88.İlim, bilim, doğa, evrim, mekanizma, sistem, yada yaratık yaratıcı olabilir mi?
İpucu;Anne
çocuğunun ne kadar  yaratıcısı ise  doğa yada evrim, bilim, ilim… vb  yaratıkların o kadar yaratıcısıdır.
-Önermesini  kadını, doğayı, evrimi, bilimi..vb mekanizmaları  liyakatsiz fetişleştirme ile  yada ilahlaştırma ile ilişkilendirmeye çalışın.

 

C.88. Bunların hiç biri yaratıcı değildir. Yaratmak Allah’a mahsustur.Şaban DOĞAN

 

C.88. Bunu düşünmek bile saçmalıktır. Allah’tan başka ilah yoktur. Bir anne çocuğunu doğurur evet ama ona ruhu veren kim bunu düşünmek çok mu zor ya da anlamak. Hele hele ilim, bilim gibi cansız varlıkların bir yaratıcı olarak düşünülmesi saçmalıktan öte gülünç verici. Kainat bir sanattır yaratıcı olamaz, ahkamdır hakim olamaz, kanundur kudret değildir; kadir olamaz… Esengül MELEN

 

C.88.Kısmen de olsa verebilir.Bir marangoz kapının ne kadar yaratıcısı olabilirse ya da sanat ustası bir heykelin ne kadar yaratıcıysa evren,bilim,vb…de o kadar yaratıcıdır.Bu yaratıcılar kusursuz ve eksiksiz nesneler var edemezler,onlara akıl,zeka,ruh gibi kavramları veremezler. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.88.Evet her şeyde bir yaratıcılık vardır.Yaratıcılığında yaratıcısı vardır. Tülay KORKMAZ

 

C.88. İlim, bilim, doğa, mekanizma, sistem ya da yaratık yaratıcı değildir. Bunlar sadece aracıdır. Nasıl ki anne çocuğunu yaratmıyor sadece dünyaya gelmesinde aracı oluyorsa ilim, bilim, doğa, evrim, mekanizma ve sistem de böyledir. Bunlar bir şeylerin yaratılmasında oluşmasında etkilidir. Yani yaratmakla oluşmak farklı kavramlardır. Yaratmak yoktan var etmek, oluşturmak ise zaten var olan bir şeyin sadece değişmesine neden olmaktır. Bu yüzden ilim, bilim, doğa, mekanizma, sistem yaratıcı değil sadece bir şeylerin oluşmasına neden olan araçlardır. Vildan BAYKAR

 

C.88.İlim bilim,doğa,evrim mekanizma ya da yaratık yaratıcı olamaz.Tek bir yaratıcı vardır o da Allah tır. Şahver ERTUNÇ    

 

C.88.Asla olamaz. Çünkü ilim, bilim, doğa evrim.  Mekanizma, sistem yaratıcının insanlara sunduklarıdır. Anne çocuğun yaratıcısı değil sadece yaratıcının izniyle büyütendir yani aracıdır. İnsanların doğayı, evrimi, bilimi vb yarattıkları fetişleştirmesi ya da ilahlaştırması cahilliktir. Gülistan DİKSİN

 

C.88. Yaratıcı olamazlar. Kâinatta ki her şeyin tek yaratıcısı Allah’tır. Annenin çocuğun yaratıcısı olması da sonuçta Allah’ın bir vergisidir. Anne bir vesile olma bir aracıdır. Asıl ceninin büyüyüp gelişmesi dünyaya gelmesi Allah’ın yaratmasıyla onun takdir etmesiyle olur. Her şey Allah’ın kontrolünde gerçekleşir. Tahir İGİT

 

C.88. Hayır olamaz. Bunlar sadece sebep olur. Hüseyin HASIRCI

 

C.88.Dünyada yüce ALLAH tarafında yaratılan her şey yaratıcı olabilir ama yaradanın verdiği akıl dahilinde ve ona saygısızlık etmeyerek..Figen ÜLKER

 

 

C.88.  Eskiden insanlar doğada tuhaf buldukları, korktukları, kendilerine yararlı olan her şeyi ilah

olarak tapmışlardır ve kendileri ile birlikte dünyada var olan her şeyin yaratıcısı olarak görmüşlerdir. Bu

apaçık cahillikten başka bir şey değildir.’’yaratmak’’ kelimesi sadece Allah’a mahsus bir özellik olduğu

için başka canlı veya cansız varlıklara bu tip özellikler vermek münafıklıktır. Örneğin, çocukların

yaratıcısını anne ve baba olarak görürlerdi. Şimdi biliyoruz ki çocuğu yaratan Allah, burada anne ve

baba sadece vesile, araçtır.  İsmail TOPAL

 

