89.A-Canlı, cansız, toplusal, hayvansal, bitkisel ve doğal döngülerde insanlar olmazsa ne olur? Bitkiler olmazsa ne olur?
B-Sizce hangisi doğadaki, yaratıklar için daha önemlidir?
C-Peki doğadaki döngülerde niye insan var? Doğa, bilim, ilim... vb yaratıklar, araçlar insana değer biçecek bilince, güce yada kişiliğe sahip midir?

 

C.89. A) İnsanlar olmazsa yaşamın anlamı olmaz, bitkiler olmazsa insanlar yaşayamaz.

B) Bitkiler doğadaki yaratıklar için daha önemlidir.

C) Onların aklı olmasa da hepsi insanlar için yaratıldığının farkında ve insanlara saygılılar. Bu bilince sahiptirler.Şaban DOĞAN

 

C.89. A)Allah’u Teâlâ boşuna hiçbir şeyi yaratmamıştır. Biz biyolojiciler bunu yaşam piramidinde pekâlâ gözlemleyebiliyoruz. Biri olmadan nasıl bütün dengelerin yerle bir olduğunu çok iyi gözlemliyoruz. En güzel örneği gözle bile göremediğimiz toprak organizmalarının yararlarını görmemek mümkün mü? Gözle görülemeyen bir organizmanın bu döngüde olmamasının zararlarından bahsederken bir insanı ya da bir bitkiyi düşünmemek düşüncesizliktir. Bu yaşam döngüsünde bitkiler üretici canlılardır ancak bunların yararlarını yazmayacağım çünkü bunlar yaşamın temeli, bunları bilmemek nasıl, niçin yaşadığını bilmemektir. Aslında şöyle bir istisna vardır ki bu da insanların bazı durumlarda fazlalığı, caniliği. İnsanın girmediği bazı ortamların ne kadar doğal, güzel, temiz olduğunu görebiliyoruz; örnek balta girmemiş orman. Ancak ne kadar istisna orası da tartışılır.

B)Yukarıda da bahsettiğim gibi doğadaki tek üretici canlılar olan bitkilerdir.

C)Kesinlikle bu güce sahip olduğu inancındayım. Doğaya hak ettiğimiz değeri vermediğimiz zaman onun nasıl büyük zararlar başımıza açtığını görebiliyoruz. Örneğin ağaçları yok edip ortamı kurak hale soktuğumuz da doğa bunun acısını çıkarabiliyor. Nasıl mı? Erozyonlarla, sel ile aşırı kuraklık ya da aşırı yağış ile vb. gibi yollarla bunu yapıyor. Ve böylece insan bilinçlenebiliyor tabi eğer gerçekten insansa, yaşamak, barınmak istiyor ise. Ya da depreme dayanıklı binalar yapılmadığı zaman, bu cimrilikleri ve tembellikleri yuvalarına hatta bazen canlarına mal olabiliyor. Böylece az da olsa herkes de bir bilinçlenme oluşabiliyor. Belki de doğa; insanı bilinçlendiren en büyük faktör. Tabi bunları şöyle algılamayalım; doğada üstün bir güç var insanları yola getiriyor, bu doğa müthiş bir şey. Bunlar sadece bir sebep. Allah’u Teâlâ nın eşsiz gücü olmadıkça bunların hiç biri olmaz.Esengül MELEN

 

 

C.89.A)Tüm bu döngü belli bir düzene sahiptir bunlardan biri olmazsa bu düzen altüst olur.Bitkilerin olmadığını farz edelim;insanlar ihtiyacı olan besini sadece etle sağlayamazlar ya da gerekli olan oksijeni nasıl temin edecekler.İnsanların olmaması gibi bir olasılığı düşünmek çokta gerçekçi değil çünkü tüm düzen biz insanlar için…İnsan olmazsa…Dağları,denizleri,yerleri ve gökleri temaşa edip yorumlayan yok.Binlerce çeşit nebatı seven,koklayan,okşayan ve iştahla yiyen,kıymetini bilen takdir eden yok.Ehli,evcil hayvanlar garip;hizmetlerini görecekleri yeryüzünün halifesi yok ki…Bin bir çeşit çiçekten derlenen balı kim ne yapsın?Dağların secdeye kapanmış manzaralarını kim seyre dalıp tefekkür etsin?Kısacası insan yoksa bu dünyanın hiçbir kıymeti yok.

B)Bence bikriler,hayvanlar,insanlar…vb daha önemli diye bir önem sırası yapmak doğru değil.Hepsi belli bir düzen içindedir birinin yokluğu tümünü etkiler.

