abdullah MÜZENNET

 

C.87.Tek devlet olmak bir toplumu halkı ayakta  tutan bir durumdur, fakat bu tek devletin içinde farklı ırklar, farklı toplumlar bulunur, bunları tek bir düze tabi ki benzetemeyiz, fakat bazı belirgin şeyler vardır ki bunları tüm halk benimsemelidir. Bunlar bayrağımız ve devletimizi ayakta tutan yasalarımız. Ama  insanların dinleri , örfleri, adetleri kendilerine bırakılmalıdır. Tek model oluşturulmaya çalışılmamalıdır. Osmanlı hükümeti senelerce farklı ırkları tek bayrak altında tutarak hükmünü sürmüştür.   Oğur ABAY

 

C.87. Bir milletin sadece tek bir devleti vardır. Fakat devletin milletinin farklı görüş ve düşünceleri olabilir. Bunlar devletin varlığı ve bekası için gereklidir. Farklı düşünceler olması bir diğerinin açığının kapatılmasını sağlar ki bu da devlet için son derece önemlidir. Devlet tek bir parti veya düşünceye bağlı kalmaz. Adil ERDOĞAN

 

 

C.87. Devlet yönetiminde milletler olur. Tek millet parti. Kavim, ırk olmaz. Tarihte böyle yapan devletlerin hepsinin sonu Siyonizm ve şovenizme sebep olmuştur. Eğer tek kavim veya ırktan olsaydı Allah cc’hu sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye ayet indirmezdi. Bütün insanları tek Millet olarak yaratırdı ve bununla ilgili ayet gönderirdi. Nihat ÇALKAN

 

 

C.87. Bana göre bu önerme doğrudur. Devlet, içinde tüm çeşitlilikleri barındırmalıdır ve bölgesel bir kurum değildir. Devlet bütün milletleri kapsar. Tek millet tek halk politikası milliyetçilik içerisine girer ve devletleri keşmekeşe sürükler.  Damla TOPCU

 

C.87. 21. y.y dünyasında tek bir millete sahip olan devlet hemen hemen yok gibidir.Gerek Avrupa gerekse Türkiye, Suriye, İran gibi ülkeler çeşitli kökenden gelen insanlar bu ülkeleri renklendirir.Çok uluslu bu yapılar  tek bir devlete ve merkezi bir hükümete sahiptir.Çünkü çok başlılık otorite ve hiyerarşik yapıda kaosa neden olacağından ülkelerin refah ve güvenliğinde sorunlar oluşturabilir .Fatih EKECİK

 

C.87.Tek bir milletten devlet olamaz milletin kavramların hakların kardeşlerin ülkesi olarak insanlar barış kardeşlik birlik beraberlik içinde bulanarak farklı insan toplulukları içinde meydana gelecek bir devlet meydana gelirse hak adalet barış devletin milletle iç içe olmalıdır eğer devlet ve millet birlik içinde olurlarsa bu toplumlar dirlik içinde bulunacakları için kuvvetli de olurlar. Devlete millet millete devler lazım. Erdal İNCİ

 

C.87.Her milletin tek devleti vardır. Ama her devletin tek milleti olmayabilir. Saime SAVDA

 

C.87.Bir devlet tek milletten ibaret olamaz. Fakat birçok milleti tek devlet unsuru olur. Davut ARABİ

 

C.87.Bir devletin çok partisi olabilir.Fakat tek milleti olur.Emre ŞAHİN

 

C.87. Tek partili sistem ve ya yalnızca bir düşünce ve akıma hitap eden halkı bünyesinde barındıran devletler etkili, sürekli ve evrensel bir rejimin izlerini taşıyamazlar. Zengin kültürler besleyen devletler de ise birden çok ırk ve kavim insanlarının oluşturduğu sentezi,  ideal ve demokratik bir politik rejim belirleyen devletlerde de reform, uygar ve çağdaş yaptırımlar ile birlikte toplumsal kalkınmanın etkilerini görebilmekteyken aksi durumda olan devlet anlayışında sınırlar her an silinme ve sömürülme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                            

 

C.87.Hiçbir devletin halkı arı bir devlet değildir. Dolayısıyla her devlette farklı kavimler, ırklar ve milletler olur. Fikriye YAŞAR

C.87.  Bir milletin sadece tek bir devleti vardır. Fakat devletin milletinin farklı görüş ve düşünceleri olabilir. Bunlar devletin varlığı ve bekası için gereklidir. Farklı düşünceler olması bir diğerinin açığının kapatılmasını sağlar ki bu da devlet için son derece önemlidir. Devlet tek bir parti veya düşünceye bağlı kalmaz.  Kadir GÖKPUNAR