C.88. Olabilir. Mesela, ilim; ilimle bitkiler, ormanlar, kuşlar, böcekler, memeliler bir araya gelir ve bir ekosistem oluşturur. Bu sistemde güzelliği yani doğayı yaratır.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.88.Gayet yaratıcıdır. Çünkü yaratıcı olmasaydı bu kadar ileri gidemezdik. Abdullah MÜZENNET

 

C.88.Burada verilen ipucunda da görüldüğü gibi bir çocuk anneden doğmaktadır. Fakat bunu sağlayan yaratıcıdır. Eğer inanç eksiği veya yanlış düşünceler sonucunda bir çocuk kendisini doğuran ve kendisini dünyaya getiren kişiyi ilahlaştırabilir veya kendisinin yaratıcısı ilan edebilir. Bu nedenledir ki bu dünyanın yarattığı varlıkların yaratılış sebeplerini iyi bilmek  ve onlarında bir araç olduğunu benimsemek gerekir.       Oğur ABAY

 

C.88.  Allah cc’hu dan başka yaratıcı yoktur. Kainattaki bütün varlıkların yaratıcısı da O’dur. Ne doğa ne ilim ne de herhangi bir yaratık hiçbir şekilde yaratıcı olamaz. Hiçbir şeyin de Allah cc’hunun iradesi olmadan ve tesadüfen meydana gelmesi gibi bir şey söz konusu olamaz.            Adil ERDOĞAN

 

C.88. Hiçbir şeyin Allah’tan başka yaratıcısı yoktur.        Nihat ÇALKAN

 

C.88. Olamaz. Çünkü onlar bazı şeylerin oluşumuna araç için yaratılmıştır. Hiçbir varlıkta başka şeyleri yoktan var etme kudreti yoktur. Bu kudret yalnızca Yüce Allah’a mahsustur.  Damla TOPCU

 

C.88.Dünyada hiçbir madde yoktan var vardan yok edilemez.İlim, bilim, doğa, evrim, mekanizma, sistem yada yaratık bu özelliğe vakıf olamazlar.Yaratmak sadece Allah C.C.’ha mahsustur. Fatih EKECİK

 

C.88.bilim ilim ve der evrim hiçbir şekilde zaman yaratıcısız olamaz ancak bununla birlikte insanlar ver olan şeylerin söyleneni doğru bilmelidir örnek yapılarak bir varlığın malzemesi yoktur. Erdal İNCİ

 

 

C.88.Burada verilen ipucunda görüldüğü gibi bir çocuk anneden doğmaktadır. Fakat bunu sağlayan yaratıcıdır. Eğer inanç eksikliği veya yanlış düşünceler sonucunda bir çocuk kendisini doğuran ve dünyaya getiren kişiyi ilahlaştırabilir veya kendisinin yaratıcısı ilan edebilir. Bu nedenledir ki bu dünyanın yaratıcısının yarattığı varlıkların yaratılış sebeplerini iyi bilmek ve onların da bir olduğunu benimsemek gerekir. Saime SAVDA

 

C.88.Hiç bir şey yoktan var edilemez, sadece yaratıcılık Allah’a mahsustur. Gerek canlı, gerekse cansız varlıklar kendiliğinden var olamaz. Bu yaratıcılık sadece Allah’a  mahsustur. Davut ARABİ

 

C.88.Olamaz.Çünkü yaratmak sadece Allah (cc)’ye mahsustur. Emre ŞAHİN

 

C.88. Yaratmak; bilinçli olmaksızın veya var olanın değişim ve gelişimine doğrudan ve bilerek etki edemeden gerçekleştirilen bir durum olmadığı gibi de çok zor ve yalnızca Allah’a mahsus olan yok kavramından var kavramını oluşturmaktır. Bu nedenle ilim, bilim, doğa, mekanizma, sistem ya da yaratık yaratıcı olamaz.   Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                         

C.88.Nasıl anne doğurduğu çocuğun yaratıcısıysa ilim, bilim,doğa, evrim, mekanizma, sistem, ve yaratık bunların hepsi Allah tarafından bize sunulan araçlardır. Bunlar yaratıcı olamaz. Her şeyin yaratıcısı Allah tır. Fikriye YAŞAR

C.88. Eskiden insanlar doğada tuhaf buldukları, korktukları, kendilerine yararlı olan her şeyi ilah olarak tapmışlardır ve kendileri ile birlikte dünyada var olan her şeyin yaratıcısı olarak görmüşlerdir. Bu apaçık cahillikten başka bir şey değildir.’’yaratmak’’ kelimesi sadece Allah’a mahsus bir özellik olduğu için başka canlı veya cansız varlıklara bu tip özellikler vermek münafıklıktır.  Kadir GÖKPUNAR