C)Elbette sahiptir.Günümüzde verdiğimiz her zarar bize eksi olarak geri dönüyor.Su yataklarını kapatıyoruz yaşam alanlarımızı sel basıyor,orman yangınlarına neden oluyoruz oksijensiz ve kirli bir havaya mahkum oluyoruz,havayı kirletip ozon tabakasını deliyoruz bize küresel ısınma olarak geri dönüyor..vb olaylarla doğa bizlere değer biçiyor. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.89.A)İnsanlar olmazsa her yer ot olur, otlar olmazsa her yer berbat olur.

B)Tüm canlı ve cansız varlıklar önemlidir.Birinin yok oluşu diğer varlıkların yok oluşuna da zemin hazırlar.

C)Tabiki de doğa değil bir insana bütün kainattaki her şeye değer biçecek güce sahiptir. Tülay KOKMAZ

 

C.89. A ) Dünyada her şeyin yaratılmasının bir sebebi vardır. Dünya bir döngüdür. Dünyadaki her canlı, cansız varlığın yaratılma ve oluşma sebebi vardır. Bu döngüde en önemli yer insanlarındır. İnsan olmazsa zaten bir şeyin olaşmasına gerek kalmazdı. Allah her şeyi insanoğluna armağan etmiştir. Bitkiler olmazsa doğa olmazdı yani insanın yaşam ortamı olmazdı, hayvanlar beslenemezdi ve dolaylı olarak insanlarda beslenemezdi. Hayvanların beslenememesi yok olması demektir. Yani döngüden bir şeyin çıkarılması yok olmak demektir.

B ) Bence doğada en önemli varlık insanlardır. Yukarıda da bahsettiğim gibi her şey insanoğlunun hizmetine sunulmuştur. İnsan için olan bu şeylerin insanda önemli olması beklenemezdi.

C ) Evet, doğa insana değer biçecek bilince ve güce sahiptir. Çünkü insanoğlunun doğada isteyip de ulaşamayacağı hiç bir şey yoktur. Vildan BAYKAR

 

C.89.A)Evren bir pazılın parçaları gibi mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Siz o parçalardan birini kaldırdığınız zaman sistemi altüst etmiş olursunuz.

B)Bence hepsi önemlidir çünkü birinin olmaması diğerinin yok olmasına eden olur.

C)Doğanın gücü ve bilinci yok ki insana değer biçsin.  Şahver ERTUNÇ

 

C.89.A)Canlı, cansız, toplusal, hayvansal, bitkisel ve doğal döngülerin gerçekleşmesinde insanların olumlu ve olumsuz etkileri vardır. İnsanların nesli tükenen hayvanları avlaması olumsuz etkiyken, ağaç dikmesi olumlu etkileridir. İnsanlar ve hayvanlar, bitkilerden besin ve oksijen ihtiyacını karşılar. Bitkiler atmosferdeki kirli havayı azaltır. Bu nedenle doğal döngünün önemli bir parçasıdır.

B)Hepsi çok önemlidir. Bu döngüden birini çıkarmak yaşamı olumsuz etkiler.

C)Evet sahiptir. Gülistan DİKSİN

 

C.89.A)Doğal döngüdeki her canlı ve cansız varlığın bir işlevi vardır ve birbirilerine muhtaçtırlar. Birinin eksikliği diğerini de olumsuz kılıp kötü yönde etkileyebilir.

B) Her biri birbirine çok faydalı ve değerlidir. Her biri ayrı bir öneme sahiptir.

C) Bence sahip değildir. Ama insanın doğaya yaşama değer biçecek iradeye ve akla sahiptir. Tahir İGİT

 

C.89. A) İnsanlar olmazsa doğal döngü normal bir şekilde devam eder. Fakat bitkiler olmazsa doğal döngü devam edemez ve hayat durur.

B) Biyolojik açıdan döngüyü düşünürsek bitkiler daha önemlidir.

C) Sahip olamaz. Çünkü akılsız, şuursuz bir şeyin bilinç ve güce sahip olması düşünülemez. Hüseyin HASIRCI

 

C.89.A)Hayatta her şey bir döngüdür ve hayatta bütün canlıların bir anlamı vardır populasyon  yüce yaratıcının bir eseridir..

B)Hayatta en önemli şey insanoğludur ve en değerli yaratık insandır..

C)Doğa eğer bir güce sahipse bu yaratandan ötürüdür çünkü onu oluşturan şey bellidir ve tektir yüce ALLAH CC dir..Figen ÜLKER

 

C.89.  A) Dünyamızın içinde bulunan canlı ve cansız varlıklar arasın da inanılmaz bir döngü vardır. Bu

döngünün olması dünyanın dengede kalmasını sağlamaktadır. Döngüyü bir halkalı zincire benzetmiş

olalım. Bu halkalar dıştan bir etki görmediği sürece zarar görmemektedir. Halkalardan biri zarar görse

veya kopsa bu eksiklik dengeyi çok olumsuz bir şekilde etkilediğini bilmemiz gerekmektedir. Bu

halkalara zarar veren veya yok eden en büyük etken insandır. Dinimize göre tüm canlılar insanların

hizmetine sunulmaktadır. Fakat insanoğlu bu nimeti kötü ve dengesiz bir şekilde faydalandığı için

doğal dengeyi bozan etkenlerden biri olmaktadır. Örneğin, küresel ısınmanın sebebi insanlardır. Doğal

dengeyi sağlayan bir unsurda bitkilerdir. Aslında bitkiler tüm canlıların yaşamasını sağlaması için

gerekli olan oksijeni ürettiği için ve de canlı piramidin temelini oluşturduğu için hayatta olmazsa

olmazlardan birisidir. 

B) Canlı piramidin oluşmasını sağlayan bitkilerdir.

C) Hayır değildir.  İsmail TOPAL

 

C.89. A) İnsanlar olmazsa her şey düzenli, temiz ve bozulmadan devam ederdi. Ancak bitkiler olmasaydı Oksijen olmazdı ve yaşam olmazdı. Yaşam olmayınca bu dünya olmazdı.

B) Bitkiler.

C) Sahiptir ancak insan bu doğaya yeterli değeri verecek düzeyde değildir. Ki doğanın bize verdiği o güzel nimetlerle yetinmeden daha fazlasını isteyerek ona zulüm ediyor, günden güne doğanın dengesini bozarak ona zarar vermekte ve diğer canlılara da zarar vermekteyiz.   Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

C.89.A)Yaşam olmazdı daha doğrusu dünyanın bir anlamı olmazdı.

B)Hepsi.

C)Hayır doğa acımasızdır. Abdullah MÜZENNET

 

C.89.A)İnsan  olmazsa canlı cansız yaratılan her şey eksik kalmış demektir. Biz bu hayatı bir döngüye benzetecek olursak insan ve bitkiler bu döngünün bir parçasıdır. Tabi burada insanın yazılan diğer şeylerden çok üstün olduğunun da altını çizmek gerekir. Dolayısıyla döngü tamamlanmazsa yapılan ve yaratılan her şeyde bir eksiklik kalmış demektir.

B)İnsan ve bitki adına bu kıyaslamayı yapacak olursak bitki bir anlamda insana hizmet eder. İnsanda bitkinin varlığıyla yaşamını  bir anlamda devam ettirir. Yani ikisininde doğadaki yaratıklar için önemi kendi içinde büyüktür. Bu yüzden kıyaslama edilmesi biraz anlamsız kalabilir.

C)Aslında doğa dediğimiz şey insana yaşaması için hazırlanmış ortamdır. Eğer yaşadığımız ortam bizim değerimizi gösteriyorsa yaşadığımız ortam yani doğa kalitesiyle insana değer biçecektir.  Oğur ABAY

 

 

C.89. A) Doğal döngülerde insanlar ve diğer varlıklar bir bütünün parçaları gibi bir birlerini tamamlar. Diğer tüm varlıklar insanların hizmetine sunulmuştur ve insan da doğaya şekil verir.

B)Tüm yaratıklar bir birine muhtaçtır. Onları önem sırasına koymak doğru bir sınıflandırma olmayabilir.

C) Doğa insana değer verebilecek güce ve iradeye sahip değildir. Adil ERDOĞAN

 

C.89.A) Doğada bir denge vardır. Hiçbir şey faydasız yaratılmamıştır. Mesela doğada bitkileri yok edersek insanlarında sonu gelir çünkü bitkiler insanların kullandığı oksijeni üretir. Oksijen olmazsa insan ve hayvanların hiçbiri yaşayamaz.

B) Bitkiler

C) Evet Nihat ÇALKAN

 

 

C.89.A) Her varlığın bir yaratılış gayesi vardır. Bu döngü tıpkı bir zincire benzer. Nasıl ki zincirin bir halkası olmayınca zincir tam olmazsa bu döngü de insan ya da bitkisiz tam değildir. 

B) Hiçbiri olmadan düzen sağlanamayacağı için ikisi de farklı yönleriyle önemlidir.

C) Doğa insana değer biçecek güce ve bilince sahip değildir. İnsanların ödüllendirilmesinde ve cezalandırılmasında Allah-u Teâlâ doğayı aracı kullanır.  Damla TOPCU

 

C.89.A)Doğada her şey birbirine bağlı ve muhtaçtır.İnsanoğlu bu dünyayı yöneten, yönlendiren bitkilerden, cansız varlıklara kadar her şeyi kontrol eden, düşünen bir nesnedir.Bitkiler ise doğada yaptıkları döngü ve ürettikleri oksijenle dünyanın devamını sağlamaktadır.

B)Hepsi de  birbirinden ayrı  ve birbirleriyle bağlantılı olmak üzere hayati öneme sahiptir.Biri diğeri yerine vazgeçilemez yada biri diğerinden daha üstün değildir.

C)Doğa günümüzde karşılaştığımız doğal problemler vasıtasıyla insana bu dünyada bencilliği, sorumsuzluğu nedeniyle değer biçmiş ve bu problemlerin yol açtığı maddi ve manevi kayıplar yoluyla da cezalandırdığı için çok güçlüdür. Fatih EKECİK

 

 

C.89.A)İnsanların olmazsa cansız ve bitkilerin birlikte olmaları olamaz bu dünya insanlar için yaratılmıştır.

B) En önemli olan insanlardır. Bununla beraber diğer canlılar da önemlidir

C)Doğru insana doğru bilecek gözde değil dinin doğruya doğar ilerler doğru ancak doğru ve düzenli yaşama ile olur. Erdal İNCİ

 

 

C.89.A)İnsanlar olmazsa bitkiler, canlılar her şey hayatla uyumlu muhteşem bir dünya olurdu. Yani insanlar ormanları, bitkileri, hayvanları hep yok ediyorlar. Bitkiler insansız da yaşayabilir, hayatlarını sürdürebilir. Ama insanlar bitkisiz hayvansız yapamaz. Oksijeni nerde bulabilir ki. Allah CC’HU her şeyi öyle yaratmış ki, her şey birbirleriyle bağlantılı bitki olmazsa insan oksijensizlikten ölür.

B)Bence doğadaki yaratıklar için önemli olan bitkidir. Hem besin hem de oksijen kaynağıdır.

C)Aslında doğa dediğimiz şey insana yaşaması hazırlamış ortamdır. Eğer yaşadığımız ortam bizim değerimizi gösteriyorsa yaşadığımız ortam yani doğa kalitesiyle insana değer biçecektir. Saime SAVDA

 

 

 

C.89.A)İnsanoğlu olmasa belki doğa bu kadar yıpranmazdı. Örneğin küresel ısınma ozon tabakasının delinmesi, erozyon, zehirli madde artıkları vb. gibi zararlar olmazdı.

B)Hepside önemlidir. Çünkü bunlar zincirleme şeklinde döngü oluşturur.

C)Doğa insana değer biçemez. Çünkü yeryüzündeki yaratıklardan en mükemmeli insandır. Davut ARABİ

 

C.89. A)Bitkiler olmazsa hayat olmaz,insanlar olmazsa da doğal bir ortam olur.

B)Bitkiler daha önemlidir çünkü onlar dünyanın ciğerleridir.

C)Sahiptir.Emre ŞAHİN

 

C.89. A) İnsan varlığının,  yer kürede doğal dengenin oluşumundan buyana süregelmesinde doğrudan etkili olmaması nedeniyle ekosistem adına da önemli bir kavram olduğu söylenemez. Ancak bitkiler ekolojik beslenme zincirinde en büyük halkayı oluşturduğu için doğal sistemin devamlılığı adına büyük önem taşımaktadır. Yokluğu bütün doğal sistemi alt üst edebilmektedir.

B) Güncel dünya anlayışında çok tartışılan ve dünya adına büyük bir sorun olarak görülen ekolojik dengenin bozulması ve küresel ısınmadan insanların sorumlu tutulması, ekolojik ve doğal dengede bitkilerin çok önemli bir rol üstlenmesi doğada bitkileri insanlara göre daha önemli ve gerekli

kılmaktadır.

C) Doğa elbette insana değer biçecek güç ve bilince sahip değildir ki zaten böyle bir şuurunun olması durumunda kesinlikle insana değer biçmezdi. Emrah ÇUBUKÇU

                                                                                                            

C.89.A)Yaşam döngüseldir. Bir canlının varlığı diğer canlının sebebi olabilir. Birisinin olmaması diğerlerini olumsuz etkiler.

C)Doğanın o gücü yoktur. Yaratan doğayı insanlara hizmet için yaratmıştır. Fikriye YAŞAR

 

C.89.  A) Böyle bir döngüde insan olmazsa bu döngü hiçbir zaman bozulmaz ama bitkiler olmazsa döngüde bir basamak eksik olur bu yüzden bu döngü devam etmez. 

B) Canlı piramidin oluşmasını sağlayan bitkilerdir.

C) Hayır değildir.  Kadir GÖKPUNAR